• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Taksonomia Flynna

  Przeczytaj także...
  Lista rozkazów procesora (ang. instruction set) – zestaw podstawowych instrukcji, jakie dany procesor potrafi wykonać.MISD (Multiple Instruction, Single Data) - architektura przetwarzania równoległego, w której wiele równolegle wykonywanych programów przetwarza jednocześnie jeden wspólny strumień danych. W zasadzie jedynym zastosowaniem są systemy wykorzystujące redundancję (wielokrotne wykonywanie tych samych obliczeń) do minimalizacji błędów.
  Architektura komputera – sposób organizacji elementów tworzących komputer. Pojęcie to używane jest dosyć luźno. Może ono dzielić systemy komputerowe ze względu na wiele czynników, zazwyczaj jednak pod pojęciem architektury komputera rozumie się organizację połączeń pomiędzy pamięcią, procesorem i urządzeniami wejścia-wyjścia.
  SISD
  MISD
  SIMD
  MIMD

  Taksonomia Flynnaklasyfikacja architektur komputerowych, zaproponowana w latach sześćdziesiątych XX wieku przez Michaela Flynna, opierająca się na liczbie przetwarzanych strumieni danych i strumieni rozkazów.

  SISD - jest to architektura klasycznego komputera sekwencyjnego, zawierającego jeden procesor i jeden blok pamięci operacyjnej. Ciąg instrukcji wykonywany jest sekwencyjnie. Architektura taka może zawierać również pewne elementy równoległości, jak np. przetwarzanie potokowe (ang. pipelining). Procesor może się składać z kilku jednostek przetwarzających, jednak wszystkie te jednostki podlegają jednej jednostce sterującej procesora. Również jeżeli komputer składa się z kilku procesorów, ale wykonują one niezależne od siebie programy, to możemy traktować go jako zestaw maszyn SISD.Wieloprocesorowy system komputerowy jest systemem komputerowym, w którym do dyspozycji jest więcej niż jeden procesor.

  W taksonomii tej wyróżnia się cztery grupy:

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Klasyfikacja taksonomiczna (łac. classis - oddział + facio - czynię) - umieszczanie obiektów lub koncepcji w zbiór kategorii (np. taksonomia lub indeks przedmiotowy) na podstawie właściwości obiektu lub koncepcji. Osoba może zaklasyfikować obiekt lub koncepcję zgodnie z ontologią. Przykłady klasyfikacji taksonomicznej:
 • SISD (ang. single instruction, single data) – przetwarzany jest jeden strumień danych przez jeden wykonywany program - komputery skalarne (sekwencyjne).
 • SIMD (ang. single instruction, multiple data) – przetwarzanych jest wiele strumieni danych przez jeden wykonywany program - tzw. komputery wektorowe.
 • MISD (ang. multiple instruction, single data) – wiele równolegle wykonywanych programów przetwarza jednocześnie jeden wspólny strumień danych. W zasadzie jedynym zastosowaniem są systemy wykorzystujące redundancję (wielokrotne wykonywanie tych samych obliczeń) do minimalizacji błędów.
 • MIMD (ang. multiple instruction, multiple data) – równolegle wykonywanych jest wiele programów, z których każdy przetwarza własne strumienie danych – przykładem mogą być komputery wieloprocesorowe, a także klastry i gridy.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Michaela Flynna
 • MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) - według taksonomii Flynna rodzaj architektury komputerów w której przetwarzanie równoległe zachodzi zarówno na poziomie danych jak i instrukcji. Komputery zbudowane w architekturze MIMD posiadają wiele procesorów (najczęściej zrealizowanych w architekturze SIMD) pracujących niezależnie i asynchronicznie. Oznacza to iż w każdej chwili procesory mogą wykonywać różne instrukcje na odmiennych danych. Procesory mogą korzystać ze wspólnej pamięci dzielonej lub używać modelu rozproszonego w którym każdy z nich posiada prywatną przestrzeń adresową.Grid (ang. grid, w Polsce niekiedy mylnie nazywany siatką komputerową a poprawnie przetwarzaniem sieciowym) – system, który integruje i zarządza zasobami będącymi pod kontrolą różnych domen (od instytucji po system operacyjny) i połączonymi siecią komputerową, używa standardowych, otwartych protokołów i interfejsów ogólnego przeznaczenia (odkrywania i dostępu do zasobów, autoryzacji, uwierzytelniania) oraz dostarcza usług odpowiedniej jakości (QoS, oferuje usługi wyższego poziomu).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  SIMD (ang. Single Instruction, Multiple Data) – jeden z podstawowych rodzajów architektur komputerowych według taksonomii Flynna, obejmujący systemy, w których przetwarzanych jest wiele strumieni danych w oparciu o pojedynczy strumień rozkazów. Architektura SIMD jest charakterystyczna dla komputerów wektorowych.
  Strumień danych definiowany jest w źródłach literaturowych w różny sposób. Poniżej przedstawiono kilka stosowanych definicji:
  Komputer wektorowy - zgodnie z taksonomią Flynna komputery wektorowe należą do grupy SIMD. Cecha wyróżniającą je w tej grupie jest to, że zawierają procesor wektorowy wykonujący w sposób potokowy rozkazy wektorowe. Polega to na powtarzaniu ciągu elementarnych operacji arytmetycznych na strumieniach danych tworzących wektor.
  Klaster komputerowy (ang. cluster) – grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.