• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tajty

  Przeczytaj także...
  Wronka (niem. Klein Wronnen, 1938-1945 Kleinwarnau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Giżycko.Kętrzyn (daw. Rastembork, niem. Rastenburg, prus. Rastanpils) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba powiatu kętrzyńskiego.
  Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.

  Tajtyjezioro rynnowe w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko, leżące na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w dorzeczu Węgorapy

  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 232,5 ha do 265,1 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 115,8 m n.p.m. lub 116,2 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 7,5 m, natomiast głębokość maksymalna 34,0 m. Największa głębia znajduje się w pobliżu północnego brzegu jeziora, na zachód od miejscowości Wrony, obok wyspy Malinowa.

  Giżycko (niem. Lötzen, pol. (dawniej) Łuczany, Lec, prus. Lēcai) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Położone na Mazurach, pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.Adam Choiński (ur. 1951 w Mielnie) – profesor, geograf, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego oraz kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych opracowań z dziedziny hydrologii i limnologii.

  Długość jeziora to 5,4 km, szerokość maksymalną 1,3 km, szerokość średnią 0,49 km (najwęższa jest zatoka położona we wschodniej części jeziora, do której dochodzi Kanał Niegociński). Wyspy na jeziorze mają powierzchnię 0,4 ha. Jezioro składa się z dwóch wyraźnie wyodrębnionych części: wschodniej, wąskiej, o wysokich, gęsto zalesionych brzegach i zachodniej – większej, szerokiej, o płaskich, łąkowych brzegach. Z zachodniej części jeziora Kanałem Dejguny (dostępnym obecnie tylko dla kajaków) można dopłynąć na jezioro Dejgunek, łączącym się z jeziorem Dejguny.

  Powiat giżycki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Giżycko.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

  Północny brzeg jeziora w okolicach wsi Wrony jest coraz gęściej zabudowywany domami letniskowymi i pensjonatami.

  Na podstawie badania przeprowadzonego w 1992 roku wody jeziora zaliczono do III klasy czystości.

 • Tajty, okolice Wronki

 • Jezioro Tajty

 • Wschodnia część jeziora Tajty

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Wrony (niem. Groß Wronnen, 1938-1945 Großwarnau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Giżycko.
 • Na południowym brzegu jeziora znajduje się Wronka. Między Wronką, a brzegiem jeziora biegnie linia kolejowa z Kętrzyna do Giżycka. Na większości obszaru jeziora obowiązuje strefa ciszy (poza wschodnim krańcem, przez który przechodzi szlak żeglowny od Kanału Piękna Góra do Kanału Niegocińskiego).

  Dejguny – jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Węgorapy w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko. Dejguny – jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Węgorapy w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. według IRŚ za Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 363. ISBN 83-232-1732-7.
  2. Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 363. ISBN 83-232-1732-7.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Giżycko, Z dziejów miasta i okolic, Irena Berentowicz (red.), Olsztyn: Wyd. Pojezierze, 1983, ISBN 83-7002-121-2, OCLC 749547675.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Jezioro Tajty w informatorze turystyczno-przyrodniczym www.jezioro.com.pl
 • Węgorapa (ros. Анграпа, niem. Angerapp) – rzeka, przepływająca przez terytorium Polski i Rosji (obwód kaliningradzki).Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.
  Kanał Niegociński – jeden z kanałów mazurskich łączący Niegocin z jeziorem Tajty. Ma długość 1200 metrów, przechodzi pod mostem kolejowym odcinka linii kolejowej z Wilkas do Giżycka, a dalej pod mostem drogowym łączącym te same miejscowości. Po zachodniej stronie kanału leżą Wilkasy, a po wschodniej Giżycko. Kanał ten służy dla mniejszych jednostek pływających. Statki pasażerskie Żeglugi Mazurskiej korzystają z Kanału Giżyckiego.
  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).
  Kraina Wielkich Jezior Mazurskich (842.83) – mezoregion, położony w północnej Polsce, obejmujący środkową część Pojezierza Mazurskiego o powierzchni 1732 km², z czego 486 km² zajmują jeziora. Na południu graniczy z Równiną Mazurską, od wschodu z Pojezierzem Ełckim, od północy z Krainą Węgorapy, a od zachodu z Pojezierzem Mrągowskim i Niziną Sępopolską. Jeziora połączone są kanałami mazurskimi. Na lądzie, w większości pokrytym lasem, dominuje krajobraz młodoglacjalny, który został ukształtowany w neogenie. Największy wpływ na obecną rzeźbę terenu miała ostatnia faza zlodowacenia bałtyckiego, która zakończyła się ok. 10 tys. lat temu. Cofający się lądolód usypywał położone równoleżnikowo ciągi wzgórz morenowych, zbudowane z glin, żwirów i głazów. W zagłębieniach między wyniesieniami pozostawały wielkie bryły martwego lodu, które wytapiając się pozostawiły misy wytopiskowe. Płynące pod lodem rzeki wypłukały głębokie rynny. Tak powstały jeziora mazurskie, dziś połączone systemem kanałów.
  Gmina Giżycko – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.