• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Zastawnik

  Przeczytaj także...
  Ministerstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – poniższa lista zawiera spis ministerstw (i urzędów na prawach ministerstw) istniejących w państwie polskim w latach 1944–1991, czyli w okresie jego pozostawania w strefie wpływów ZSRR oraz przynależności do polityczno-wojskowych i gospodarczych struktur bloku wschodniego.Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (Śl.TZN, Śląskie) – średnia szkoła techniczna mieszcząca się w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 26.
  Lubin (niem. Lüben) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu lubińskiego, gminy miejskiej i gminy wiejskiej Lubin. Jest to drugie miasto pod względem liczby mieszkańców (po Legnicy) w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, piąte w województwie dolnośląskim i pięćdziesiąte w Polsce.

  Tadeusz Zastawnik (ur. 16 marca 1922 w Trzebini; zm. 20 stycznia 2012 w Warszawie) – polski inżynier, ekonomista i menedżer. W latach 1952–1957 poseł na Sejm; 1962–1975 dyrektor naczelny KGHM; 1975-1979 dyrektor generalny Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Energetyki i Energii Atomowej.

  Trzebinia (niem. Triebnitz) – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzebinia.Chrzanów – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chrzanów. Wchodzi w skład Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Uczęszczał do gimnazjum w Chrzanowie, a po zdaniu matury rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie. W chwili wybuchu wojny, w 1939, pracował w kopalni węgla kamiennego w Sierszy, jako robotnik dołowy. Po wojnie urlopowany i skierowany do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, gdzie uzyskał dyplom technika. Od 15 września 1948 roku rozpoczął pracę w Zjednoczeniu Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach i pracował na różnych stanowiskach do 1975 roku: 1951–1953 główny inżynier w kopalni „Konrad” w Iwinach, 1953–1958 dyrektor naczelny w Centralnym Zarządzie Kopalnictwa Rud w Katowicach. Równolegle studiował: ukończył studia inżynierskie na wydziale inżynierii budownictwa lądowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1952) oraz ekonomii na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (1964). W roku 1968 uzyskał doktorat nauk ekonomicznych na Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu.

  Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice – oddział KGHM Polska Miedź, jedna z 3 kopalń miedzi w Polsce. Kopalnia ta powstała w wyniku połączenia w 1996 r. kopalń "Polkowice" i "Sieroszowice". Kopalnia "Polkowice" powstała w 1963 r., kopalnia "Sieroszowice" – w 1980 r.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W latach 1952–1956 był posłem na Sejm ziemi bolesławieckiej, a w połowie lat 50. XX w. dyrektorem Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych. W latach 1962–1975 był dyrektorem naczelnym KGHM. W latach 1975–1979 pełnił funkcje: dyrektora generalnego Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Energetyki i Energii Atomowej. W latach 1986–1990 był dyrektorem Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi 'Cuprum' we Wrocławiu.

  KGHM Polska Miedź S.A. (wcześniej: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) (GPW: KGH, LSE: KPMD) – jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Według danych podawanych przez spółkę KGHM jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej (około 500-550 tys. ton) oraz pierwszym co do wielkości wytwórcą srebra na świecie (około 1260 ton srebra rafinowanego w 2011r.). W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto (903 kg w 2008 roku), koncentrat palladu i platyny (93 kg), ołów i inne metale. KGHM wydobywa także sól kamienną.Kopalnia Węgla Kamiennego Siersza – kopalnia węgla kamiennego, w Sierszy, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim.

  Tadeusz Zastawnik pochowany został na Starych Powązkach.

  Upamiętnienia[ | edytuj kod]

 • 2012 - Nadanie imienia skwerowi i odsłonięcie tablicy Tadeusza Zastawnika w Lubinie,
 • 2013 odsłonięto tablicę pamiątkową na szybie SW4 w Łagoszowie z okazji nadania imienia Tadeusza Zastawnika szybowi SW4 kopalni Polkowice-Sieroszowice.
 • Nagrody i wyróżnienia[ | edytuj kod]

 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Nagroda Państwowa I stopnia (1972) – wraz z zespołem za wdrożenie wysokowydajnych systemów eksploatacji złóż rud miedzi,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za uruchomienie KGHM,
 • honorowy obywatel miasta Lubina,
 • honorowy członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictw (SITG).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Barbara Folta: Tadeusz Zastawnik – człowiek Polskiej Miedzi, Wrocław 2004, ​ISBN 83-902141-9-9​.
 • Linkowania zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • "Tadeusz Zastawnik - człowiek Polskiej Miedzi", youtube.com
 • Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Politechnika Śląska – publiczna wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013 opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1083. pośród wszystkich typów uczelni. W edycji 2013 rankingu szkół wyższych Perspektyw Politechnika Śląska zajęła 5. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce oraz 18. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce.
  Warto wiedzieć że... beta

  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Bolesławiec (niem. Bunzlau) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, historycznie leżące na Dolnym Śląsku.
  Tablica pamiątkowa – w architekturze, podobnie jak pomnik, dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne, posąg, obelisk, płyta itp., wzniesiona dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – składał się w I kadencji z 425, w II kadencji z 459, a w pozostałych kadencjach z 460 posłów. Początkowo ustalono jednolitą normę przedstawicielską – 1 poseł: 60 tys. mieszkańców, później wykreślono ją z konstytucji jako niepraktyczną. Zerwano z zasadą mandatu wolnego (poseł był przedstawicielem ludu pracującego i mógł być przezeń odwołany, w praktyce ani razu nie wykorzystano tego przepisu – jako zbyt niebezpiecznego). Wprowadzono czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze (wykreślenie zasady proporcjonalności). Sejm większością głosów przyjmował ustawy i podejmował uchwały, wybierał ze swego grona Prezydium (funkcja marszałka zwykle przypadała przedstawicielowi ZSL), na pierwszym swym posiedzeniu powoływał Prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów oraz Radę Państwa. Uchwalał budżet i narodowe plany społeczno-gospodarcze. Miał prawo przyjmować petycje od obywateli. Do niego należały też niektóre uprawnienia kreacyjne, m.in. wybór szefa NIK, członków Trybunału Stanu i Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (trzy ostatnie instytucje powołane dopiero w latach osiemdziesiątych). Parlament obradował w trybie sesyjnym. Sesje zwoływane były w określonych terminach przez Radę Państwa.
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawn. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach, przy ulicy 1 Maja 50.
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (daw. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą we Wrocławiu. Uczelnia powstała w 1947 roku jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa. W roku 1950 została upaństwowiona i przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma wydziałami, zaś w październiku 1974 uczelnia uzyskała nazwę Akademia Ekonomiczna. Z dniem 6 maja 2008 nastąpiła zmiana nazwy na obecną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.