• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Wojda

  Przeczytaj także...
  Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.Henryk Hoser (ur. 27 listopada 1942 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, pallotyn, misjonarz, lekarz, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny warszawsko-praski od 2008.
  Paliusz (łac. pallium – płaszcz) – element stroju liturgicznego katolickich metropolitów, noszony na ramionach pas z białej wełny.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Tadeusz Wojda (ur. 29 stycznia 1957 w Kowali) – polski duchowny rzymskokatolicki, pallotyn, podsekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w latach 2012–2017, arcybiskup metropolita białostocki od 2017.

  Kowala – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny w odległości 12km od Kielc. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa kieleckiego.Edward Ozorowski (ur. 1 maja 1941 w Wólce-Przedmieściu) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku w latach 1979–1992, biskup pomocniczy diecezji w Białymstoku w latach 1979–2006, arcybiskup metropolita białostocki od 2006.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się 29 stycznia 1957 w Kowali. Jego starsza siostra wstąpiła do zgromadzenia elżbietanek cieszyńskich, a młodszy brat również został pallotynem. W 1976 rozpoczął nowicjat w zgromadzeniu pallotynów. W latach 1977–1983 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Od 1980 studiował także na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1983 uzyskał magisterium z teologii fundamentalnej. W 1982 otrzymał święcenia diakonatu, a 8 maja 1983 został wyświęcony na prezbitera przez biskupa Władysława Miziołka. Studia kontynuował w latach 1984–1989 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując licencjat i doktorat z misjologii. Tematem jego dysertacji doktorskiej były Nurty teologii misji z Münster i Louvain. Nostryfikował ją w 2001 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Fernando Filoni (ur. 15 kwietnia 1946 w Manduria) – włoski biskup rzymskokatolicki, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kardynał.Nostryfikacja (łac. noster – nasz, facere – czynić) – procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach, przeprowadzana przez odpowiednie krajowe jednostki, np. kuratoria oświaty lub rady wydziałów uczelni wyższych, uprawnionych do nadawania analogicznego stopnia naukowego w tym kraju, który „uznaje stopień za własny”.

  Był wikariuszem w parafii Chrystusa Króla w Warszawie. Współpracował z Sekretariatem Misyjnym Księży Pallotynów w Ząbkach. W 1990 został pracownikiem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 12 grudnia 2007 papież Benedykt XVI mianował go kierownikiem biura w tej kongregacji, zaś 24 lipca 2012 podsekretarzem kongregacji. W 1991 rozpoczął posługę kapelana boromeuszek w Rzymie, a w 1996 kapelana w Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Włoskiego Czerwonego Krzyża.

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.Zespół Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku – zespół świątynny w Białymstoku, złożony z dwóch połączonych ze sobą budynków kościelnych: starego (z pocz. XVII w.) oraz nowego (z pocz. XX w.).

  12 kwietnia 2017 papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. 10 czerwca 2017 otrzymał święcenia biskupie i odbył ingres do archikatedry białostockiej. Głównym konsekratorem był kardynał Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, zaś współkonsekratorami Edward Ozorowski, arcybiskup senior białostocki, i arcybiskup Henryk Hoser, biskup diecezjalny warszawsko-praski. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa Aby była głoszona Ewangelia. 29 czerwca 2017 odebrał od papieża Franciszka paliusz, który uroczyście został mu nałożony 5 listopada 2017 w archikatedrze białostockiej przez arcybiskupa Salvatore Pennacchia, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

  Parafia Chrystusa Króla w Warszawie – parafia rzymskokatolicka w Warszawie (dekanat praski). Obsługiwana przez księży diecezjalnych.Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej

  W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski w 2017 został członkiem Komisji ds. Misji, a w 2018 członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nota biograficzna Tadeusza Wojdy na stronie archidiecezji białostockiej. archibial.pl. [dostęp 2018-07-01].
  2. Ks. Tadeusz Wojda – nowym metropolitą białostockim. episkopat.pl, 2017-04-12. [dostęp 2017-04-12].
  3. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC – nowy metropolita białostocki. ekai.pl, 2017-04-12. [dostęp 2017-04-12].
  4. S. Tomoń: Srebrny jubileusz księży pallotynów. jasnagora.com, 2008-05-09. [dostęp 2017-04-13].
  5. Nomina del Capo Ufficio nella Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (wł.). press.vatican.va, 2007-12-12. [dostęp 2017-04-12].
  6. Nomina del Sotto-Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (wł.). press.vatican.va, 2012-07-24. [dostęp 2017-04-12].
  7. Rinuncia dell’Arcivescovo Metropolita di Białystok (Polonia) e nomina del successore (wł.). press.vatican.va, 2017-04-12. [dostęp 2017-04-12].
  8. Białystok: Przyjęcie rezygnacji abp. Edwarda Ozorowskiego. Ks. Tadeusz Wojda SAC – metropolitą białostockim. episkopat.pl, 2017-04-12. [dostęp 2017-04-12].
  9. T. Margańska: Święcenia biskupie i ingres Arcybiskupa Metropolity Tadeusza Wojdy. archibial.pl, 2017-06-10. [dostęp 2017-06-10].
  10. Nota biograficzna Tadeusza Wojdy na stronie archidiecezji białostockiej (zakładka Herb). archibial.pl. [dostęp 2019-05-06].
  11. Polscy Arcybiskupi odebrali paliusze od Papieża Franciszka. niedziela.pl, 2017-06-29. [dostęp 2017-06-29].
  12. T. Margańska: Papieski paliusz na ramionach Metropolity Białostockiego. archibial.pl, 2017-11-05. [dostęp 2017-11-05].
  13. Wybory 377. Zebrania Plenarnego KEP. episkopat.pl, 2017-10-13. [dostęp 2018-05-22].
  14. Bp Miziński nowym przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej. episkopat.pl, 2018-05-04. [dostęp 2018-05-22].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna Tadeusza Wojdy na stronie archidiecezji białostockiej [dostęp 2018-07-01]
 • Tadeusz Wojda na stronie Konferencji Episkopatu Polski [dostęp 2017-11-05]
 • Tadeusz Wojda w bazie catholic-hierarchy.org (ang.) [dostęp 2017-04-12]
 • Kapelan – duchowny w Kościele rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany). Kapelanem nazywany bywa także duchowny diecezjalny bądź zakonny pomagający biskupowi przy czynnościach biskupich i będący jego sekretarzem.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pallotyni, właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC) – katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w 1. połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim. Pallotyńskie wyższe seminarium duchowne w Polsce znajduje się w miejscowości Ołtarzew koło Warszawy, w gminie Ożarów Mazowiecki (powiat warszawski zachodni).
  Sakra − święcenia duchowne w kościołach chrześcijańskich, najczęściej dotyczy święceń biskupich. Niegdyś sakrę nadawano nowo wybranym królom, w formie namaszczenia na stanowisko.
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) w Ołtarzewie – seminarium duchowne w którym przez sześć lat kształcą się pallotyńscy alumni: przyszli księża, katecheci i misjonarze. Seminarium zostało afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 stycznia 2004 roku. Grono wykładowców pallotyńskiego Wyższego Seminarium liczyło w 2005 roku 46 osób. W tym 13 doktorów habilitowanych, 24 doktorów i 9 magistrów. Obecnym rektorem uczelni (jednocześnie rektorem domu zakonnego) jest ks. dr Waldemar Pawlik.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.