• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Truskolaski

  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).
  Program Phare (ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) powstał w roku 1989 w celu udzielania materialnej pomocy państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich. Zaniechany w 2007 na rzecz nowego programu Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.

  Tadeusz Truskolaski (ur. 10 kwietnia 1958 w Kapicach Starych) – polski ekonomista i polityk, od 2006 prezydent Białegostoku.

  Życiorys[]

  Po studiach rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki. W 1996 uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, broniąc pracę zatytułowaną Zagospodarowanie transportowe jako czynnik rozwoju miast Polski północno-wschodniej. 3 kwietnia 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku (temat rozprawy Transport a dynamika wzrostu gospodarczego południowo-wschodnich krajów bałtyckich). Opublikował ponad 100 prac naukowych.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.

  Był zatrudniony przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, pracował nad planami przestrzennego zagospodarowania kraju. Jest ekspertem od pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, kierował departamentem Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, wdrażał program PHARE. Doradzał ministrowi rozwoju regionalnego. Należy do NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie w Białymstoku.

  Uniwersytet w Białymstoku (UwB) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 powołała go do życia jako trzynasty państwowy uniwersytet w Polsce.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  W 2006 kandydował na urząd prezydenta Białegostoku jako bezpartyjny z rekomendacji Platformy Obywatelskiej. W pierwszej turze wyborów uzyskał 48,49% poparcia (42 889 głosów). W drugiej turze, w której zmierzył się z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Markiem Kozłowskim, wygrał wybory, zdobywając 67,25% poparcia (53 018 głosów). Obowiązki na tym stanowisku objął 5 grudnia 2006 po złożeniu ślubowania. W 2010 uzyskał reelekcję (również jako bezpartyjny kandydat z ramienia PO), wygrywając w pierwszej turze z 68,5% poparciem (64 909 głosów).

  Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (RCSS) – państwowa jednostka organizacyjna funkcjonująca w Polsce w latach 1997–2006, zapewniająca obsługę Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w sprawach programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju.Ślepowron, Bojno, Bujno, Pesze, Pęszno, Szeptyc, Korwin, Corvin, Ślepy Wron – polski herb szlachecki, występujący głównie na Mazowszu, Podlasiu i Rusi oraz na ziemi lubelskiej.

  W 2014 został po raz trzeci wybrany na urząd prezydenta Białegostoku, startując z własnego komitetu wyborczego z poparciem PO. W pierwszej turze uzyskał 49,37% głosów, natomiast w drugiej turze otrzymał 63,76% głosów, wygrywając z kandydatem PiS Janem Dobrzyńskim.

  Odznaczenia[]

  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2010) oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015).

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powstało 31 października 2005, zostało wydzielone z Ministerstwa Gospodarki i Pracy:Kapice Stare (Stare Kapice) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Tykocin.

  Życie prywatne[]

  Żonaty (żona Ewa), ma dwoje dzieci (Emilię i Krzysztofa). Jego przodkowie należeli do szlacheckiego rodu Truskolaskich herbu Ślepowron.

  Wybrane publikacje[]

 • Podstawy finansów przedsiębiorstw. Białystok: UwB, 2002. ISBN 83-89031-36-1.
 • Transport a dynamika wzrostu gospodarczego w południowo-wschodnich krajach bałtyckich. Białystok: UwB, 2006. ISBN 978-83-7431-081-9.
 • Przypisy

  1. Serwis PKW – Wybory 2006. [dostęp 14 lutego 2012].
  2. Serwis PKW – Wybory 2010. [dostęp 16 marca 2011].
  3. Serwis PKW – Wybory 2014. [dostęp 1 grudnia 2014].
  4. Ordery i odznaczenia dla samorządowców z UMP. prezydent.pl, 16 marca 2011. [dostęp 16 marca 2011].
  5. M.P. z 2011 r. Nr 4, poz. 43
  6. Minister Andrzej Halicki wręczył w Białymstoku Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. mac.gov.pl, 7 października 2015. [dostęp 9 października 2015].

  Bibliografia[]

 • Nota biograficzna na stronie urzędu miasta. [dostęp 13 lutego 2012].
 • Tadeusz Truskolaski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 13 lutego 2012].
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego – polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Zostało ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 roku jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności:Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Dobrzyński (ur. 24 września 1958 w Knyszynie) – polski polityk, inżynier projektowania i ochrony krajobrazu, były wojewoda podlaski, senator VII kadencji.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.
  Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.