• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Sarnecki

  Przeczytaj także...
  Eugeniusz Ajnenkiel, pseud. i kryptonimy Ela, Lemiesz, Eug. Wnuk (ur. 1 kwietnia 1900 w Łodzi, zm. 7 stycznia 1981 w Łodzi) – historyk polski, działacz partyjny i samorządowy, poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II i III kadencji, popularyzator dziejów Łodzi, dokumentalista.Jerzy Zawieyski, do 1946 Henryk Nowicki (ur. 2 października 1902 w Radogoszczu, zm. 18 czerwca 1969 w Warszawie) – polski aktor, dramatopisarz, prozaik, eseista, redaktor "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku"; katolicki działacz polityczny, poseł na Sejm PRL II, III i IV kadencji (1957–1969) z ramienia Znaku, członek Rady Państwa (1957–1968).
  Karol Irzykowski (ur. 23 stycznia 1873 w Błażkowej pod Jasłem, zm. 2 listopada 1944 w Żyrardowie) – polski krytyk literacki i filmowy, poeta, prozaik, dramaturg, teoretyk filmu, tłumacz, szachista.

  Tadeusz Sarnecki (ur. 1911, zm. 1981) – łódzki poeta, prozaik, publicysta, wydawca, animator życia kulturalnego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Młodość i okres przedwojenny[ | edytuj kod]

  Urodził się 9 maja 1911 w śródmieściu Łodzi przy ul. Wólczańskiej. Ojciec był stolarzem a matka pracowała jako szwaczka w fabryce Juliusza Kunitzera na Widzewie. Szkołę powszechną ukończył w 1924, maturę uzyskał w 1930 w Miejskim Gimnazjum Męskim im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Studiował polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego i w 1935 uzyskał dyplom magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. Już na czwartym roku studiów był asystentem. Po ukończeniu studiów pozostał na uczelni, jednak zrezygnował z pracy na znak protestu przeciw przywłaszczeniu jego pracy naukowej przez innego naukowca uczelni. Pracował potem jako nauczyciel w Gimnazjum im. Lelewela w Warszawie a następnie przez rok w Chełmie w Gimnazjum Kupieckim i Zamościu też w Gimnazjum Kupieckim. W 1937 opuścił Zamość w wyniku niesprzyjającej atmosfery w szkole, m.in. postawiono mu zarzut zarażania młodzieży poglądami lewicowymi.

  Józef Wittlin (ur. 17 sierpnia 1896 w Dmytrowie, zm. 28 lutego 1976 w Nowym Jorku) – polski poeta, prozaik i tłumacz żydowskiego pochodzenia. Autor powieści, esejów i utworów poetyckich. Współpracownik Radia Wolna Europa. Jego najbardziej cenionym utworem jest powieść Sól ziemi, opublikowana w 1936.Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.

  Wrócił do rodzinnej Łodzi. W 1938 wraz z Grzegorzem Timofiejewem zaczął wydawać miesięcznik „Wymiary”, którego układ graficzny projektował Władysław Strzemiński. Był to miesięcznik kulturalny, starający się o rozwój kultury w Łodzi, już w pierwszym numerze ukazał się artykuł „Walka o kulturę Łodzi”. Także ukazywały się w nim wiersze, również jego autorstwa (pisywał wiersze już dużo wcześniej a debiutancki tomik poezji ukazał się drukiem jeszcze w Zamościu). W tym miesięczniku publikowało wielu znakomitych autorów: dziennikarzy, literatów, krytyków i naukowców także łódzkich m.in. Eugeniusz Ajnenkiel, Mieczysław Jastrun, Kazimierz Sowiński, Czesław Garda, Stefania Skwarczyńska, Anna Rynkowska. Z Warszawy: Julian Tuwim, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Witold Doroszewski, Julian Krzyżanowski, Karol Irzykowski, Jan Nepomucen Miller, Jerzy Zawieyski, ale także z innych miast - Kazimierz Wyka, Jalu Kurek, Stanisław Czernik, Julian Przyboś, Tadeusz Różewicz, Aleksander Brückner, Józef Wittlin. Ostatni numer ukazał się w lipcu 1939, potem była planowana przerwa wakacyjna, a numer wrześniowy przygotowany i wydrukowany już się nie ukazał — napaść hitlerowców na Polskę spowodowała wojnę.

  Jan Nepomucen Miller (ur. 19 maja 1890 w Łodzi, zm. 29 września 1977 w Warszawie) – polski krytyk literacki i teatralny, poeta. Ekspresjonista. Brat Romualda Millera.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

  Czas wojny[ | edytuj kod]

  W sierpniu 1939 zawarł związek małżeński, który nie przetrwał wojny. Po wybuchu wojny poszedł z innymi mężczyznami bronić Warszawy. Został ranny, choć na szczęście niegroźnie. Po powrocie do Łodzi zaczął działać w konspiracji, redagując tajne pisma: „Kronika”, „Kronika Polski”, a następnie „Biuletyn Kujawski”. Hitlerowcy wpadli na trop tej patriotycznej działalności i choć nie udało im się go aresztować, to zaocznie skazali go na karę śmierci. Uciekł do Warszawy, tam działał dalej w konspiracji, wydając nielegalne, konspiracyjne pisma, także podczas powstania warszawskiego. Nawiązał kontakt ze Stronnictwem Polskich Demokratów i wydawał konspiracyjny „Dziennik Polski”, a potem „Dzień”. Działał na rzecz ratowania polskich Żydów, był działaczem terenowego referatu „Żegoty”.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Po upadku powstania wywieziony został ostatnim transportem do obozu pracy w Appeldornie w północno-zachodniej Nadrenii. W marcu 1945 udało mu się zbiec, przekroczył linię frontu, znalazł się w Holandii a potem w Belgii, gdzie w Brukseli redagował wznowioną „Kronikę Polski”.

  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Kazimierz Wyka (ur. 19 marca 1910 w Krzeszowicach koło Krakowa, zm. 19 stycznia 1975 w Krakowie) – polski historyk i krytyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm PRL I kadencji.

  Okres powojenny[ | edytuj kod]

  Wrócił do Polski i nie emigrował, choć inni emigracyjni działacze go namawiali. Nie wyjechał wierny swojej zasadzie: „Polskę można budować tylko w Polsce”. Nie miał łatwego życia, przed wojną i po wojnie długo poszukiwał pracy. Stałej pracy przez wiele lat nie udawało mu się znaleźć aż do końca lat 60. XX wieku. Dopiero ostatni okres życia miał spokojniejszy, gdy w 1969 został starszym radcą w Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Rok później objął takie samo stanowisko w Ministerstwie Kultury i Sztuki, gdzie pracował nieprzerwanie do momentu przejścia na emeryturę w 1976.

  Julian Przyboś (ur. 5 marca 1901 w Gwoźnicy Dolnej, zm. 6 października 1970 w Warszawie) – polski poeta, eseista i tłumacz.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Wolny od codziennych dojazdów do Warszawy zajął się porządkowaniem swojej kolekcji liczącej ponad 10 000 barwnych slajdów, przedstawiających sztukę i architekturę polską i światową. Pisał obszerny traktat O sztuce inaczej, w którym chciał wyrazić swoje widzenie sztuki przez wieki od czasów najdawniejszych po współczesność, przybliżyć sztukę wszystkim, nawet tym, którzy nie mieli z nią kontaktów. Książka nie została dokończona i nie została wydana. Także nie ukończył innej książki, którą pisał przez wiele lat Życie, kultura, wychowanie.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Ulica Wólczańska w Łodzi – łódzka ulica długości 4200 metrów, łącząca ulice Próchnika i Pabianicką. Rozpoczyna się w Centrum (dzielnica Śródmieście), a kończy na Górniaku (Górna). Na początkowym odcinku równolegle do niej przebiegają aleja Kościuszki oraz ulica Gdańska. Ulica posiada 265 numerów.

  Zmarł 19 marca 1981. W podmiejskim pociągu miał wylew i częściowy paraliż, nikt tego nie zauważył, pociąg odstawiono na bocznicę, znaleziono go po 17 godzinach, gdy pociąg miał ruszyć w następną podróż. Pochowany na cmentarzu w Otwocku.

  Szkic biograficzny: Tadeusz Gicger, Opowieści o dawnych poetach Łodzi. Łódź 1995, s. 121

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Tadeusz Różewicz (ur. 9 października 1921 w Radomsku) – polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, członek Wydziału VI Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności; brat Janusza i Stanisława, ojciec Jana.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rada Pomocy Żydom przy Delegacie Rządu RP na Kraj – polska humanitarna organizacja podziemna działająca w latach 1942-1945, jako organ polskiego rządu na uchodźstwie, której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Rada działała pod konspiracyjnym kryptonimem Żegota.
  Kazimierz Sowiński (ur. 30 października 1907 w Łodzi, zm. 8 września 1982 w Londynie) – polski poeta, prozaik, dramatopisarz.
  Juliusz Kunitzer (ur. 19 października 1843, zm. 30 września 1905 w Łodzi) – przemysłowiec i społecznik związany z Łodzią.
  Witold Jan Doroszewski (ur. 1 maja 1899 w Moskwie, zm. 26 stycznia 1976 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN, redaktor Słownika języka polskiego.
  Stanisław Ryszard Dobrowolski (ur. 14 marca 1907 w Warszawie, zm. 27 listopada 1985 tamże) – poeta, prozaik i tłumacz, członek grupy poetyckiej Kwadryga. Uczestnik powstania warszawskiego. Po wojnie oficer polityczny Ludowego Wojska Polskiego.
  Anna Rynkowska (ur. 3 lutego 1903 w Łodzi, zm. 30 października 1984 w Łodzi) – historyk, archiwista, historyk Łodzi, regionalista, publicysta, działacz społeczny.
  Aleksander Brückner (ur. 29 stycznia 1856 w Brzeżanach, zm. 24 maja 1939 w Berlinie) – polski profesor, filolog i slawista, historyk literatury i kultury polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.