• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Rutkowski - historyk

  Przeczytaj także...
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (WH UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.
  Melchior Wańkowicz (ur. 10 stycznia 1892 w Kalużycach na Mińszczyźnie, zm. 10 września 1974 w Warszawie) – polski pisarz, dziennikarz, reportażysta i publicysta.

  Tadeusz Paweł Rutkowski (ur. 18 sierpnia 1965 w Warszawie) – polski historyk, doktor habilitowany, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Życiorys[]

  W 1992 ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-1998 był doktorantem w Instytucie Historycznym UW. W 1998 otrzymał stopień naukowy doktora na podstawie pracy Stanisław Kot (1885-1975). Biografia polityczna. W 2009 habilitował się. Zatrudniony w Urzędzie Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 1992-1994 i 1999-2003; w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie 1996-1999. Od grudnia 1998 zatrudniony w IH UW jako adiunkt. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Towarzystwa Historiograficznego. Specjalizuje się w historii XX wieku, zwłaszcza okresu II wojny światowej i PRL.

  Aleksandra Ziółkowska-Boehm (ur. 15 kwietnia 1949 w Łodzi) – polska pisarka, od 1990 r. zamieszkała w Wilmington w stanie Delaware w USA.Patryk Pleskot (ur. w 1980 w Otwocku) – polski historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Studiował także na uniwersytecie w Nancy. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rządu Republiki Francuskiej. Obecnie pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Interesuje się m.in. historią i historiografią francuską, historią społeczno-kulturalną i polityczną PRL, epoką „Solidarności” i działalnością służb kontrwywiadowczych. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także autor i współautor kilkunastu książek.

  Wybrane publikacje[]

 • Stanisław Kot 1885-1975. Biografia polityczna, Warszawa: "DiG" 2000.
 • Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008.
 • Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1945-1958. Zarys dziejów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009.
 • Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL, t. 1: Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967-1987), wybór, wstęp i oprac. Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2009.
 • (wstęp) Melchior Wańkowicz, Strzępy epopei; Szpital w Cichiniczach; Wrzesień żagwiący; Po klęsce, wstęp Tadeusz Paweł Rutkowski, posłowie Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Warszawa: Prószyński Media 2009.
 • Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1945-1958. Zarys dziejów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009.
 • Adam Bromberg i "encyklopedyści": kartka z dziejów inteligencji w PRL, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010.
 • Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL, t. 2: Materiały partyjne (1950 - 1986), wybór, wstęp i oprac. Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2012.
 • Stanisław Kot 1885 - 1975. Między nauką a polityką, Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2012.
 • Alicja Kulecka, Tadeusz Paweł Rutkowski, Oczami agenta. Środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach tw "Zyg" - Zygmunta Kolankowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2012.
 • Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w Polsce Ludowej. Dokumenty i materiały, wstęp, wybór i opracowanie Tadeusz Paweł Rutkowski, Toruń: Adam Marszałek 2013.
 • Bibliografia[]

 • Tomasz Wituch, Bogdan Stolarczyk, Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945–2000, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert i Przedsięwzięcie Galicja, Kraków 2010, s. 647
 • Linki zewnętrzne[]

 • Biogram na stronie IH UW
 • Biogram w bazie nauka-polska
 • Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego to placówka naukowa powołana do życia w roku 1930. Wchodzi w skład Wydziału Historycznego UW.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Kot (ur. 22 października 1885 we wsi Ruda w gminie Sędziszów Małopolski, zm. 26 grudnia 1975 w Edgware w Wielkiej Brytanii) – polski historyk, działacz ruchu ludowego, polityk, wychowawca.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.