• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Pabjan

  Przeczytaj także...
  Filozofia Nauki - kwartalnik redagowany przez zespół pracowników naukowych Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktorzy: Jacek Jadacki (do nr 1/2001), Mieszko Tałasiewicz (od nr 2/2001). Sekretarz redakcji: Joanna Gęgotek.Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos – polskie katolickie wydawnictwo książkowe należące do diecezji tarnowskiej
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  dr hab. Tadeusz Pabjan w 2008 r.

  Tadeusz Pabjan (ur. 27 stycznia 1972) – polski prezbiter katolicki, filozof nauki i przyrody, specjalizujący się w filozofii fizyki i w relacjach nauka–wiara. Doktor habilitowany, wykładowca Wydziału Teologii UPJP2 – sekcja w Tarnowie, kierownik katedry filozofii. Bliski współpracownik, były doktorant i kontynuator myśli Michała Hellera. Popularyzator fizyki i astronomii, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie i dawnego OBI.

  Wojciech Piotr Grygiel (ur. 1969 w Świdnicy) – katolicki prezbiter, filozof, chemik, prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.Michał Kazimierz Heller (ur. 12 marca 1936 w Tarnowie) – polski prezbiter katolicki, teolog, profesor nauk filozoficznych specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara.

  Publikacje książkowe[ | edytuj kod]

 • 2007: Elementy filozofii przyrody, wraz z Michałem Hellerem, Biblos, ​ISBN 978-83-7332470-1
 • 2014: wznowienie, Copernicus Center Press, ​ISBN 978-83-7886065-5
 • 2008: Spór o przyczynową strukturę czasu, Biblos, ​ISBN 978-83-7332432-9​ – rozprawa doktorska na KUL
 • 2011: Eksperymentalna metafizyka. Johna S. Bella filozofia mechaniki kwantowej, Copernicus Center Press, ​ISBN 978-83-6225927-4​ – rozprawa habilitacyjna na UPJP2
 • 2013: Stworzenie i początek wszechświata, wraz z Michałem Hellerem, Copernicus Center Press, ​ISBN 978-83-7886043-3
 • 2013: The Causal Universe (red. z Michałem Hellerm i George’em Ellisem), Copernicus Center Press, ​ISBN 978-83-7886-034-1​ – tomik po jednej z Krakowskich Konferencji Metodologicznych
 • 2014: Niedomknięty bilans wszechświata, Copernicus Center Press, ​ISBN 978-83-7886067-9
 • 2016: Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią nauki, Copernicus Center Press, ​ISBN 978-83-7886246-8
 • 2018: Świat najlepszy z możliwych? O dobroci Boga i pochodzeniu zła, Copernicus Center Press, ​ISBN 978-83-788-6394-6
 • Tadeusz Pabjan opublikował też kilkadziesiąt artykułów w czasopismach „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, „Filozofia Nauki”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, „Postępy Fizyki”.

  Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – półrocznik wydawany przez Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Pismo poświęcone jest analizie problemów filozoficznych uwikłanych w nauki przyrodnicze. Oprócz prac autorów krakowskich pismo publikuje się również teksty autorów z innych ośrodków, także zagranicznych. Pismo publikuje recenzje, a także informacje na temat zjazdów, sympozjów, dyskusji i innych wydarzeń. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. prof. dr hab. Michał Heller, a sekretarzem redakcji mgr Piotr Urbańczyk.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wojciech Grygiel
 • Józef Życiński
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-07-04].
 • Tadeusz Pabjan na stronie UPJP2
 • Tadeusz Pabjan na stronie OBI
 • Artykuły popularnonaukowe na stronie „Tygodnika Powszechnego”
 • Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Kwartalnik Historii Nauki i Techniki - kwartalnik ukazujący się od 1956 roku w Warszawie. Wydawcą jest Instytut Historii Nauki PAN. Pismo publikuje prace z dziejów nauki polskiej. Początkowo wydawcą był Komitetu Historii Nauki PAN (do 1960), następnie Zakładu Historii Nauki PAN (od 1961). Pierwszym redaktorem naczelnym był Bogdan Suchodolski.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Józef Mirosław Życiński (ur. 1 września 1948 w Nowej Wsi, zm. 10 lutego 2011 w Rzymie) – polski biskup rzymskokatolicki, filozof, teolog, publicysta, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1990–1997, arcybiskup metropolita lubelski w latach 1997–2011.
  Postępy Fizyki – czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne służące „krzewieniu wiedzy fizycznej w Polsce”. Periodyk ukazuje się od 1949 roku i jest w zamierzeniu twórców źródłem wiedzy o najważniejszych wydarzeniach w fizyce na świecie i w Polsce. Przez długi okres czasu ukazywał się jako dwumiesięcznik, natomiast od 2015 roku wydawany jest co kwartał (wyjątek stanowi specjalny jeden numer w 2014 (1/6), wydany na 65-lecie istnienia pisma).
  Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (OBI) przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest instytucją naukowo-dydaktyczną.
  Filozofia przyrody – dział filozofii zajmujący się formułowaniem wniosków filozoficznych wynikających z dokonań nauk przyrodniczych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.