• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Kulisiewicz  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Order Sztandaru Pracy, pierwotnie order „Sztandar Pracy” – polskie wysokie odznaczenie państwowe Polski Ludowej ustanowione ustawą z dnia 2 lipca 1949 roku ... w celu nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla Narodu i Państwa... Ostatni raz nadano go w 1991. Został zniesiony w 1992. Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.
  Nagrody[ | edytuj kod]
 • 1928: I nagroda na Salonie Grafiki Polskiej w Warszawie
 • 1929: I nagroda na wystawie grafiki w Krakowie
 • 1929: II nagroda na Poznańskiej Wystawie Krajowej
 • 1933: I nagroda na Międzynarodowej Wystawie Drzeworytu w Warszawie
 • 1952: Nagroda Państwowa I stopnia za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie grafiki
 • 1954: Nagroda UNESCO na XXVII Biennale w Wenecji
 • 1954: I nagroda w dziale rysunków na VI Biennale Sztuki w São Paulo
 • 1965: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za prace eksponowane na wystawie centralnej „20 lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Twórczości Plastycznej”.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mianowanie profesorem nadzwyczajnym rysunku ASP w Warszawie, muzeawielkopolski.pl [dostęp 2019-12-28] (pol.).
  2. Mianowanie na profesora zwyczajnego grafiki ASP w Warszawie, muzeawielkopolski.pl [dostęp 2019-12-28] (pol.).
  3. Trybuna Robotnicza, nr 109 (12961), 10 maja 1983, s. 6.
  4. Wyszukiwarka cmentarna – Warszawskie cmentarze.
  5. RAK, Mistrz i uczniowie, w: Monitor Wielkopolski, 1(224)/2020, s.11
  6. Maciej Masłowski: Tadeusz Kulisiewicz, mies. „Arkady”, Warszawa 1937.
  7. Kulisiewicz Tadeusz · Artyści Kaliscy, artyscikaliscy.tarasin.pl [dostęp 2019-12-28].
  8. Małgorzata Jańczak (red.): Muzea Wielkopolski. Poznań: Kwartet, 2004, s. 41. ISBN 83-917016-5-4.
  9. M.P. z 1955 r. nr 91, poz. 1144 „za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki”.
  10. M.P. z 1950 r. nr 6, poz. 58 – Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1949 r. w sprawie nadania Orderu „Sztandar Pracy”.
  11. Wręczenie odznaczeń w Belwederze. „Nowiny”, s. 1, nr 200 z 22 lipca 1971. 
  12. Uznanie dla twórców kultury /w/ Trybuna Robotnicza, nr 170, 19 lipca 1984, str. 1-2
  13. Legitymacja potwierdzająca odznaczenie T. Kulisiewicza odznaką „Odbudowy Warszawy”, www.muzeawielkopolski.pl [dostęp 2019-12-28] (pol.).
  14. Wręczenie Złotego Medalu Calcutta Art Society prof. Tadeuszowi Kulisiewiczowi, www.muzeawielkopolski.pl [dostęp 2019-12-28] (pol.).
  15. Dziennik Polski, rok VIII, nr 176, (2639), s. 2.
  16. Zawiadomienie o przyznaniu Nagrody Państwowej I stopnia, www.muzeawielkopolski.pl [dostęp 2019-12-28] (pol.).
  17. Tadeusz Kulisiewicz Wystawa prac, Zachęta, Warszawa, marzec 1964.
  18. Zawiadomienie Ministerstwa Kultury i Sztuki o przyznaniu nagrody pieniężnej, www.muzeawielkopolski.pl [dostęp 2019-12-28] (pol.).
  Bertolt Brecht, właśc. Eugen Berthold Friedrich Brecht (ur. 10 lutego 1898 w Augsburgu, zm. 14 sierpnia 1956 w Berlinie Wschodnim) – niemiecki pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator, poeta.Maria Zembaty-Grońska (ur. 11 kwietnia 1919, zm. 27 stycznia 2015 w Warszawie) – doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Galleria dell’Accademia (Galeria Akademii) – włoskie muzeum we Florencji. Sąsiaduje z florencką akademią sztuk pięknych (Accademia di Belle Arti di Firenze), ale nie jest z nią związane.
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
  Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.
  Cmentarz Wojskowy w Warszawie (określany też potocznie jako "Powązki Wojskowe") – warszawski cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej 43/45.
  Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) – muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.
  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
  Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – organizacja polityczna (początkowo pod nazwą Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego) utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz zależne od władz organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego. PRON miał nawiązywać do tradycji działalności Frontu Jedności Narodu, jednoczącego patriotycznie nastawionych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądowych (stąd istotny był udział organizacji katolickich).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.052 sek.