• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Gadacz

  Przeczytaj także...
  Józef Stanisław Tischner, pseud. Wawrzek Chowaniec, Molinista, Józek Szkolny, Jegomość Józek (ur. 12 marca 1931 w Starym Sączu, zm. 28 czerwca 2000 w Krakowie) – polski prezbiter katolicki i filozof. Kawaler Orderu Orła Białego.Instytut Filozofii i Socjologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie „zaawansowanych” badań w zakresie filozofii i socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską.
  Komitet Nauk Filozoficznych – instytucja filozoficzna przy Polskiej Akademii Nauk, której celem jest koordynacja i opiniowanie działalności w zakresie dyscyplin filozoficznych oraz analiza publikacji i ocena programów nauczania.

  Tadeusz Antoni Gadacz (ur. 22 października 1955 w Krakowie) – polski filozof i religioznawca, były pijar, prof. dr hab., prof. Collegium Civitas, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Redaktor Encyklopedii Religii Wydawnictwa Naukowego PWN.

  Zakon pijarów – potoczna nazwa Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) czyli Zakonu Szkół Pobożnych – zakon ustanowiony przez papieża Grzegorza XV 18 listopada 1621 r. (regułę zatwierdzono rok później). Korzenie swe wywodzi jednak od roku 1597, kiedy to św. Józef Kalasancjusz otworzył pierwszą bezpłatną i powszechną szkołę podstawową w Europie.Polskie Towarzystwo Etyczne (PTE) - stowarzyszenie naukowe działające przy Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (IFIS UP) od 2010 roku.

  Życiorys[]

  Doktorat z filozofii uzyskał w 1984 na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy Wolność jednostki w filozofii G.W.F. Hegla. Habilitację obronił na tym samym uniwersytecie w 1990 na podstawie pracy Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha. Tłumacz Gwiazdy Zbawienia Franza Rosenzweiga.

  "Etyka" – polskie czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom filozofii moralności wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Istnieje od 1966 roku, z przerwą w latach 1990-1993. Na łamach "Etyki" ukazują się artykuły zakresu etyki teoretycznej, etyki stosowanej, historii etyki, historii idei etycznych, psychologii i socjologii moralności, dydaktyki etyki filozoficznej oraz teksty dotyczące współczesnych kontrowersji moralnych.Koedukacja (łac. co- – razem; educare – kształcić, wychowywać) – to w przeciwieństwie do edukacji zróżnicowanej system wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży obojga płci.

  Był bliskim współpracownikiem ks. prof. Tischnera. Dyrektor krakowskiej szkoły pijarów, w której wprowadził koedukację. W 1995 został wybrany na prowincjała pijarów, przedstawiając program otwarcia się na zmiany posoborowe i rzeczywistość świecką. Kilka miesięcy później opuścił jednak zakon i stan duchowny.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).

  Od początku 2010 jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. księdza Józefa Tischnera. Członek Collegium Invisibile. Jest członkiem rady redakcyjnej "Etyki".

  Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje:

 • Katedra Filozofii Collegium Civitas – kierownik, profesor
 • Instytut Filozofii i Socjologii UP – dyrektor, profesor
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN – profesor nadzwyczajny
 • Komitet Nauk Filozoficznych PAN – przewodniczący
 • Polskie Towarzystwo Etyczne - prezes
 • Kontrowersje[]

  W 2010 został oskarżony przez prof. Jana Woleńskiego o wykorzystanie w 2 tomie monografii Historia filozofii XX wieku (2009) fragmentów prac innych autorów bez ich prawidłowego oznaczenia. Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie umorzył postępowanie w tej sprawie.

  22 października jest 295. (w latach przestępnych 296.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 70 dni.Franz Rosenzweig (ur. 25 grudnia 1886 w Kassel w Niemczech, zm. 10 grudnia 1929 we Frankfurcie nad Menem) – żydowski filozof dialogu.

  Dzieła[]

 • 2009.
 • Historia filozofii XX wieku. Nurty. Tom I: Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha. Wyd. 1. T. 1. Kraków: Znak, luty 2009. ISBN 978-83-240-0964-0.
 • Historia filozofii XX wieku. Nurty. Tom II: Neokantyzm. Filozofia egzystencji. Filozofia dialogu. T. 2: z płytą CD. Kraków: Znak, wrzesień 2009. ISBN 978-83-240-0965-7.
 • 2008. O ulotności życia. Wydawnictwo Iskry ISBN 978-83-244-0071-3.
 • 2007. Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle'a do Tischnera. Wydawnictwo WAM ISBN 978-83-750-5072-1.
 • 2002. O umiejętności życia. Wydawnictwo Znak ISBN 83-240-0240-5.
 • 2000. Rozumowe poznawanie Boga. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ISBN 83-901-3292-3
 • Przypisy

  1. Lista tutorów Collegium Invisibile. ci.edu.pl. [dostęp 2 kwietnia 2011].
  2. Tadeusz Gadacz w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
  3. Jan Woleński. O historii filozofii Tadeusza Gadacza. „Diametros”. 23, s. 190-249, marzec 2010. 
  4. Adam Leszczyński. Tajemnica znikających przypisów. „Magazyn Gazety Wyborczej”, s. 23, 28-29 stycznia 2012. 

  Linki zewnętrzne[]

 • Słupnik z Krakowa, rozmawiał Jacek Żakowski - POLITYKA
 • Nie ma szczęścia bez myślenia, rozmawiał Jacek Żakowski - POLITYKA
 • Życie jako garderoba, rozmawiała Katarzyna Janowska - POLITYKA
 • "Cień życia" - artykuł Tadeusza Gadacza o śmierci zamieszczony w Tygodniku Powszechnym
 • Sobór watykański II – ostatni, jak dotąd, sobór w Kościele katolickim, otwarty 11 października 1962 przez papieża Jana XXIII, zakończony 8 grudnia 1965 przez papieża Pawła VI.Prowincjał, przełożony prowincjalny – zakonnik wybrany lub mianowany na wyższego przełożonego prowincji zakonu. Może nosić też inne nazwy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Collegium Invisibile – organizacja naukowa założona w 1995 roku, skupiająca wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na zasadzie mistrz–uczeń. Collegium nawiązuje swoją działalnością do XVIII-wiecznego Collegium Nobilium, dążąc do wykształcenia inteligenckich elit dzięki zastosowaniu metod pracy renomowanych angielskich uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
  Wydawnictwo "Iskry" – założone w Warszawie 1 października 1952 r. jako Państwowe Wydawnictwo Młodzieżowe "Iskra", następnie Państwowe Wydawnictwo "Iskry". Sprywatyzowane w 1992 r.
  Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera – hospicjum powołane do życia 7 listopada 2004 roku przez fundatora Adama Cieślę, aktualnego prezesa. Fundacja obejmuje kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, socjalną i psychologiczną dzieci do lat 18. W roku 2009 sprawowało opiekę nad 49 dziećmi i ich rodzinami. Obecnie w hospicjum jest 41 podopiecznych. Jest najstarszym domowym hospicjum dla dzieci działającym na terenie Małopolski. Od kwietnia 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000203313). Mottem Fundacji są słowa jej patrona ks. prof. Józefa Tischnera: Miłość nas rozumie.
  Jan Woleński, właściwie Jan Hertrich-Woleński (ur. 21 września 1940 w Radomiu) – polski filozof analityczny, logik i epistemolog, teoretyk prawdy oraz filozof języka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Humanistycznego UP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.