• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Dzieduszycki - 1841-1918

  Przeczytaj także...
  Włodzimierz Ksawery Tadeusz Dzieduszycki herbu Sas (ur. 22 czerwca 1825 w Jaryszowie, zm. 18 września 1899 w Poturzycy) – polski hrabia, przyrodnik, mecenas nauki, folklorysta i chłopoman oraz polityk. Jerzy Sewer Teofil Dunin-Borkowski herbu Łabędź (ur. 1 października 1856 w Dubiecku, zm. 23 października 1908 w Młyniskach) – hrabia, heraldyk, działacz społeczny, polityk, ziemianin.
  Gabriel Brzęk (ur. 25 maja 1908 w Błażowej, zm. 29 października 2002 w Lublinie) – polski zoolog i historyk nauki, specjalizujący się w zoologii, historii zoologii w Polsce, hydrobiologii, melioracjach wodnych.

  Tadeusz Piotr Dzieduszycki (ur. 27 września 1841, zm. 5 sierpnia 1918 we Lwowie) – hrabia, II ordynat poturzycko-zarzecki, poseł do Sejmu Krajowego Galicji IV i V kadencji (18771889), starosta zaleszczycki w roku 1882.

  Był synem Kazimierza i Róży z Matkowskich. Po zakończeniu nauk w Theresianum w Wiedniu powrócił do Galicji, za udział w organizowaniu obchodów patriotycznych w 1861 znalazł się w więzieniu, ponownie trafił za kratki za organizowanie pomocy dla powstańców styczniowych w 1863. Po upadku powstania zajął się najpierw prowadzeniem rodzinnego majątku, a później wyjechał do Lwowa obejmując posadę urzędnika bankowego. Za namową namiestnika Galicji Agenora Gołuchowskiego ukończył uzyskując tytuł doktora studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim. Pracował w Ministerstwie Skarbu, a później w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Wiedniu gdzie został dyrektorem departamentu do spraw Galicji. W 1882 wrócił do kraju gdzie został starostą w Zaleszczykach, w 1900 został dziedzicznie członkiem Izby Panów. Będąc posłem Sejmu Krajowego pracował nad zagadnieniami ekonomicznymi i uprzemysłowieniem Galicji. Z jego inicjatywy powstała między innymi fabryka wagonów i lokomotyw w Sanoku. Do 13 czerwca 1909 był członkiem rady nadzorczej Pierwszego Galicyjskiego Towarzystwa Akcyjnego Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku.

  Sejm Krajowy – istniejący w Galicji w latach 1861–1918 organ przedstawicielski, kompetentny w niektórych sprawach wewnętrznych Galicji (gospodarka, oświata i kultura).Kazimierz Adam Fryderyk Dzieduszycki herbu Sas (ur. 5 marca 1812 - zm. 30 grudnia 1885) - ziemianin, hrabia, oficer 3 Pułku Strzelców Konnych, poseł do Sejmu Krajowego Galicji I kadencji (1861-1867) oraz Rady Państwa I kadencji, właściciel dóbr Niesłuchów w powiecie Busk.

  W 1879 poślubił daleką krewną Annę Dzieduszycką (1859–1917) córkę Wlodzimierza zostając usynowionym przez teścia zajął się opracowaniem statutu ordynacji Poturzycko-Zarzeckiej zatwierdzonej przez rząd austriacki w 1893. Po śmierci teścia w 1899 został II ordynatem dziedzicząc majątek oraz Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Z małżeństwa z Anną (1859–1917, córka Włodzimierza Dzieduszyckiego) miał czterech synów: Pawła, Włodzimierza, Stanisława i Kazimierza oraz trzy córki: Różę, Klementynę (została zakonnicą) oraz Marię (1893-1918) żonę Stanisława Grabińskiego.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Theresianum – ekskluzywna szkoła w Wiedniu, założona w 1746 przez cesarzową Marię Teresę, kształcąca szlachecką młodzież do państwowej służby administracyjnej. Odgrywała tę samą rolę w odniesieniu do urzędników państwowych, co akademie wojskowe w odniesieniu do armii.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jerzy Sewer Dunin-Borkowski: Almanach Błękitny. Warszawa: 1908, s. 357.
  2. Kazimierz Karolczak: Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu. dzieduszyccy.pl. [dostęp 2019-05-06].
  3. L. 251. „Przegląd Prawa i Administracyi-Zbiór ogłoszeń firmowych trybunałów handlowych”. Nr 11, s. 106, 1909. 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław Grodziski, Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1993, ISBN 83-7059-052-7, OCLC 830051670.
 • „Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879”
 • Gabriel Brzęk – „Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca” wyd. Lublin 1994
 • Stanisław Bohdan Grabiński (ur. 9 października 1891 w Chełmicy Dużej, zm. 11 października 1930 w Poznaniu) – ziemianin, herbu Pomian. Był właścicielem Walewic, szambelanem papieskim, kawalerem orderu Virtuti Militari V klasy za udział w wojnie 1920 roku. Inżynier rolnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przegląd Prawa i Administracji – czasopismo prawnicze wydawane we Lwowie od 1876 do 1939 roku. Do 1892 nosiło nazwę "Przegląd Sądowy i Administracyjny".
  Ordynacja rodowa, powiernictwo rodowe, fideikomis familijny, (łac. fidei commissum – w wiarygodne ręce oddaje) – rządzący się swoimi własnymi prawami dotyczącymi dziedziczenia majątek ziemski, posiadający swój własny statut (akt fundacyjny), zapobiegający rozdrobnieniu dóbr.
  Kazimierz Karolczak (ur. 1954 w Bożacinie) – polski historyk, profesor, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej tej uczelni, kierownik Katedry Historii XIX wieku (Uniwersytet Pedagogiczny), członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na: strukturach społecznych XIX – I połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ziemiaństwa i mieszczaństwa; arystokracji galicyjskiej; genealogii; dziejach Lwowa i Krakowa; kulturze mieszczaństwa i ziemiaństwa; parlamentaryzmie; problemach narodowościowych i wyznaniowych XIX i XX wieku (Polacy, Ukraińcy, Żydzi); regionalizmie; biografistyce. Współautor koncepcji Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, otwartego w 2008. W 2013 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Agenor Romuald Onufry hrabia Gołuchowski herbu Leliwa (ur. 8 lutego 1812, zm. 3 sierpnia 1875 we Lwowie), arystokrata polski, austriacki polityk konserwatywny, minister spraw wewnętrznych Austrii w latach 1859-1861, namiestnik Galicji w latach 1849-1859, 1866-1868 oraz 1871-1875 i I ordynat na Skale, kawaler maltański.
  Autosan – marka polskich autobusów, produkowanych niegdyś w „Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan””, a od 1991 roku w przedsiębiorstwie „Autosan S.A.” w Sanoku.
  Włodzimierz Dzieduszycki herbu Sas (ur. 10 maja 1885 we Lwowie, zm. 9 września 1971 w Warszawie) – hrabia, IV ordynat poturzycko-zarzecki, ziemianin, działacz sportowy, ornitolog.
  Uniwersytet Lwowski (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.818 sek.