• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Cieński

  Przeczytaj także...
  Jan Cieński (ur. 7 stycznia 1905 w Pieniakach nad Seretem, zm. 26 grudnia 1992 w Złoczowie) – polski ksiądz rzymskokatolicki, od 1967 jedyny (tajny) biskup katolicki na Ukrainie.Leszek Cieński- herbu Pomian - (ur. 25 maja 1851 w Oknie k. Horodenki - zm. 29 stycznia 1913 w Abacji) - poseł do Sejmu krajowego Galicji VII, VIII i IX kadencji w latach 1897-1913.
  Sejm Krajowy – istniejący w Galicji w latach 1861–1918 organ przedstawicielski, kompetentny w niektórych sprawach wewnętrznych Galicji (gospodarka, oświata i kultura).

  Tadeusz Celestyn Cieński (ur. 6 kwietnia 1856 w Oknie, koło Horodenki, zm. 3 listopada 1925 we Lwowie) – polityk galicyjski, prawnik, ziemianin, hodowca koni, w 1922 roku posiadał majątki ziemskie o powierzchni 14 770 ha.

  Życiorys[]

  Rodzina Cieńskich pieczętowała się herbem Pomian. Ojciec Ludomir Cieński (1822–1917), był politykiem i posiadał majątek ziemski. Dożył sędziwego wieku 95 lat. Długowieczność w rodzinie przeszła na starszego brata Tadeusza, Adolfa, który dożył 107 lat i był najdłużej żyjącym przedstawicielem w rodzinie. Matka Magdalena Jordan, była córką kapitana wojska polskiego. Do rodzeństwa Tadeusza należeli: Stanisław Spytek Cieński (1849–1920), Kazimierz Cieński (1850–1917), Leszek Cieński (1851–1913), Józef Emmanuel oraz Adolf Cieński (1853–1960), ostatni który przeżył powstanie styczniowe oraz 3 siostry.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Bitwa o Lwów 1918-1919 (w polskiej historiografii określana jako Obrona Lwowa) – polsko-ukraiński konflikt zbrojny o Lwów, trwający od 1 listopada 1918 do 22 maja 1919 roku, zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia.

  W latach 1902–1913 był posłem do sejmu galicyjskiego, reprezentował okręg Zaleszczyki. Pełnił funkcję wiceprezesa rady nadzorczej zarządu Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie. W latach 1908–1918 członek Rady Narodowej, związany z ugrupowaniami prawicowymi Galicji. Od 1912 roku był członkiem Ligi Narodowej. W 1914 roku był członkiem sekcji wschodniej Naczelnego Komitetu Narodowego, Członek Klubu Centrum, członek Klubu Chrześcijańsko-Narodowego. W czasie I wojny światowej przeciwnik współpracy z Austrią. Więziony w obozach internowania (1914–1916). Organizował obronę Lwowa (1918–1919). Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych (1922). W latach 1922–1925 senator. W działaniach politycznych związany z ziemiańską grupą Podolaków.

  Kazimierz Cieński herbu Pomian (ur. ok.1740- zm.1818) – konsyliarz z księstwa oświęcimskiego w generalnej konfederacji barskiej w 1769 roku, starosta dźwinogrodzki w 1767 roku.Włodzimierz Cieński (ur. w 1897 we Lwowie, zm. w 1983 w Bricquebec w Normandii) – ksiądz katolicki, naczelny kapelan Armii Polskiej w ZSRR, szef Duszpasterstwa Katolickiego, dziekan 2 Korpusu Polskiego, kapelan armii Andersa.

  Został pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa we Lwowie, w kwaterach dowódców i zasłużonych działaczy niedaleko katakumb.

  Potomkowie[]

  Dnia 23 kwietnia 1894 poślubił Marię Dzieduszycką (1863–1941), córkę Włodzimierza Tadeusza Dzieduszyckiego, organizatora przemysłu ludowego i przyrodnika. Wśród dzieci Tadeusza i Marii było 2 księży. Sześcioro dzieci żyło powyżej 85 lat. Dzieci Tadeusza i Marii:

  Edward Ignacy Dubanowicz (ur. 6 stycznia 1881 w Jaszczwi, zm. 18 października 1943 w Londynie) – polski działacz polityczny, prawnik, prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza.Liga Narodowa, tajna, działająca we wszystkich trzech zaborach organizacja polityczna, utworzona 1 kwietnia 1893 roku z przekształcenia Ligi Polskiej. W konspiracji kierowana z zaboru austriackiego przez Romana Dmowskiego, przedstawiciela skrzydła narodowego. Jej celem było kształtowanie nowoczesnego narodu polskiego - silnego, gotowego oprzeć się innym narodom i realizującego własną misję dziejową. Charakteryzowało ją dążenie do utworzenia jednolitego narodowo państwa. Liga negowała walkę klasową. Za zagrożenie uważała działalność mniejszości narodowych. Piętnowała ucisk carski, krytykowała obóz ugodowców za ich lojalizm wobec Rosji. Jej działacze odzyskanie niepodległości pojmowali jako cel dalekosiężny. Organizacja ta wydawała we Lwowie "Przegląd Wszechpolski".
 • Maria Magdalena Cieńska (1895–1996), żona Edwarda Dubanowicza, profesora prawa i polityka. Żyła 101 lat.
 • Klementyna Maria Paula Cieńska (1896–1928), żona Andrzeja Antoniego Pruszyńskiego (1890–1942).
 • Włodzimierz Mikołaj Cieński (1897–1983)
 • Stanisław Franciszek Chebda-Cieński (1898–1993), dożył wieku 95 lat.
 • Ludomir Cieński (1902–1969)
 • Jadwiga Maria Cieńska (1901–1990)
 • Wojciech Tadeusz Cieński (1903–1907)
 • Jan Cieński (1905–1992)
 • Anna Amelia Cieńska (1907–2003), żona bohatera listy katyńskiej Kazimierza Henryka Wielowieyskiego herbu Półkozic (1900–1940)
 • Przypisy

  1. Wojciech Roszkowski, Lista największych właścicieli ziemskich w Polsce w 1922 r., w: Przegląd Historyczny, 1983, Tom 74 , Numer 2, s. 284
  2. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911. Lwów: Prezydyum C.K. Namiestnictwa, 1911, s. 998.
  3. Stanisław Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907), Londyn 1964, s. 572.
  4. Konstanty Srokowski, N.K.N. Zarys historii Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 1923, s. 146.
  5. Rozporządzenie Kierownika MSWojsk. L. 6285/22 G.M.I. (Dziennik Personalny z 1922 r. Nr 11, s. 347)

  Bibliografia[]

 • "Polski Słownik Biograficzny" (tom 4, str. 53)
 • "Herbarz Polski" Adama Bonieckiego Rodzina Cieńskich z Cienic herbu Pomian tom 3, str. 193
 • Linki zewnętrzne[]

 • Nota Biograficzna z testamentem
 • Potomkowie Sejmu Wielkiego
 • Ludomir Cieński herbu Pomian (ur. 22 sierpnia 1822 w Oknie, powiat horodeński, zm. 21 lutego 1917) – polski polityk, ziemianin.Cmentarz Obrońców Lwowa we Lwowie (także: Cmentarz Orląt) – autonomiczna część cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Zajmuje odrębne miejsce - stoki wzgórz od strony Pohulanki. Znajdują się na nim mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918–1920 lub zmarłych w latach późniejszych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Włodzimierz Ksawery Tadeusz Dzieduszycki (ur. 22 czerwca 1825 w Jaryszowie, zm. 18 września 1899 w Poturzycy) – polski przyrodnik, mecenas nauki, folklorysta i chłopoman oraz polityk, hrabia herbu Sas.
  Naczelny Komitet Narodowy – powstały 16 sierpnia 1914 w Krakowie, w wyniku porozumienia polskich środowisk konserwatywnych i demokratycznych. W założeniu miał być najwyższą władzą wojskową, polityczną i skarbową dla Polaków zamieszkujących Galicję. Na jego czele stanął Juliusz Leo. Kolejni prezesi: Władysław Leopold Jaworski, Leon Biliński.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.