• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • T-Score

  Przeczytaj także...
  Osteoporoza (łac. osteoporosis, dawna nazwa zrzeszotnienie kości) – stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Osteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania.BMD (z ang. bone mineral density) - mineralna gęstość kości, będąca standardem referencyjnym w rozpoznaniu osteoporozy. Oceniana jest radiologiczną (promieniowanie rentgenowskie) metodą pomiarową zwaną densytometrią, która jest dwuwymiarową odmianą tomografii komputerowej. Densytometria opiera się na radiologicznej ocenie różnicy absorpcji między kością a tkanką tłuszczową i mięśniową.
  Osteopenia - stan, w którym mineralna gęstość kości jest niższa niż normalnie. Przez wielu lekarzy jest uznawana za początek osteoporozy. Jednak nie u każdej osoby z osteopenią rozwinie się osteoporoza. Chorobę tę rozpoznaje się, gdy T-Score wynosi od -1.0 do -2.5.

  T-score - stosunek gęstości mineralnej kości (BMD) osoby badanej do średniej gęstości kości osoby młodej.

  Innym wskaźnikiem określającym stopień zaawansowania osteoporozy jest Z-Score.

  Interpretacja[]

 • zdrowa kość - T-score większy od -1,0 (gęstość kości większa od 833 mg/cm)
 • osteopenia - T-score między -1,0 a -2,5 (gęstość kości między 833 a 648 mg/cm)
 • osteoporoza - T-score mniejszy od -2,5 (gęstość kości poniżej 648 mg/cm)
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Z-score – jeden ze wskaźników mineralnej gęstości kości, zwykle stosowany w zaawansowanej osteoporozie. Z-score jest ilością standardowych odchyleń mineralnej gęstości kości (BMD) osoby badanej w populacji osób tej samej płci i w tym samym wieku, czasem również tej samej wagi i pochodzenia etnicznego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.179 sek.