• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tłuszcz - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Gmina Poświętne (dawn. gmina Ręczaje) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.
  Gmina Strachówka – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

  Tłuszczgmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Siedziba gminy to Tłuszcz.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 18 371 osób, a według spisu powszechnego z 2011 roku 19 350.

  Wólka Kozłowska – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Tłuszcz.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Tłuszcz ma obszar 102,83 km², w tym:

 • użytki rolne: 67%
 • użytki leśne: 15%
 • Gmina stanowi 10,76% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Tłuszcz w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Tluszcz.png

  Sołectwa[]

  Białki, Brzezinów, Chrzęsne, Dzięcioły, Franciszków, Grabów, Jadwinin, Jarzębia Łąka, Jasienica, Jaźwie, Kozły, Kury, Łysobyki, Miąse, Mokra Wieś, Pawłów, Postoliska, Pólko, Rudniki, Rysie, Stasinów, Stryjki, Szczepanek, Szymanówek, Wagan, Waganka, Wólka Kozłowska, Zalesie.

  Gmina Jadów – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Powiat wołomiński − powiat w Polsce leży w centralnej części województwa mazowieckiego, na północny wschód od Warszawy. Został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wołomin.

  Sąsiednie gminy[]

  Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Zabrodzie

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Robert Szydlik, Wincenty Szydlik, Krzysztof Nowak, Tłuszcz. Studia z dziejów, Tłuszcz 2003.
 • Robert Szydlik, Wincenty Szydlik, Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów, Tłuszcz 2004.
 • Gmina Zabrodzie – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim z siedzibą w Zabrodziu. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Tłuszcz – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie wołomińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tłuszcz. Tłuszcz uzyskał prawa miejskie w 1967. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. ostrołęckiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Pólko – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Radzymin przy drodze krajowej nr. 8. Wieś jest częścią składową sołectwa Nadma.
  Województwo ostrołęckie - jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w połnocno- wschodniej Polsce. Sąsiadowało z województwami: ciechanowskim od zachodu, siedleckim od południa, olsztyńskim od północy, suwalskim od północy, łomżyńskim od wschodu oraz ze stołecznym warszawskim . W nowym podziale administracyjnym, od 1999 r. ziemie dawnego województwa znalazły się w województwie mazowieckim oraz w warmińsko - mazurskim (Gmina Rozogi) .
  Jadwinin – nieoficjalna nazwa części wsi Miąse w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Tłuszcz.
  Kury – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Tłuszcz, na Równinie Wołomińskiej, będącej częścią Niziny Środkowomazowieckiej.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).
  Gmina Klembów – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.