• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tłuste - rejon zaleszczycki

  Przeczytaj także...
  Henryk Biegeleisen (ur. 24 października 1855 w Tłustem pod Tarnopolem, zm. 1 kwietnia 1934 we Lwowie) – polski etnograf i historyk literatury polskiej. Przedstawiciel pozytywistycznej metody filologicznej. Badacz literatury romantycznej, m.in. twórczości Teofila Lenartowicza. Autor cennych prac etnograficznych.Polskie Drużyny Strzeleckie - polska organizacja niepodległościowa powstała w 1911 roku, powołana przez Organizację Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie".
  Paweł Bagiński (ur. 14 kwietnia 1909 w Tłustem na Podolu, zm. 29 października 1992 w Warszawie) – pedagog i polonista.
  Województwo tarnopolskie do 17 września 1939, położenie na mapie
  woj. tarnopolskie, II Rzeczpospolita

  Tłuste (daw. Tłuste Miasto; także Touste, Tołste; ukr. Товсте, Towste) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, znajdujące się w obwodzie tarnopolskim i rejonie zaleszczyckim. Wieś lokowana w roku 1449, prawa miejskie uzyskała w roku 1549. Była własnością Potockich, w roku 1701 potwierdzono prawa miejskie. Od połowy XVIII do początku XX wieku klucz Słoneckich herbu Korab.

  Ród szlachecki z Wielkich Słończyc, herbu Korab. Według wszelkiego prawdopodobieństwa wywodzili się z bocznej linii Łaskich herbu Korab, od których odłączyli się na początku XVI wieku. Zamieszkiwali okolice Sanoka, a także zawędrowali do Galicji i dalej na Podole, gdzie także podzielili się na liczne linie, często spauperyzowane. Do rodziny należeli m.in. Rudolf Słonecki - Rotmistrz C.K Armii, Józef Emil Słonecki- Polski piłkarz, Marian Franciszek Słonecki - Wybitny malarz, konserwator dzieł sztuki. Zenon Słonecki - naczelnik obwodu sanockiego w powstaniu styczniowym, poseł do Sejmu Krajowego Galicji III, IV, V i VI kadencji (1870-1895). Teofilakt - Pop, Biskup wołogodzki, rektor Akademii Kijowsko- Mohylańskiej. Jan Duklan Słonecki - Poseł na sejm w latach 1896 - 1901. Bibliografia: http://www.genealogia.okiem.pl/slonecki.htm K. Niesiecki: Herbarz Polski, Lipsk. 1841.Franciszek Polniaszek ps. "Zbigniew", "Karol Nowopolski" (ur. 24 września 1892 w Tłustem, zm. w kwietniu 1940 w Charkowie) – polski doktor prawa, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

  W okresie międzywojennym miasto znajdowało się w powiecie zaleszczyckim województwa tarnopolskiego. 1 kwietnia 1934 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie.

  Od września 1939-1941 znalazło się pod okupacją sowiecką, a później od 1941-1944 pod okupacją niemiecką. Pod okupacją niemiecką w Polsce pozbawione praw miejskich; → gmina Tłuste.

  W latach 1945-1991 Tłuste znajdowały się w Ukraińskiej SRR.

  Województwo tarnopolskie – województwo II Rzeczypospolitej utworzone 23 grudnia 1920 ze stolicą w Tarnopolu. Innymi głównymi miastami województwa były Złoczów, Brody, Brzeżany i Zbaraż.Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.

  Ludzie związani z miastem[]

 • Paweł Bagiński – polski pedagog i polonista,
 • Henryk Biegeleisen – polski etnograf i historyk literatury polskiej,
 • Zbigniew Herman (1935–2010) – polski uczony, lekarz, farmakolog, członek PAU, profesor,
 • Jan Hirschler – polski biolog, profesor zoologii i anatomii porównawczej, wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego,
 • Franciszek Polniaszek – polski doktor prawa, dowódca wojskowy – pułkownik dyplomowany, organizator Drużyn Strzeleckich, uczestnik wojny 1919-1921, dowódca brygady ON „Lwów”, zamordowany w 1940 w Charkowie,
 • Jan Sas-Zubrzycki – polski architekt, teoretyk architektury, konserwator sztuki, profesor Politechniki Lwowskiej.
 • Aleksander Semkowicz ur. 17 czerwca 1885 w Tłustem, zm. 8 lipca 1954 w Warszawie) – polski bibliograf i introligator, miłośnik literatury Adama Mickiewicza, senator w II Rzeczypospolitej. Był inicjatorem powołania i od 1952 roku pierwszym dyrektorem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 • Pobliskie miejscowości[]

 • Czerwonogród
 • Skałat
 • Torskie
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Tłuste w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XII (Szlurpkiszki – Warłynka) z 1892 r.
 • Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Tłuste – dawna gmina wiejska funkcjonująca w latach 1941-1944 pod okupacją niemiecką w Polsce. Siedzibą gminy było pozbawione praw miejskich Tłuste.
  Jan Hirschler (ur. 7 maja 1883 w Tłustem koło Zaleszczyk, zm. 1 marca 1951 w Gdańsku) – polski biolog, profesor zoologii i anatomii porównawczej.
  Powiat zaleszczycki - powiat województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Zaleszczyki. 1 sierpnia 1934 r. dokonano nowego podziału powiatu na gminy wiejskie .
  Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińska SRR, Ukraina (ros. Украинская Советская Социалистическая Республика, Ukrainskaja Sowietskaja Socyalisticzeskaja Riespublika, ukr. Українська Радянська Соціалістична Республіка, Ukrajinśka Radianśka Socialistyczna Respublika) – w latach 1919-1922 państwo marionetkowe zależne od RFSRR, od 1922 republika związkowa ZSRR.
  Torskie ((ukr. Торське, ros. Торское )) – wieś na Podolu, na Ukrainie, w rejonie zaleszczyckim obwodu tarnopolskiego. Pierwsza wzmianka historyczna w 1440 r. Pod koniec 16 w. Torskie należało do kilku spokrewnionych ze sobą rodzin polskich i ruskich.
  Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941 – system policyjno-wojskowej administracji sowieckiej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w dniu 17 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-radzieckiego traktatu o granicach i przyjaźni z dnia 28 września 1939, będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939.
  Skałat (ukr. Скалат) – miasto w rejonie podwołoczyskim na zachodniej Ukrainie w obwodzie tarnopolskim nad rzeką Gniłą dopływem Zbrucza, w paśmie Miodoborów, lokowane na prawie magdeburskim w roku 1600 (bądź 1634).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.