• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tętnica krzyżowa pośrodkowa

  Przeczytaj także...
  Żyły (łac. venae) – wszystkie naczynia krwionośne prowadzące krew do serca. Najczęściej jest to krew odtlenowana. Tylko w wypadku żył płucnych i pępowinowych jest to krew natlenowana.Mięsień (łac. musculus) – kurczliwy narząd, jeden ze strukturalnych i funkcjonalnych elementów narządu ruchu, stanowiący jego element czynny. Występuje u wyższych bezkręgowców i u kręgowców. Jego kształt i budowa zależy od roli pełnionej w organizmie.
  Narząd szczątkowy, rudyment – w biologii określa się tak narządy o uproszczonej budowie w porównaniu do ich odpowiedników u innych organizmów, zwłaszcza przodków. Uwstecznienie budowy tych narządów nastąpiło wskutek zatracenia ich pierwotnej funkcji. Narządy szczątkowe zwykle nie spełniają żadnej biologicznej funkcji i zazwyczaj w toku ewolucji zanikają. Jeśli jednak narząd taki nie upośledza funkcjonowania organizmu, to nie jest eliminowany przez dobór naturalny. Narządy szczątkowe są pośrednimi dowodami ewolucji.

  Tętnica krzyżowa pośrodkowa (łac. arteria sacralis mediana), zwana też tętnicą krzyżową środkową (łac. arteria sacralis media) jest przedłużeniem aorty, stanowiąc jej uwsteczniony odcinek miedniczny. Pod względem rozwojowym odpowiada tętnicy ogonowej, silnej u większości zwierząt.

  Kość krzyżowa (łac. os sacrum) – u człowieka, powstaje przez zrośnięcie pięciu kręgów krzyżowych. Wyróżnia się w niej powierzchnie grzbietową i miedniczną, podstawę oraz wierzchołek.Tętnica główna (łac. aorta - z gr. aeiro - dźwigam, unoszę w górę - nazwa nadana przez Arystotelesa, który twierdził, że funkcją aorty jest utrzymywanie serca we właściwym miejscu) - duży pień tętniczy, którego gałęzie doprowadzają krew tętniczą do wszystkich tkanek. Jest największą tętnicą człowieka.

  Przebieg[]

  Jest to naczynie nieparzyste, rozpoczynające się na tylnej ścianie aorty, tuż powyżej rozdwojenia na tętnice biodrowe wspólne.W okresie zarodkowym rozpoczyna się dokładnie w miejscu odejścia tętnic biodrowych wspólnych, u dorosłego takie odejście stanowi bardzo rzadki wariant. Jej całkowity brak zdarza się rzadko, częściej natomiast występuje tętnica krzyżowa pośrodkowa dodatkowa (łac. arteria sacralis mediana accessoria), która biegnie ku przodowi od żyły biodrowej wspólnej lewej, zaś tętnica krzyżowa pośrodkowa leży ku tyłowi od niej.
  Tętnica krzyżowa pośrodkowa biegnie nieco wężowato po trzonie kręgu L5, następnie po kości krzyżowej i kości guzicznej, na wierzchołku której kończy się. Towarzyszą jej zazwyczaj dwie jednoimienne żyły.

  Kość (łac. os, lm ossa; gr ostéon) – narząd, budujący układ kostny. Nauką zajmującą się kośćmi jest osteologia.Odbytnica (rectum z łac. rectum intestinum, jelito proste, prostnica, kiszka stolcowa) – końcowa część jelita grubego kręgowców; w niej gromadzi się kał przed jego wydaleniem przez odbyt. U większości kręgowców odbytnica tworzy tzw. kloakę, do której odprowadzany jest zarówno kał, jak mocz i gamety. U ssaków łożyskowych odbytnica jest oddzielona od ujścia układu moczowego i rozrodczego, w związku z czym gromadzi się w niej jedynie kał.

  Gałęzie[]

 • tętnica lędźwiowa najniższa
 • parzyste gałęzie krzyżowe - zaopatrują sąsiadujące mięśnie, kości i nerwy.
 • gałązki trzewne - zaopatrują głównie tylną ścianę odbytnicy
 • Bibliografia[]

 • Anatomia Człowieka tom III. Adam Bochenek, Michał Reicher. Strona 293. ISBN 83-200-288902
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Tętnica biodrowa wspólna (łac.arteria iliaca communis) jest naczyniem krwionośnym, które jest końcowym odgałęzieniem aorty brzusznej. Pod względem topograficznym tętnica biodrowa wspólna nie należy do naczyń krwionośnych kończyny dolnej, ale do naczyń brzucha. Jednakże pod względem czynnościowym naczynie jest szczególnie ważne dla kończyny dolnej, gdyż w przypadku jego przerwania prowadzi do zmian martwiczych w kończynie dolnej.Żyła biodrowa wspólna (łac. vena iliaca communis) – duże naczynie żylne, które odprowadza całą krew z miednicy i kończyn dolnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tętnice lędźwiowe (łac. arteriae lumbales) - są analogiczne do tętnic międzyżebrowych tylnych. Z reguły w liczbie czterech par (I - IV). Ich początki leżą symetrycznie na bocznych powierzchniach aorty, choć tętnice IV pary mogą jedno- lub obustronnie odchodzić od tętnicy krzyżowej pośrodkowej. Zdarzają się również wspólne odejścia sąsiednich tętnic (np. II i III pary) po tej samej stronie, lub (rzadziej) wspólny pień tętnic jednej pary. Początkowo biegną po trzonach odpowiednich kręgów (L1 - L4), następnie biegną za mięśniem lędźwiowym większym, a tętnice I i II pary również ku tyłowi od odnogi przepony. Dalej wchodzą za mięsień czworoboczny lędźwi, a w końcu rozgałęziają się pomiędzy mięśniami brzucha.
  Kręgosłup (łac. Columna vertebralis) – część układu kostnego, stanowiąca jego główną oś i podporę. Kręgosłup u zwierząt nieposiadających ogona, w tym człowieka, zbudowany jest z 33-34 kręgów, rozciągających się od głowy do kości ogonowej.
  Kość guziczna (łac. os coccygis, ang. coccyx) – końcowy odcinek kręgosłupa człowieka, złożony z trzech do pięciu (zwykle czterech) zrośniętych ze sobą kręgów guzicznych (ogonowych, rzekomych), z których największy jest pierwszy (C1). C1 zawiera wyrostki stawowe służące do połączenia z kością krzyżową. Pozostałe kręgi zbudowane są tylko z trzonów. Część ogonowa kręgosłupa nie spełnia funkcji dźwigania ciężaru tułowia.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Nerw (łac. nervus - "ścięgno, struna") – pęczek różnej długości i grubości włókien nerwowych (wypustek neuronów - aksonów) okrytych wspólną otoczką, wchodzących w skład obwodowego układu nerwowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.