• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tęczowe herbicydy

  Przeczytaj także...
  Agent Orange (z ang. czynnik pomarańczowy, środek pomarańczowy, mieszanka pomarańczowa) – oznaczenie wojskowe (USA) preparatu fitotoksycznego stosowanego na masową skalę (ok. 10 mln galonów) podczas wojny w Wietnamie (w latach 1961–1971). Jeden z tęczowych herbicydów.Herbicydy (łac. herba - trawa, caedo - zabijać) – rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Ich stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
  Agent White (mieszanka biała) - bardzo silny herbicyd i defoliant używany podczas wojny wietnamskiej (lata 1961-1971). Nazwa wzięła się od białego oznaczenia beczek z mieszanką.
  Opryski defoliantami podczas operacji Ranch Hand w Wietnamie

  Tęczowe herbicydy (ang. rainbow herbicides) – grupa chemikaliów należących do herbicydów i defoliantów używanych jako broń chemiczna podczas działań wojennych przeprowadzonych przez Armię Stanów Zjednoczonych w celu zniszczenia roślinności dżungli oraz pól uprawnych.

  Pikloram (tordon, kwas 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowy) – organiczny związek chemiczny, jeden z najskuteczniejszych fitotoksycznych bojowych środków trujących.Agent Pink - nazwa nadana mieszance herbicydów i defoliantów używanych przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych podczas wojny w Wietnamie. Nazwa (dosł. mieszanka różowa) pochodzi od różowych pasków umieszczanych na beczkach, w których znajdowały się te substancje chemiczne. Agent Pink należał do tzw. tęczowych herbicydów i był używany jedynie w fazie "testów", przed 1964 rokiem.

  Historia[]

  Pierwsze testy tych substancji przeprowadzono w południowym Wietnamie w ramach tzw. Projektu AGILE w roku 1961. Po testach Amerykanie zdecydowali się użyć herbicydów tęczowych w operacji w Wietnamie, przeprowadzonej pod nazwą Operation Ranch Hand (1961–1971), będącej częścią projektu Operation Trail Dust. Armia amerykańska używała herbicydów tęczowych w celu niszczenia roślinności dżungli. Operacja miała dwa cele:

  Kwas kakodylowy (kwas dimetyloarsynowy) – metaloorganiczny związek chemiczny, organiczna pochodna kwasu arsynowego. Jest fitotoksycznym bojowym środkiem trującym. Był stosowany w postaci soli sodowej w Wietnamie (Agent Blue).Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).
 • doprowadzenie do zrzucenia liści przez drzewa w celu uniemożliwienia ukrycia się partyzantów na danym terenie
 • spowodowanie zniszczenia upraw w celu doprowadzenia do braków żywności u wroga
 • Rodzaje[]

  Zakres użycia przez USA herbicydów jako broni w Wietnamie w latach 1965-1971

  Armia amerykańska użyła podczas operacji na terenie Azji następujących herbicydów tęczowych:

  Dżungla – termin oznaczający pierwotnie i współcześnie w części publikacji specjalistycznych rodzaj formacji roślinnej charakterystycznej dla nadrzecznych terenów w północno-wschodniej części Azji Południowej. W języku potocznym i według niektórych publikacji specjalistycznych termin funkcjonuje jako synonim szeroko ujmowanego wilgotnego lasu równikowego.Agrocenoza, agrobiocenoza, biocenoza uprawna – specyficzny typ biocenozy wytworzony na terenach użytkowanych rolniczo (pola, łąki, sady), charakteryzujący się z reguły znacznym uproszczeniem pod względem składu gatunkowego w porównaniu z biocenozą naturalną oraz osłabionymi możliwościami samoregulacji, z czego wynika podatność na choroby i inwazje szkodników. Agrocenoza - biocenoza pól uprawnych, ukształtowana pod wpływem rolnczej działalności człowieka.
 • Agent Pink – jako substancję czynną zawiera kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy (2,4,5-T); został użyty w latach 1961 i 1965
 • Agent Greenester n-butylowy kwasu 2,4,5-trichlorofenoksyoctowego (2,4,5-trichlorofenoksyoctan butylu); używany razem z Agent Pink
 • Agent Purple – mieszanina 2,4,5-T i kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D); używany między 1962–1965
 • Agent Blue – zawiera 65% soli sodowej kwasu kakodylowego (CH3)2AsOONa oraz 35% wypełniacza (NaCl, K2SO4); używany w latach 1962–1971.
 • Agent White – mieszanina 2,4-D i pikloramu (kwasu 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowego, znanego również jako tordon) w proporcji 4:1; używany w latach 1966–1971
 • Agent Orange – składający się z estrów n-butylowych 2,4-D (50%) i 2,4,5-T (50%); używany w latach 1965–1970
 • Wpływ na zdrowie ludzi[]

  Matka z synem upośledzonym fizycznie i psychicznie wskutek zastosowania przez USA oprysków w wojnie wietnamskiej

  Herbicydy te zostały użyte podczas wojen w Wietnamie, Laosie oraz Kambodży. Armia amerykańska testowała je także na terenie USA, Kanady, Puerto Rico, Korei, Indii oraz Tajlandii pomiędzy 1940 rokiem aż do późnych lat 60. Ich użycie w Wietnamie, a w szczególności środka Agent Orange zanieczyszczonego dioksynami miało tragiczny wpływ na zdrowie ludzi wystawionych na ich działanie (deformacje płodu, zniekształcenia twarzy u dzieci, podatność na choroby nowotworowe, niedorozwój).

  Agent Orange – trzeci album w dorobku niemieckiej grupy thrash metalowej Sodom, ostatni z nagranych w składzie z gitarzystą Frankiem Blackfire. Teksty utworów nawiązują do fascynacji założyciela zespołu i autora większości tekstów, Toma Angelrippera, wojną wietnamską. Nawiązania takie występują w tytule albumu - Agent Orange to nazwa stosowanego w Wietnamie preparatu fitotoksycznego, oraz w tytułach piosenek, np. "Magic Dragon" to potoczna nazwa samolotu Douglas AC-47 Spooky. Album okazał się sukcesem komercyjnym, w samych Niemczech sprzedano ponad 100 tysięcy egzemplarzy płyty.Niepełnosprawność – długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.

  Odnośniki w kulturze[]

 • Amerykańskim nalotom z opryskami herbicydami w ramach operacji Ranch Hand i ich skutkom poświęcony jest album Agent Orange heavy metalowego zespołu Sodom wydany w 1989 roku.

 • Przypisy

  1. Stellman, Jeanne et al. "The extent and patterns of usage of Agent Orange and other herbicides in Vietnam." Nature Vol 422, pg 681
  2. A. Young, M. Newton. Long Overlooked Historical Information on Agent Orange and TCDD Following Massive Applications of 2,4,5-T-Containing Herbicides, Eglin Air Force Base, Florida. „Environmental Science and Pollution Research”. 11 (4), s. 209-221, 2004. DOI: 10.1007/BF02979627 (ang.). 
  3. Agent Orange: Herbicide Tests and Storage in the U.S. Veterans Administration Website. Retrieved 2010-06-16
  4. Agent Orange: Herbicide Tests and Storage Outside the U.S. Veterans Administration Website. Retrieved 2010-06-16
  5. Sodom Agent Orange, utwór wraz z tekstem w YouTube.com
  Agent Blue – mieszanka niebieska, oznaczenie wojskowe (USA) preparatu fitotoksycznego stosowanego w ograniczonym zakresie podczas wojny wietnamskiej.United States Army (Armia Stanów Zjednoczonych) – wojska lądowe Stanów Zjednoczonych, jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Heavy metal (często nazywany po prostu metalem) jest podgatunkiem muzyki rockowej powstałym na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, głównie w Wielkiej Brytanii i USA. Grupy, które odpowiedzialne są za powstanie gatunku wprowadziły ciężkie, ostre brzmienia, z długimi, mocno przesterowanymi solówkami gitarowymi i ostrą perkusją.
  Sodom – niemiecka grupa muzyczna wykonująca w pierwszych latach (1982-1984) black metal, a następnie thrash metal. Powstała w Gelsenkirchen 1982 roku. Razem z zespołami Kreator Destruction i Tankard tworzą tak zwaną "Wielką Czwórkę" niemieckiego thrash metalu.
  2,4,5-T (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy) – organiczny związek chemiczny stosowany jako fitotoksyczny bojowy środek trujący. Jest etatowym środkiem trującym armii USA. Stosowany w wojnie wietnamskiej. Określany przez żołnierzy amerykańskich "mordercą buszu" – bush-killer.
  Dioksyny – potoczna nazwa grupy organicznych związków chemicznych będących pochodnymi oksantrenu. Składają się one z dwóch pierścieni benzenowych połączonych przez dwa atomy tlenu oraz od jednego do ośmiu atomów chloru przyłączonych do pierścieni benzenowych. Podobnymi związkami są dibenzofurany, które niekiedy zalicza się do dioksyn.
  Agent Green – kodowa nazwa silnego herbicydu i defoliantu używanego przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych w czasie wojny wietnamskiej. Był to jeden z tak zwanych tęczowych herbicydów, do których zaliczano także Agent Orange. Nazwa pochodzi od zielonych pasów malowanych na beczkach dla identyfikacji. Agent Green używany był pomiędzy 1962 a 1964, podczas testowej fazy tego programu.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Broń chemiczna – jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość - choć nie wszystkie - rodzaje broni chemicznej, są oparte na związkach, które w temperaturze pokojowej są gazami, lub cieczami o dużych prężnościach par (są wówczas stosowane w postaci aerozolu). Termin "broń chemiczna" ma jednak szersze znaczenie i oprócz samego czynnika rażącego obejmuje też urządzenia i techniki do jego przenoszenia i aplikowania na polu bitwy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.