• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szyna danych

  Przeczytaj także...
  Magistrala równoległa – magistrala w której dane są przesyłane równolegle osobnymi kanałami (np. przewodami), w przeciwieństwie do magistrali szeregowej, gdzie dane są przesyłane jednym kanałem. Ilość kanałów danych magistrali równoległej jest nazywana szerokością magistrali.Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.
  Magistrala (ang. bus) – zespół linii oraz układów przełączających służących do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami w systemach mikroprocesorowych, złożony z trzech współdziałających szyn:
  Przysyłanie sygnałów poprzez magistralę komunikacyjną.

  Szyna danych (ang. data bus) – część magistrali komunikacyjnej odpowiedzialna za transmisję właściwych danych, w odróżnieniu od danych adresowych (za co odpowiedzialna jest szyna adresowa) czy sygnałów sterujących (szyna sterująca). Podział taki ma sens jedynie dla magistral, w których taka część jest wydzielona, czyli na ogół dla magistral równoległych.

  Przepływność (ang. bit rate lub bitrate) – w telekomunikacji i informatyce: prędkość z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności.Taktowanie – sposób sterowania pracą układów cyfrowych, polegający na dostarczeniu przez zegar sygnału elektrycznego (w założeniu zwykle prostokątnego) o określonej częstotliwości (częstotliwość taktowania).

  Szerokość szyny danych (liczba linii danych, a więc równolegle przesyłanych bitów) oraz częstotliwość z jaką dane mogą być na nią podawane (najczęściej jest to częstotliwość cyklu zegarowego magistrali) określają maksymalną szybkość transmisji danych na tej magistrali.

  Szyna adresowa (ang. address bus) – połączenie między jednostką centralną i pamięcią, które przenosi adres z/do miejsc, gdzie jednostka centralna chce czytać lub pisać. Liczba bitów szyny adresowej określa maksymalną wielkość pamięci, do jakiej procesor ma dostęp.Szyna sterująca (ang. control bus) - połączenie między jednostką centralną i pamięcią oraz układem wejścia-wyjścia, które przenosi sygnały od mikroprocesora, określające jaki rodzaj operacji ma wykonać układ współpracujący (np. odczyt lub zapis pamięci)

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • magistrala
 • Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.577 sek.