• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szymon Gonet

  Przeczytaj także...
  Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.Przeworsk (łac. Prevorsc, ukr. Переворськ, ros. Пшеворск, hebr. פשבורסק, łot. Pševorska) – miasto i gmina w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Mleczką, przy trasie międzynarodowej E40, dawna siedziba magnaterii polskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego. Jest członkiem Związku Miast Polskich. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 15 733 mieszkańców.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Szymon Gonet (ur. 1868 w Krakowie, zm. 1932 w Krośnie) – folklorysta. Od 1885 roku pracował jako nauczyciel w okolicach Wadowic (Inwałd, Sułkowice, Spytkowice), później jako inspektor w Przeworsku i Krośnie (1913-1928).

  Lud - pismo etnograficzne i folklorystyczne, organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, założone w 1895 roku we Lwowie. Początkowo wychodziło jako kwartalnik, później, od roku 1912 - jako rocznik. Pierwszym redaktorem był Antoni Kalina, a po jego śmierci Wilhelm Bruchnalski, Józef Kallenbach i inni. W latach 1912-1939 funkcję redaktora sprawował Adam Fischer. Po II wojnie światowej pismo wznowił we Wrocławiu uczeń Fischera - Józef Gajek. Rocznik XL, wydany w roku 1954 w Poznaniu za lata 1952-53, zawiera indeks roczników I-XXXIX.Gwara, gwara ludowa, gwara terytorialna – terytorialna odmiana języka, mowa ludności (zwłaszcza wiejskiej), wyodrębniona z języka ogólnego i gwar sąsiadujących poprzez odrębności fonetyczne i leksykalne. Podrzędna w stosunku do dialektu. Czasem wyodrębnia się również podrzędne w stosunku do dialektu zespoły gwarowe. Granice gwar, podobnie jak granice dialektów, wyodrębniane są w badaniach językoznawczych poprzez zestawianie językowych cech dystynktywnych (cech odróżniających) na określonych terytoriach i niejednokrotnie mają charakter umowny.

  Od 1896 roku współpracował z "Ludem", publikując w nim szereg materiałów na temat gwar podwadowickich, wierzeń, podań, zagadek, parodii i andgdot.

  Wadowice – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba władz powiatu wadowickiego i gminy miejsko-wiejskiej Wadowice. Miasto położone jest na Pogórzu Wielickim, nad Skawą. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 28, droga krajowa nr 52 i linia kolejowa nr 117.Podanie - w literaturze to utwór prozatorski, który odznacza się społeczną aktualizacją treści. Podejmuje ono ważną w danej chwili i w danej społeczności problematykę. Podanie przekazywane jest drogą tradycji ustnej przez wiele pokoleń. Podobnie jak mit i baśń, jest przepełniona elementami fantastyki, ma także związek z wierzeniami ludowymi. Jednak w przeciwieństwie do ww. gatunków treść podań dotyczy wydarzeń, miejsc, opowiada o przeszłości historycznej, legendarnej ważnej dla danego regionu. Jako gatunek folklorystyczny zaliczane jest do tzw. prozy niebajkowej, która charakteryzuje się specyficznym sposobem odzwierciedlania rzeczywistości oraz swoistą organizacją czasu artystycznego (czas otwarty).

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Kilka szczegółów z wierzeń ludu, Lud, t. 2:1896,,
 • Strzygonie "Lud" 3:1897,,
 • Wierzenia ludowe w Suchej, Lud, 16:1910
 • Rękawka i skały Twardowskiego w Podgórzu, "Lud" t. 3:1897,
 • Zagadki ludowe z okolic Andrychowa, "Lud" t. 9:1903),
 • Przedrzeźnianie pacierza, "Lud" t. 10:1904
 • Kurski pacierz, Lud, 14:1908),
 • Wybór burmistrza w Czchowie, "Lud" t.9:1903
 • Widowiska w czasie świąt Bożego Narodzenia (Sucha, powiat Żywiec), "Lud", t. 9:1903,
 • Gadki z Inwałdu w okolicy Andrychowa, Lud 19:1913.
 • Opowiadania ludowe z okolic Andrychowa, MAAE, t. 4:1900.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Słownik folkloru polskiego, pod. red. Juliana Krzyżanowskiego, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne – rocznik wydawany w latach 1896-1919 staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. W dziale etnograficznym, redagowanym przez Seweryna Udzielę, ukazywały się teksty m.in. Władysława Kosińskiego, Jana Świętka, Romana Zawilińskiego, a także starsze prace Oskara Kolberga i Lucjana Malinowskiego. Były to głównie zbiory bajek polskich i ukraińskich, opisy monograficzne, materiały dotyczące wierzeń. Brak zbiorów pieśni ludowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sułkowice – miasto w woj. małopolskim, w powiecie myślenickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sułkowice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.
  Parodia – odmiana parafrazy, która spełnia funkcję humorystyczną (rodzaj zabawy literackiej), bądź satyryczną (używana jako element polemiki).
  Spytkowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Spytkowice, siedziba władz gminnych. Wieś leży w dolinie Wisły przy drodze krajowej nr 44 Gliwice – Tychy – Oświęcim – Zator – Skawina – Kraków.
  Anegdota (gr. anekdota – nieopublikowane) – krótka forma literacka, zawierające prawdziwe lub zmyślone opowiadanie o zdarzeniu z życia znanej postaci, żyjącej lub historycznej, lub z życia określonego środowiska czy grupy społecznej. Anegdota ma wydźwięk humorystyczny, może jednak zawierać również pierwiastki dydaktyczne. Charakterystyczną cechą gatunku jest wyraziste zakończenie i obecność niespodziewanej puenty. Anegdoty mogą być fragmentami większych utworów literackich, np. wspomnień, listów i biografii. W średniowieczu często stanowiły część kazań.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.