• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szyk wyrazów  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  OSV (Object Subject Verb) to rzadki typ języka, w którym zdanie zaczyna się od dopełnienia, potem następuje podmiot, a na końcu orzeczenie.SVO (Subject Verb Object) – skrót oznaczający typ zdania, w którym podmiot występuje przed orzeczeniem, a dopełnienie występuje na końcu oraz typ języka, w którym takie zdania są dominujące. Jest to jeden z dwóch najpopularniejszych typów obok SOV.

  Szyk wyrazów – układ wyrazów w zdaniu, czyli ich usytuowanie względem siebie w perspektywie czasowej (w mowie) lub przestrzennej (w piśmie). Szyk wyrazów jest bezpośrednim następstwem linearności każdego języka naturalnego.

  W językoznawstwie termin szyk odnoszony jest też do kolejności zdań składowych w obrębie dłuższej wypowiedzi.

  Stanisław Karolak (ur. 22 lutego 1931 w Żyrardowie, zm. 5 czerwca 2009 w Gdańsku) – językoznawca, romanista i slawista.OVS (Object Verb Subject) to rzadki typ języka, w którym zdanie zaczyna się od dopełnienia, potem następuje orzeczenie, a na końcu podmiot.

  Spis treści

 • 1 Typy języków ze względu na szyk wyrazów
 • 1.1 Szyk podmiotu, orzeczenia i dopełnienia
 • 1.2 Szyk członu określającego i określanego
 • 2 Szyk wyrazów w języku polskim
 • 2.1 Wskazówki praktyczne
 • 3 Przypisy
 • 4 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Alfred Franciszek Majewicz (ur. 14 stycznia 1949), polski językoznawca, filolog, profesor UAM i UMK, visiting professor kilku uniwersytetów zagranicznych (Japonia, Niemcy), poliglota znający 10 języków biegle i 40 biernie.
  Podmiot – część zdania, która w zdaniu w stronie czynnej oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem, obiekt podlegający procesowi wyrażonemu orzeczeniem lub znajdujący się w stanie wyrażonym orzeczeniem.
  Krystyna Pisarkowa (ur. 30 stycznia 1932, zm. 27 lutego 2010) – polski językoznawca, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1954, stopień doktora otrzymała w 1963, habilitowała się w 1968. Profesor nadzwyczajny (1974) i zwyczajny (1980). Członek Polskiej Akademii Umiejętności.
  Przestawnia, przestawka, szyk przestawny, przekładnia, inwersja, hiperteza, metateza to figura retoryczna polegająca na zmianie kolejności wyrazów pozostających w zależności składniowej lub wtrąceniu do jednolitej grupy składniowej wyrazów nie należących do niej; szyk zdania odbiegający od norm składniowych języka.
  Kazimierz Brodziński pseud. i krypt.: B., B..., I., K. B., K. B......, K. B. Sierżant Artylerii, K. Br., K. Br. Por. Ar., K. Brodz., K. Uwaga, K. z Kr., Kazimierz Br., Kazimierz z Królówki, (ur. 8 marca 1791 w Królówce koło Bochni, zm. 10 października 1835 w Dreźnie) – polski poeta epoki sentymentalizmu, historyk, teoretyk i krytyk literacki, tłumacz, publicysta i myśliciel chrześcijański, powszechnie uważany za najwybitniejszego twórcę preromantyzmu w Polsce .
  Języki analityczne – typ morfologiczny języków, które wyrażają stosunki gramatyczne za pomocą luźnych morfemów w postaci form czasownika posiłkowego, przysłówków i przyimków. Przykładem może być język francuski i języki polinezyjskie.
  Wyraz – pewna wyróżniona fonetycznie, czy też graficznie, część wypowiedzi, składająca się z jednego lub więcej morfemów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.