• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szwajcarska Rada Związkowa

  Przeczytaj także...
  Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej jest wybierany na okres jednego roku przez Zgromadzenie Federalne spośród członków Rady Związkowej. Przewodniczy Radzie, pełni funkcje reprezentacyjne, właściwe dla głowy państwa, pozostaje przy tym jednak szefem przypisanego sobie resortu. Konstytucja federalna wyklucza wybór tej samej osoby na kolejny rok. Prezydent nie może być również wybrany wiceprezydentem na kolejny rok.Guy Parmelin (ur. 9 listopada 1959) – szwajcarski polityk, członek Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP). Od 1 stycznia 2016 członek Szwajcarskiej Rady Związkowej.
  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.
  Szwajcarska Rada Związkowa w 2016. Od lewej: Alain Berset, Didier Burkhalter, wiceprezydent Doris Leuthard, prezydent Johann Schneider-Ammann, Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin, oraz dodatkowo kanclerz federalny Walter Thurnherr

  Rada Związkowa, zwana też Radą Federacyjną (niem. Bundesrat, fr. Conseil fédéral, wł. Consiglio federale, rom. Cussegl federal) – organ pełniący w Szwajcarii funkcję rządu i kolegialnej głowy państwa.

  Simonetta Sommaruga (ur. 14 maja 1960 w Zug) – szwajcarska polityk, deputowana do Rady Narodu w latach 1999-2003 oraz do Rady Kantonów od 2003 do 2010. Członek Szwajcarskiej Rady Federalnej od 1 listopada 2010.Alain Berset (ur. 9 kwietnia 1972 we Fryburgu), szwajcarski polityk, deputowany do Rady Kantonów od 2003 do 2011 i jej przewodniczący w latach 2008-2009. Członek Szwajcarskiej Rady Federalnej od 1 stycznia 2012.

  Opis[]

  W jej skład wchodzi 7 osób wybieranych przez parlament. Kierują oni następującymi resortami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Obrony, Gospodarki Krajowej, Finansów, Komunikacji.

  Rząd ma charakter dyrektorialny – parlament nie może go odwołać czy też zmusić do dymisji. Oznacza to, że Rada Związkowa nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem. Rada raz na rok wybiera swojego przewodniczącego, który jest jednocześnie prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej.

  Ueli Maurer (ur. 1 grudnia 1950 w Wetzikon, Kanton Zurych) – szwajcarski polityk, przewodniczący Szwajcarskiej Partii Ludowej w latach 1996-2008, członek Rady Narodu od 1991. Członek Szwajcarskiej Rady Związkowej oraz minister obrony od 1 stycznia 2009, od 1 stycznia 2013 prezydent Konfederacji Szwajcarskiej.Głowa państwa – jednoosobowy lub kolegialny organ reprezentujący suwerenność państwa. Jest najwyższym przedstawicielem państwa, wypełniającym należne mu z tego tytułu obowiązki protokolarne i reprezentacyjne. W zależności od kształtu ustroju państwa przysługuje mu również określona władza państwowa. Jest to zazwyczaj organ prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej jedna osoba: monarcha lub prezydent. Głową państwa może być też w tym samym momencie większa liczba osób, skupionych np. w określonej radzie, lub pełniących podobny urząd (diarchia).

  Obecny skład Rady[]

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.
  Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski. Do jego zadań należy koordynowanie działalności administracyjnej i realizacja zadań państwa, właściwy dla parlamentarno-gabinetowych systemów politycznych.
  Język romansz (Rumantsch), znany też jako język retoromański – język obejmujący pięć grup dialektów retoromańskich, używanych w szwajcarskim kantonie Gryzonia: Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Puter, Vallader.
  Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.
  Didier Burkhalter (ur. 17 kwietnia 1960 w Neuchâtel), szwajcarski polityk, członek Rady Kantonów od 2007 z ramienia Radykalno-Demokratycznej Partii Szwajcarii (FDP). Członek Szwajcarskiej Rady Federalnej od 1 listopada 2009, wiceprezydent Szwajcarii w 2013.
  Doris Leuthard (ur. 10 kwietnia 1963 w Merenschwand, kanton Argowia) - szwajcarska polityk i prawnik. Członkini Szwajcarskiej Rady Federalnej od 1 sierpnia 2006. Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej na rok 2010. Od 2010 stoi na czele Departamentu Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji.
  Johann Niklaus Schneider-Ammann (ur. 18 lutego 1952), szwajcarski polityki przedsiębiorca, deputowany do Rady Narodu od 1999 do 2010. Członek Szwajcarskiej Rady Federalnej od 1 listopada 2010.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.