• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szumawa

  Przeczytaj także...
  Żelazna kurtyna – określenie porządku pojałtańskiego, które spopularyzował Winston Churchill 5 marca 1946 roku, podczas historycznego przemówienia w amerykańskim mieście Fulton w stanie Missouri. Wygłosił on tam zdanie o "żelaznej kurtynie" (ang. iron curtain), przebiegającej od Szczecina po Triest.Masyw Czeski (czes. Český masiv, Česká vysočina, niem. Böhmische Masse) – prowincja fizycznogeograficzna i jednocześnie jednostka geologiczna w Europie Środkowej.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Szumawa (czes. Šumava, Šumavská hornatina, niem. Böhmerwald albo Hinterer Bayerischer Wald) – pasmo górskie położone na pograniczu Czech, Niemiec i Austrii. Najwyższym szczytem jest położony po stronie niemieckiej Großer Arber (1457 m n.p.m.), najwyższym szczytem po stronie czeskiej i austriackiej jest graniczny wierzchołek Plechý/Plöckenstein (1378 m n.p.m.). Po niemieckiej i austriackiej stronie nosi nazwę Las Bawarski.

  Wyżyna Frankońska, także Jura Frankońska (niem. Fränkische Alb, Fränkischer Jura, Frankenalb) – wyżyna i pasmo górskie w południowej części Niemiec, na obszarze Bawarii, pomiędzy rzekami Dunaj i Men. Stanowi zachodnie przedłużenie Jury Szwabskiej.Las Bawarski (niem. Bayerischer Wald, Bayrischer Wald, Bayerwald, baw. Boarischa Woid, Bayerwoid) - nazwa niemieckiego pierwszego parku narodowego oraz pasma górskiego należącego do Masywu Czeskiego, leżącego na terytorium południowo-wschodnich Niemiec i północno-zachodniej Austrii oraz południowych Czech (pod nazwą Szumawa). Las Bawarski to dawna część antycznego (łac. Hercynia silva, gr.: ορη Αρκύνια lub Ορκύνια) Lasu Hercyńskiego.

  Stanowi południowo-zachodnie obrzeżenie Masywu Czeskiego oraz południwo- zachodnią część Krainy Szumawskej (czes. Šumavská subprovincie, niem. Böhmerwald-Subprovinz) i leży na przedłużeniu Lasu Czeskiego.

  Na terenie Szumawy położony jest Park Narodowy Szumawa a po niemieckiej stronie Park Narodowy Lasu Bawarskiego. Po II wojnie światowej teren gór i ich okolic został wyludniony po wypędzeniu ludności niemieckiej, następnie, z powodu bliskości granicy (żelazna kurtyna) był niedostępny dla turystów i zwykłych obywateli. Dopiero po 1989 roku udostępniono go dla turystyki (głównie pieszej i rowerowej).

  Großer Arber, baw. da grose Arba, czes. Velký Javor – szczyt w paśmie górskim Las Bawarski (Niemcy), nazywany Królem Lasu Bawarskiego. Wysokość 1456 m n.p.m.. Geograficznie należy do Szumawy.Las Czeski (czes. Český les, niem. Oberpfälzer Wald lub Böhmischer Wald na stronie czeskiej) – góry na zachodniej granicy Czech, na południe od Rudaw, oraz częściowo na terenie Niemiec. Dla części niemieckiej używany jest wariantowy egzonim Las Górnopalatynacki. Dwa szczyty przekraczają 1000 m: Čerchov (1042 m) i Skalka (1005 m).

  Szumawa graniczy z Wyżyną Frankońską (czes. Franská Alba, niem. Fränkische Alb, Fränkischer Jura, Frankenalb), Bodenwöhrer Bucht, Wyżyną Wszerubską (czes. Všerubská vrchovina, niem. Cham-Further Senke), Wyżyną Szwihowską (czes. Švihovská vrchovina), Przedgórzem Szumawskim (czes. Šumavské podhůří), Oberösterreichisches Alpenvorland i Niederbayerisches Hügelland.

  Park Narodowy Lasu Bawarskiego (niem. Nationalpark Bayerischer Wald) - znajduje się w południowo-wschodniej części Niemiec oraz zachodniej części Czech (Szumawa) na terenie Lasu Bawarskiego. Został utworzony w roku 1970 jako pierwszy park narodowy w ówczesnej Republice Federalnej Niemiec. Powierzchnia parku wynosi 24 217 ha, porośniętych w większości bogatymi, górskimi lasami mieszanymi. Park podzielony jest na trzy części; otwartej dla zwiedzających, w której można zobaczyć m.in. rysie, wilki i niedźwiedzie; obszar znakowanych szlaków turystycznych oraz obszar ściśle chroniony o pow. 4000 ha, niedostępny dla turystów.Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.

  W Szumawie znajdują się źródła Wełtawy

  Podział na terenie Czech[]

 • Wyżyna Szumawska (czes. Šumavské pláně)
 • Pogórze Żelaznorudzkie (czes. Železnorudská hornatina)
 • Pogórze Trojmezeńskie (czes. Trojmezenská hornatina)
 • Pogórze Boubińskie (czes. Boubínská hornatina)
 • Pogórze Żelnawskie (czes. Želnavská hornatina)
 • Rów Wełtawy (czes. Vltavická brázda)
 • Położenie Szumawy na mapie Czech

  Bibliografia[]

  DEMEK, Jaromír; MACKOVČIN, Peter, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. 2. vyd. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9.

  Plechý (niem. Plöckenstein; 1378,3 m n.p.m.) – szczyt na Szumawie, położony na granicy pomiędzy Czechami (Kraj południowoczeski) a Austrią (Górna Austria), najwyższy wierzchołek czeskiej i austriackiej części Szumawy (najwyższym szczytem całej Szumawy jest położony po stronie niemieckiej Großer Arber).Kraina Szumawska (czes. Šumavská subprovincie, niem. Böhmerwald-Subprovinz) – podprowincja w obrębie Masywu Czeskiego, leżąca w jego południowo-zachodniej części.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).
  Park Narodowy Szumawa (cz. Národní park Šumava) - park narodowy w Czechach, położony w paśmie górskim Szumawa w południowo-zachodniej części kraju, przy granicy z Niemcami i Austrią. Utworzony został w 1991 r. i obejmuje obszar 680 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.