• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szum

  Przeczytaj także...
  Szumami nazywamy pojawiające się na zdjęciu plamki na obszarach jednolitego koloru. Są one efektem bądź to ustawienia w aparacie zbyt dużej czułości ISO, bądź zbyt małego lub niedokładnie wykonanego fotosensora w aparacie, którym zdjęcie wykonano.Szum termiczny (ang. thermal noise) – zakłócenia wszelkich sygnałów elektrycznych wywoływane zjawiskami termicznymi w ciałach stałych (metalach, półprzewodnikach) i gazach. Za ich powstawanie odpowiada ruch elektronów swobodnych oraz ich oddziaływanie z drgającymi jonami w sieci krystalicznej materiału. Szumy termiczne występują w każdym oporniku niezależnie od technologii wykonania i składu chemicznego.
  Szum (inna nazwa „Wodospad Szeroki”) – wodospad na rzece Będkówce w miejscowości Będkowice (gmina Wielka Wieś) przy granicy z gminą Jerzmanowice-Przeginia w województwie małopolskim.

  Szum – najczęściej oznacza szum akustyczny, np. szum biały, szum różowy, szum czerwony

  Szum (fr. Choum) – miasto w północnej Mauretanii w dolinie Wadi az-Zahab w regionie administracyjnym Adrar niedaleko granicy z Saharą Zachodnią, mieszka tu ok. 5000 mieszkańców. Miasto wyrosło jako przystanek na trasach karawan kupieckich zmierzających tędy w ramach handlu transsaharyjskiego. Szum podupadł wraz z samym handlem. W 1977 roku miasto zaatakowały oddziały francuskie jako domniemaną bazę rebeliantów z frontu Polisario, walczącego o niepodległość Sahary Zachodniej. Wokół miasta wciąż widoczne są fortyfikacje z tamtego okresu.Próg rzeczny (inne spotykane nazwy: poroh, sula, szum, szypot) – stopień skalny położony poprzecznie w korycie rzeki powstały w wyniku różnic w erozji skał, przez które przepływa rzeka. Utworzony jest ze skał o większej odporności na erozję. Rzadziej pochodzenia tektonicznego. Jest rodzajem progu skalnego.
 • Szum – album
 • Szum – czasopismo
 • Szum – kabaret
 • Szum (Choum) – miasto w Mauretanii
 • Szumosada leśna w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Pokój
 • Szum – rzeka na Roztoczu
 • Szumwieś w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn
 • Szum – wodospad w Dolinie Będkowskiej
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • szum elektryczny
 • szum sejsmiczny
 • szum śrutowy
 • szum termiczny
 • Szum Perlina
 • szumy – określenie progów rzecznych
 • szumy – pojęcie z zakresu fotografii cyfrowej
 • Szum biały (ang. white noise) – rodzaj szumu akustycznego o całkowicie płaskim widmie; nazwa wyprowadzona przez analogię do widma optycznego fali elektromagnetycznej: światło białe to de facto szum elektromagnetyczny mieszaniny wszystkich możliwych barw o całkowicie płaskim widmie w zakresie widzialnym.Gmina Pokój – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szum śrutowy (niem. Schrotrauschen) – fluktuacje zachodzące w układach zawierających odpowiednio mało cząstek mogących nieść energię. Przykładem może być szum związany z przepływem prądu elektrycznego, związany z ziarnistą naturą ładunku elektrycznego. Szum śrutowy jest szumem białym i charakteryzuje się normalnym rozkładem wartości chwilowych oraz stałą gęstością widmową energii. Pomiary szumu śrutowego pozwalają na wyznaczenie wielkości ładunku elementarnego.
  Gmina Wołczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Powiat namysłowski - powiat w Polsce, w północno-zachodniej części województwa opolskiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Namysłów.
  Kabaret Szum – jedna z kabaretowych grup Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Jej rysem charakterystycznym było to, że przez cały okres działalności składał się wyłącznie z kobiet.
  Szum – magazyn poświęcony polskiej sztuce współczesnej, ukazuje się jako kwartalnik (wydanie papierowe) i dziennik (wydanie internetowe). Założony w 2013 roku przez Jakuba Banasiaka i Adama Mazura, którzy do 2017 roku pełnili także funkcję redaktorów naczelnych. Od 2017 roku redaktorem naczelnym jest Jakub Banasiak, zastępcą – Adam Mazur. We wrześniu 2018 roku rolę wicenaczelnej przejęła Karolina Plinta, krytyczka związana z magazynem od początku jego istnienia (poprzednio na stanowisku zastępczyni redaktora naczelnego w latach 2014–2016). Wydawcą pisma jest Fundacja Kultura Miejsca. Nakład magazynu drukowanego: 1200 egz.
  Województwo opolskie – jedno z 16 województw w Polsce. Obejmując obszar o powierzchni 9412 km² jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Według danych z 30 czerwca 2010 r. miało 1 029 894 mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Opole.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.617 sek.