• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sztuczne życie

  Przeczytaj także...
  Definicja intuicyjna: Automat komórkowy to system składający się z pojedynczych komórek, znajdujących się obok siebie. Ich układ przypomina szachownicę lub planszę do gry. Każda z komórek może przyjąć jeden ze stanów, przy czym liczba stanów jest skończona, ale dowolnie duża. Stan komórki zmieniany jest synchronicznie zgodnie z regułami mówiącymi, w jaki sposób nowy stan komórki zależy od jej obecnego stanu i stanu jej sąsiadów.Algorytm ewolucyjny – algorytm wzorowany na biologicznej ewolucji, stosowany do zadań optymalizacyjnych i modelowania.
  Tierra – opracowany przez Thomasa Raya system do badań nad sztucznym życiem, a konkretnie – nad zdolnością programów komputerowych (a konkretnie "królików") do ewolucji.

  Sztuczne życie – interdyscyplinarny kierunek badań, zorientowany na zrozumienie i wykorzystanie istoty życia. Pomysłodawcą i ojcem chrzestnym tego podejścia był amerykański matematyk i informatyk Christopher Langton, który zaproponował je w 1986 roku.

  Dziedzina obejmuje między innymi:

  Algorytm genetyczny - rodzaj algorytmu przeszukującego przestrzeń alternatywnych rozwiązań problemu w celu wyszukania rozwiązań najlepszych.L system (system Lindenmayera) – zestaw reguł produkcji gramatyki formalnej służący do tworzenia graficznych tworów o fraktalnej budowie. L-systemy znajdują zastosowanie w grafice komputerowej jako generatory fraktali i modelowaniu roślin. L-systemy zostały stworzone w 1968 roku przez Aristida Lindenmayera.
 • tworzenie różnorodnych modeli życia oraz prowadzenie symulacji w środowisku programowym, sprzętowym i biochemicznym,
 • symulacje ewolucji biologicznej oraz innych procesów biologicznych za pomocą technik informatycznych,
 • badania i symulacje układów niebiologicznych, zachowujących się podobnie jak układy biologiczne (np. automatów komórkowych),
 • algorytmy ewolucyjne i ewolucję programów komputerowych.
 • Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Postęp prac[]

 • 2009 – utworzenie całkowicie sztucznego rybosomu.
 • 2010 – zespół Craiga Ventera stworzył pierwszą na świecie żywą komórkę zdolną do rozmnażania
 • Zobacz też[]

 • algorytm genetyczny
 • sztuczna inteligencja
 • Tierra
 • Game of Life
 • L-system
 • Przypisy

  1. Maciej Komosiński. Życie w komputerze: symulacja czy rzeczywistość?. „Nauka”. 2/2011, s. 83-93, 2011. Warszawa: Polska Akademia Nauk. ISSN 1231-8515. 
  2. Maciej Komosiński. Sztuczne Życie. Algorytmy inspirowane biologicznie. „Nauka”. 4/2008, s. 7-21, 2008. Warszawa: Polska Akademia Nauk. ISSN 1231-8515. 
  3. Sztuczne życie coraz bliżej, rp.pl, 10-03-2009
  4. USA: Naukowcy o krok od stworzenia sztucznego życia, www.wiadomosci24.pl, 2009-03-09
  5. Margit Kossobudzka: Sztuczne życie i co dalej? (pol.). 2010-07-11. [dostęp 2010-07-21].
  6. Sztuczne życie stworzone w laboratorium (pol.). 2010-05-21.

  Linki zewnętrzne[]

 • Symulator Framsticks
 • Wortal o Sztucznym Życiu
 • Gra w życie (Life, The game of life) – jeden z pierwszych i najbardziej znanych przykładów automatu komórkowego, wymyślony w roku 1970 przez brytyjskiego matematyka Johna Conwaya.Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji. Rybosomy zbudowane są z rRNA i białek. Katalityczna aktywność rybosomu związana jest właśnie z zawartym w nim rRNA, natomiast białka budują strukturę rybosomu i działają jako kofaktory zwiększające wydajność translacji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  John Craig Venter (ur. 14 października 1946 w Salt Lake City w USA) – amerykański biolog i przedsiębiorca z San Diego.
  Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) – nauka obejmująca zagadnienia logiki rozmytej, obliczeń ewolucyjnych, sieci neuronowych, sztucznego życia i robotyki. Sztuczna inteligencja to dział informatyki, którego przedmiotem jest badanie reguł rządzących inteligentnymi zachowaniami człowieka, tworzenie modeli formalnych tych zachowań i – w rezultacie – programów komputerowych symulujących te zachowania. Można ją też zdefiniować jako dział informatyki zajmujący się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne. Termin wymyślił John McCarthy.

  Reklama