• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szpitalny oddział ratunkowy

  Przeczytaj także...
  Ambulatorium to miejsce pomocy doraźnej. Ambulatoria mogą znajdować się przy izbach przyjęć szpitali, w pogotowiu ratunkowym czy przychodniach / poradniach lekarskich.Ratownictwo medyczne to zespół działań fachowej pierwszej pomocy, udzielanych w celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w razie nagłych zagrożeń, np. wypadków chemicznych i technicznych.
  Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.

  Szpitalny oddział ratunkowy (w skrócie SOR) – jednostka organizacyjna szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, utworzona w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

  Działania szpitalnego oddziału ratunkowego polegają na (według Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1420):

 • wstępnej diagnostyce
 • podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku (Art. 33 ust. 2. Dz. U. z 2013 r. poz. 757) zobowiązała szpitale w których znajdują się SOR-y do zapewnienia niezwłocznego transportu sanitarnego w razie konieczności do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego innych świadczeń opieki zdrowotnej.

  Zobacz też[]

 • Ambulatorium • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.