• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szpica - wojsko

  Przeczytaj także...
  Patrol - grupa żołnierzy, a także czołgi, bojowe wozy piechoty, samoloty, okręty mające za zadanie prowadzenie rozpoznania, ubezpieczenie wojsk i kontrolę.Pluton − pododdział w składzie 2-5 drużyn, działonów, sekcji lub załóg wozów bojowych. Występuje we wszystkich rodzajach wojsk. Wchodzi najczęściej w skład kompanii, baterii albo szwadronu. Niekiedy występuje samodzielnie na szczeblu batalionu (dywizjonu) lub pułku.
  Wycofanie (ang. Withdrawal) - rodzaj walki prowadzonej w celu zerwania kontaktu bojowego z przeciwnikiem lub uchylenia się od starcia w niekorzystnej sytuacji. Jest etapem pośrednim podczas prowadzenia walki.

  Szpica – element ubezpieczenia marszowego, którego zadaniem jest osłona kolumny maszerujących wojsk przed zaskakującym uderzeniem wroga.

  Szpica ma zazwyczaj siłę od plutonu do wzmocnionej kompanii. Jej zadaniem jest zniszczenie nieprzyjaciela lub zajęcie pozycji, umożliwiających siłom głównym przejście z ugrupowania marszowego w bojowe i podjęcie walki.

  Szpice dzieli się na:

  Ariergarda - oddział, pododdział maszerujący z tyłu za głównymi siłami związku taktycznego (oddziału). Zadaniem ariergardy jest ubezpieczanie maszerującej kolumny przed uderzeniem od tyłu i zapewnienie jej swobodnego wykonywania marszu. Zależnie od sytuacji i wielkości maszerującej kolumny ariergarda może stanowić od 1/4 do 1/3 sił głównych. Ariergarda stanowi element ubezpieczenia ugrupowania marszowego.Ubezpieczenie – ochrona wojsk przed niespodziewanym uderzeniem przeciwnika oraz działaniem jego naziemnego rozpoznania. To także siły i środki przeznaczone do ubezpieczenia wojsk. Stosują je wszystkie rodzaje wojsk i sił zbrojnych podczas działań bojowych.
 • czołową – podążającą ok 5-10 km przed przed siłami głównymi awangardy
 • Szpicę czołową w sile wzmocnionej kompanii wysyła się w celu rozpoznania drogi marszu, przyległego terenu, zabezpieczenia nakazanego tempa marszu oraz zabezpieczenia rozwinięcia i wejścia do walki sił głównych awangardy lub oddziału. Od czoła szpica ubezpiecza się patrolem czołowym, który wysyła na odległość do 3 km. W zależności od potrzeb może ze skrzydła ubezpieczyć się patrolem bocznym, który wysyła na odległość do 3 km.
 • tylną – podążającą za kolumną (za ariergardą), zabezpieczającą przed atakiem od tyłu, a w przypadku odwrotu – spowalniającą działania wroga i umożliwiającą marsz kolumny sił głównych
 • boczne – zabezpieczające kolumnę z boku przez podążanie równolegle do niej lub (stała szpica boczna) zajęcie pozycji obronnej na kierunku szczególnie narażonym na uderzenie nieprzyjaciela, aż do czasu gdy kolumna minie tę pozycję (wówczas oddział dołącza do kolumny).
 • Szpice ubezpieczają własne pozycje wysyłając patrole.

  Kompania (franc. compagnie) – pododdział wojska liczący od 60 do 110 żołnierzy, podoficerów i oficerów. Składa się zazwyczaj z pododdziału dowodzenia, 3-4 plutonów zasadniczego rodzaju wojsk, ewentualnie plutonu wsparcia. Zazwyczaj trzy, rzadziej dwie lub cztery kompanie wchodzą w skład batalionu. Kompanie czasami mogą wchodzić w skład pułku, a nawet brygad czy dywizji (jak np. kompania zaopatrzenia, obsługi).Awangarda - oddział, pododdział maszerujący przed siłami głównymi związku taktycznego (oddziału). Stanowi element ubezpieczenia ugrupowania marszowego.

  Bibliografia[]

 • [red.] Marian Laprus: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 434. ISBN 83-11-06229-3.
 • Mała Encyklopedia Wojskowa. T. III. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971, s. 261. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.