• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szparag Sprengera

  Przeczytaj także...
  Szparagowate (Asparagaceae Juss.) – rodzina roślin jednoliściennych. W różnych systemach klasyfikacyjnych roślin do początków XXI wieku była wąsko definiowana, zwykle z jednym rodzajem – szparag (Asparagus), występującym w Eurazji i Afryce, a także na niewielkich obszarach Australii i Meksyku. Znaczne zmiany w systematyce rodziny nastąpiły w 2009 roku. W systemie APG III zmniejszono liczbę rodzin w rzędzie szparagowców (Asparagales) i znacznie rozszerzono zakres rodziny szparagowatych. W tym samym roku ukazała się publikacja przedstawiająca klasyfikację podrodzin w nowym ujęciu tego taksonu.Półkrzew, podkrzew (łac. suffrutex) – rośliny mające charakter przejściowy między krzewami a roślinami zielnymi. Tylko dolna część ich pędu jest zdrewniała, podczas gdy górna pozostaje zielna. Wraz z końcem okresu wegetacyjnego zamierają tylko części zielne. W klasyfikacji Raunkiæra półkrzewy zaliczane są do chamefitów. Ich wysokość zazwyczaj nie przekracza 1 m.
  Kultywar (łac. cultus = uprawny, varietas = odmiana) – wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (selekcji, krzyżowania, poliploidyzacji, działania mutagenów), ewentualnie odnaleziona w naturze lub uprawie.

  Szparag Sprengera (Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop) – gatunek rośliny z rodziny szparagowatch. Pochodzi z południowej Afryki, jednak jest szeroko rozpowszechniony jako roślina ozdobna, w niektórych rejonach o ciepłym klimacie dziczeje (np. w Chinach).

  Okwiat, okrywa kwiatowa (ang. perianth, łac. perigonium, perianthium) – część kwiatu stanowiąca ochronę dla rozwijających się pręcików i słupków. U roślin owadopylnych okwiat pełni także funkcję powabni dzięki zapachowi i kolorom, dla zapylających je owadów, ptaków, ssaków i innych zwierząt.Mszyce (Aphidoidea) – nadrodzina owadów w rzędzie pluskwiaków, obejmująca ponad 3,5 tys. gatunków, z czego w Polsce występuje kilkaset. Występują masowo, żerują na roślinach. W większości są szkodnikami upraw.
  Odmiana 'Meyeri'

  Morfologia[ | edytuj kod]

  Pokrój Roślina wieloletnia o pędach drewniejących w dolnej części stąd zaliczana do półkrzewów. Pędy rozgałęziają się, osiągają do 1 m długości i wspinają się po podporach. Z węzłów wyrastają pęczki 1–5 kladodiów – spłaszczonych pędów o długości 1–3 cm i szerokości 1,5–2,5 mm. Liście Zredukowane, łuskowate, z ostrogą zmienioną w cierń o długości do 5 mm. Kwiaty: Rozwijają się cały rok po rozwinięciu wiązek kladodiów. Zebrane są w groniaste kwiatostany o długości do 2,5 cm, wyrastające pojedynczo lub parami. Kwiaty osadzone są na szypułkach o długości ok. 2 mm. Okwiat jest biały, a jego listki podługowato-jajowate o długości do 2 mm. Pręciki są krótsze od okwiatu i zwieńczone są bardzo drobnymi pylnikami. Owoce Czerwone jagody o średnicy 8–10 mm, zawierające 1 lub 2 nasiona.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Roślina ozdobna – jest przede wszystkim używany do jako tzw. zieleń do bukietów i wiązanek kwiatów ciętych. Często uprawiany w mieszkaniach jako roślina doniczkowa. Rozpowszechnione są dwie odmiany – 'Sprengeri' (rzadziej kwitnie od odmiany typowej) oraz 'Meyeri' (zwarty, gęsty pokrój, pędy wzniesione).

  Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść. Ponieważ każdy pylnik (theca) ma połączone po dwa woreczki pyłkowe, pręcik okrytozalążkowych jest mikrosporofilem o 4 mikrosporangiach lub 2 synangiach dwusporangiowych. U roślin okrytonasiennych składa się z nitki pręcikowej (filamentum) i główki (anthera), która jest zróżnicowana na dwa pylniki (thecae) połączone płonnym łącznikiem (connectivum). W pylnikach znajdują się komory pyłkowe zawierające tkankę wyściełającą (tzw. tapetum) oraz tkankę zarodnikotwórczą (tzw. archespor), która wytwarza ziarna pyłku kwiatowego lub pyłkowiny. Dojrzałe pylniki pękają, pyłek się wysypuje i zostaje on dalej przenoszony przez wiatr, owady, zwierzęta, a następnie osadza się na znamionach słupków innych kwiatów (następuje zapylenie). Istnieją także rośliny o kwiatach samopylnych.Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).

  Uprawa[ | edytuj kod]

  Rozmnażanie Z nasion, przy czym zaleca się używanie nasion z zakładów nasiennych znajdujących się w rejonach cieplejszych, dostarczających nasion większych i dających rozsadę silniej rosnącą. Nasiona wysiewa się jesienią lub na początku zimy, po uprzednim ich namoczeniu. Po wysiewie przykryć je należy ziemią. Młode rośliny wymagają ciepła, wilgoci i częstego zasilania. Wymagania Gatunek ma duże wymagania nawozowe i wymaga utrzymywania podłoża w stanie wilgotnym, choć znosi okresowe susze dzięki bulwkom na korzeniach. Zimą podlewanie należy ograniczać. W okresie zimowym roślinom zapewnić należy natomiast jak najwięcej światła. Najbardziej odpowiedni zakres temperatur to w okresie zimowym 16–18 °C, latem cieplej. Co roku w okresie wiosenno-letnim zalecane jest przesadzanie roślin. Choroby i szkodniki Podczas uprawy w suchym powietrzu rośliny atakowane są przez tarczniki. W celu uniknięcia problemów zaleca się rośliny zraszać co kilka dni, najlepiej rano, tak by rośliny zdążyły wyschnąć do nocy. Czasem rośliny atakowane są także przez mszyce, miseczniki i wciornastki. Szkodniki zwalczać można opryskując odpowiednimi środkami chemicznymi, jednak stosować należy ich minimalne dawki, bowiem szparag ten, podobnie jak inni przedstawiciele rodzaju jest bardzo wrażliwy na opryski takimi środkami.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Peter F. Stevens, Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2014-05-06] (ang.).
  2. Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. W: The Plant List (2013). Version 1.1. [on-line]. [dostęp 2014-05-06].
  3. Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. W: Flora of China [on-line]. eFloras.org. [dostęp 2014-05-06].
  4. Zbigniew Haber: Doniczkowe rośliny ozdobne. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1992, s. 266-272. ISBN 83-09-01571-2.
  Owoc (łac. fructus) − w znaczeniu botanicznym występujący u okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.Liść (łac. folium) – organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych. Wyrastające z węzłów końcowe elementy rozgałęzień pędu, wyodrębniające się ze względu na funkcję i budowę od łodygi (nie mają np. zdolności do nieprzerwanego wzrostu). Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego powodu mają zwykle dużą powierzchnię umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego. Poza tym liście biorą udział w transpiracji, gutacji i wymianie gazowej. Nierzadko liście pełnią także funkcje spichrzowe, czepne, ochronne, obronne i pułapkowe, w takich przypadkach ulegając daleko idącym przystosowaniom w zakresie funkcji i budowy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rośliny ozdobne - jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie rośliny, także drzewa i krzewy o dużych walorach dekoracyjnych np. o pięknych i ciekawych kwiatach, owocach, ulistnieniu, zabarwieniu pędów, pokroju, a także interesujących właściwościach.
  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:
  iNaturalist – projekt z zakresu nauki obywatelskiej oraz serwis społecznościowy przyrodników, wolontariuszy oraz biologów oparty na idei nanoszenia na mapy i publikowania obserwacji gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Obserwacje (zwykle dokumentowane zdjęciem) mogą zostać opublikowane poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną. Informacje zebrane przez projekt są wartościowym, publicznie dostępnym źródłem danych wykorzystywanym przez różne projekty naukowe, muzea, ogrody botaniczne, parki oraz inne organizacje. Aplikacja i strona internetowa są dostępne w języku angielskim.
  Tarcznikowate, tarczniki (Diaspididae) – rodzina owadów z rzędu pluskwiaków licząca około 1400 gatunków, w większości szkodników roślin uprawnych. Tarcznikowate pochodzą z Eurazji i Afryki Północnej, ale obecnie zostały zawleczone także na pozostałe kontynenty.
  Ciernie (ang. thorn, spine, łac. spina) – ostro zakończone wyrostki roślinne o szydłowatym kształcie będące przekształconymi liśćmi (ciernie pochodzenia liściowego np. u berberysu i kaktusów) lub pędami bocznymi (np. u tarniny i grochodrzewu) oraz rzadziej przylistkami (np. u niektórych wilczomleczowatych). U niektórych palm powstają również ciernie pochodzenia korzeniowego (rzadkość).
  Encyclopedia of Life (w skrócie EOL, Encyklopedia Życia) – współtworzona przez wielu fachowców, anglojęzyczna, internetowa bezpłatna encyklopedia, której zadaniem jest zebranie informacji o wszystkich opisanych przez naukę gatunkach. Encyklopedia rozpoczęła swoje działanie 26 lutego 2008 r. z 30 000 hasłami. Olbrzymie zainteresowanie (11,5 mln trafień w ciągu 5,5 godz.) spowodowało przeciążenie serwisu i konieczne było przez kilka dni ograniczenie jego funkcjonalności.
  Kwiatostan (ang. inflorescence, łac. inflorescentium) – wyodrębniające się od pozostałej części rośliny skupienie rozgałęzień pędów zakończonych kwiatami. W obrębie kwiatostanu znajdować się mogą poza nimi także liście przykwiatowe (podkwiatek i przysadka), a sam kwiatostan bywa wsparty liściem zwanym podsadką.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.76 sek.