• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szopki krakowskie  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Włodzimierz Malik (ur. 1912, zm. 6 sierpnia 1990) – krakowski szopkarz, wielokrotny uczestnik konkursu szopek krakowskich, syn Walentego Malika i ojciec Stanisława. W latach 1962-1984 szesnastokrotnie nagradzany w konkursie szopek (pierwsze nagrody w latach 1975, 1976, 1979 i 1981). Jego dzieła znajdują się w kolekcjach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, a także w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.Ludwinów – część Krakowa, leżąca na prawym brzegu Wisły, wzdłuż rzeki Wilgi, przy jej ujściu do Wisły, naprzeciw krakowskiej Skałki. Obecnie wchodzi w skład Dzielnicy VIII Dębniki i Dzielnicy XIII Podgórze.
  Bibliografia[ | edytuj kod]
 • Roman Reinfuss, Architektura szopki krakowskiej, PSL II, 1948 nr 11/12.
 • Roman Reinfuss: Szopki krakowskie. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”, 1958.
 • Leszek Ludwikowski, Tadeusz Wroński, Tradycyjna Szopka Krakowska, wyd. KAW, Kraków 1978.
 • Anna Szałapak, Szopki krakowskie, wyd. Bosch, Olszanica 2002. ​ISBN 83-87730-54-8​.
 • Tadeusz Seweryn, Tradycje i zwyczaje krakowskie, Kraków 1958.
 • Szopka krakowska. Okolędowania, zbiór i opracowanie Piotr Płatek, Związek Teatrów Amatorskich. Teatr Regionalny Kraków, Kraków 1971.
 • Czesław Witkowski, Doroczne polskie obrzędy i zwyczaje ludowe, Kraków 1965.
 • Tadeusz Wroński, Konkursy szopek krakowskich, wyd. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 1973.
 • Polska Kultura Ludowa. Przewodnik po wystawie stałej Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków 2003.
 • Słownik folkloru polskiego, pod red. Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1965.
 • Julian Zinkow: Krakowskie podania, legendy i zwyczaje. Fikcja-mity-historia. Kraków: Verso, 2007. ISBN 978-83-919281-1-0.
 • Anna Kozieł, Betlejem krakowskie. Dzieje szopki krakowskiej, Jacek Kubiena, Kraków: wyd. M, 2003, ISBN 83-7221-829-3, OCLC 830552610.
 • Wiesław Barczewski Szczypta iluzji, trochę kleju, czyli jak się robi szopkę krakowską, wyd. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2005. ​ISBN 83-60293-14-7​.
 • Kronika Krakowa, wyd. Kronika, Warszawa 1996.
 • Maria Zachorowska, Szopki krakowskie, [w:] I Presepi di Cracovia. Szopki krakowskie, wyd. Museo Nazionale Della Montagna, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Torino 2008, s. 31–38. ​ISBN 978-88-7376-040-5​.
 • Jerzy Dobrzycki, Szopka krakowska, jej powstanie i znaczenie, [w:] „Czas”, 1936 nr 306.
 • Ewa Fryś-Pietraszkowa, Szopkarze krakowscy a konkursy szopek, [w:] „Polska Sztuka Ludowa”, 1972, nr 1.
 • Jan Krupski (Tadeusz Estreicher), Szopka krakowska, „Biblioteka Krakowska” nr 24, Kraków 1904.
 • Małgorzata Oleszkiewicz, Szopka mistrza Ezenekiera. Mity, pytania i okruchy prawdy o pewnej szopce z końca XIX wieku, [w:] „Rocznik Krakowski”, t. 74, 2008.
 • Zofia Cieśla-Reinfussowa, O wciąż żywej szopce krakowskiej, „Teatr Ludowy”, 1947, nr 3-4 s. 159–164
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • O szopkach krakowskich
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: Szopki krakowskie
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: Konkurs Szopek Krakowskich
 • Krakowscy Szopkarze
 • Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W: Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe [on-line]. Narodowy Instytut Dziedzictwa. [dostęp 2018-11-30].
 • Nativity scene (szopka) tradition in Krakow. W: Intangible cultural heritage [on-line]. United Nations Educational, Scientific and Cultura Organisation. [dostęp 2018-11-30].
 • Smok Wawelski – legendarny smok mieszkający u podnóża krakowskiego wzgórza wawelskiego w jaskini nazywanej Smoczą Jamą.Kolęda – pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia). Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Etnografia – dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne, bądź też jedną z tych nauk.
  Ferdynand Solowski (lub. Ferdynand Kijak-Solowski, ur. 17 listopada 1922) – aktor teatralny i szopkarz krakowski. Występował w krakowskich teatrach Młodego Widza (lata 1948-56), Rozmaitości (lata 1958-72), im. Boya-Żeleńskiego (lata: 1973-82). Na scenie zadebiutował 20 września 1945 roku. Laureat I nagrody w konkursie szopek krakowskich w 1945 roku
  Stefan Czarniecki herbu Łodzia (ur. ok. 1599 w Czarncy, zm. 16 lutego 1665 w Sokołówce) – polski dowódca wojskowy, oboźny wielki koronny i kasztelan kijowski od 1652, starosta kowelski od 1655, regimentarz od 1656, wojewoda ruski od 1657, starosta tykociński od 1659, wojewoda kijowski od 1664, hetman polny koronny w 1665. Właściciel dóbr tykocińskich nadanych mu za zasługi na rzecz ojczyzny. Najbardziej znany z prowadzenia wojny partyzanckiej przeciw wojskom Karola X Gustawa w czasie potopu szwedzkiego, choć miał też poważny wkład w walkach podczas powstania Chmielnickiego i w trakcie wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667.
  Barbakan w Krakowie (zwany też potocznie Rondlem) – barbakan, najbardziej wysunięta na północ część fortyfikacji miejskich w Krakowie.
  Kopuła – sklepienie o kształcie czaszy, półkoliste, półeliptyczne, ostrołukowe lub cebulaste, oparte na murze lub bębnie budowane nad pomieszczeniami o planie kolistym, eliptycznym albo wielobocznym za pośrednictwem pendentywów lub tromp.
  Krowodrza – część Krakowa. Do 1990 r. dzielnica administracyjna Krakowa. W jej skład wchodzą obecnie: Dzielnica IV, Dzielnica V, Dzielnica VI i Dzielnica VII. Liczba ludności:ponad 145 tys., powierzchnia - 70.2 km²
  Czarownica – osoba, w niektórych wierzeniach ludowych kobieta, zajmująca się czarną magią, kojarzona z siłami nieczystymi – często z szatanem. W folklorze pojawiają się także dobre czarownice, które zajmują się białą magią.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.1 sek.