• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szopienice  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Kościół Zbawiciela w Katowicach-Szopienicach (niem. Erlöserkirche) − kościół ewangelicki Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szopienicach. Zbudowany w latach 1899−1901 w stylu neogotyckim przy ul. ks. bpa H. Bednorza (ówczesna Schulstrasse).Michał Smolorz (ur. 1955 w Szopienicach, zm. 10 stycznia 2013 w Katowicach) – polski dziennikarz, publicysta, reżyser, scenarzysta oraz producent telewizyjny i filmowy.
  Herb po 1930 roku
  Herb na banerze w sali sesyjnej dawnego szopienickiego ratusza przy ul. Wiosny Ludów 24
  Zabudowania dawnej huty „Uthemann”
  Zabudowania dawnej huty „Uthemann”

  Szopienice (dawniej Szopiniec, Schopieniec lub Szopieniec; niem. Schoppinitz, do poł. XIX w. Schopinitz) – część jednostki pomocniczej Szopienice-Burowiec powstała z połączenia dwóch wsi: Roździenia i Szopienic, położona nad rzeką Rawą, 8 km na wschód od centrum miasta. W latach 1947–1959 były samodzielnym miastem.

  I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia, i trwało do 24 sierpnia 1919. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich, dowodził Alfons Zgrzebniok. Powstanie objęło powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, tarnogórski oraz część raciborskiego. Zaangażowanie militarne od 14 lutego 1919 w wojnę z Rosją sowiecką na wschodzie Polski, uniemożliwiło rządowi poparcie dla tego powstania. Zakończyło się przegraną i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski. W 1920 wybuchło II powstanie śląskie.Wojny husyckie – wojny religijne toczone pomiędzy husytami a Luksemburgami w Królestwie Czech w latach 1419-1436. Były one prowadzone przez czeskich husytów (głównie taborytów i Sierotki) przeciwko krucjatom organizowanym przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego przy poparciu papiestwa.

  Nazwa[ | edytuj kod]

  Zanim w wyniku procesów urbanizacyjnych miejscowość stała się obecną dzielnicą Katowic, była osobną wsią i notowana była w języku polskim oraz niemieckim. W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie wieś występuje pod polską nazwą Schopieniec oraz niemiecką Schopinitz. Według słownika geograficznego Królestwa Polskiego z 1892 roku używana była również nazwa Szopieniec, a na początku XVI w. Szopiniec.

  Gmina Dąbrówka Mała – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1951 w woj. śląskim i katowickim (dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy była Dąbrówka Mała (obecnie dzielnica Katowic).Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.

  Historia[ | edytuj kod]

 • 1360 – wieś, własność Ottona z Pilicy, potwierdzona dokumentem księcia raciborskiego Mikołaja II, dokument ten potwierdza także własność sąsiedniej wsi Roździeń.
 • 1430 – zniszczona w czasie wojen husyckich, do połowy XVI w. niezamieszkana.
 • 1546 – uruchomienie w Roździeniu jednego z pierwszych w okolicy warsztatów kuźniczych żelaza; stąd pochodził Walenty Roździeński, śląski hutnik i pisarz, autor wierszowanego poematu Officina ferraria, abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, wydanego w Krakowie w 1612.
 • XVI w., lata 70. – ponowne pojawienie się osadników w Szopienicach.
 • XVI w., reformacja – własność (wraz z wsią Roździeń) mysłowickiej rodziny Salamonów, spokrewnionej z arcybiskupem krakowskim i niedopuszczającej do szerzenia się haseł reformacyjnych na terenie swych posiadłości (wskutek konfliktu z Katarzyną Salamon z kuźni musiał w 1595 odejść Walenty Roździeński).
 • XVI–XVIII w. – mała osada rolnicza, hodowla zwierząt i wyrąb lasów.
 • 1784 – liczba mieszkańców Szopienic wynosiła 79 osób.
 • 1834 – uruchomienie przez Die Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben Huty Cynku „Wilhelmina” (działającej do dziś jako Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A.).
 • 1857 – uruchomienie w Roździeniu 4-klasowej szkoły ewangelickiej (po rozszerzeniu liczby klas do 7 przeniesiona do dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 55).
 • 1860–1865 – przy dzisiejszej ulicy Morawa wzniesiono kolonię robotniczą – familoki dla pracowników hut koncernu Georg von Giesches Erben (kolonia Morawa).
 • 1870 – otwarcie stacji Szopienice na linii Kolei Prawego Brzegu Odry łączącej Wrocław z Dziedzicami (ob. Czechowice-Dziedzice) przez Olesno, Tarnowskie Góry, Bytom, Siemianowice. Pszczynę. Wkrótce otwarty zostaje także przystanek kolejowy Szopienice Południowe na wcześniej już otwartej linii KatowiceSosnowiecWarszawa.
 • 1884, 15 października – uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła św. Jadwigi Śląskiej.
 • 1887 – zakończenie budowy kościoła św. Jadwigi, a 10 października jego poświęcenie.
 • 1888 – założenie cmentarza ewangelickiego.
 • 1898 – uruchomienie linii tramwajowej łączącej Królewską Hutę przez Hajduki (ob. Chorzów Batory), Katowice, BoguciceZawodzie, Szopienice z Mysłowicami.
 • 1899, 13 marca – rozpoczęcie budowy kościoła Zbawiciela.
 • 1899, 25 kwietnia – uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła Zbawiciela.
 • 1901 – zakończenie budowy kościoła Zbawiciela, a 6 marca jego poświęcenie.
 • 1902, 1 maja – konsekracja kościoła św. Jadwigi.
 • 1904 – powstała organizacja Towarzystwo dla Kobiet (późniejsze Towarzystwo Polek).
 • 1910 – w spisie powszechnym wykazano, że w Szopienicach mieszka 8026 osób mówiących w j. polskim, 1371 w j. niemieckim i 242 w j. polskim i niemieckim.
 • 1912, 1 stycznia – uruchomione pierwszej hali huty cynku „Uthemann” przez Die Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben.
 • 1918 – reaktywacja oddziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, kierowanego przez H.Jarczyka, Stanisława Fojcika. Powstała komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, Towarzystwo Śpiewu „Wyspiański”, bank Kupiecko-Przemysłowy.
 • 1919 – w czasie I powstania śląskiego powstańcy Piotra Łyszczaka rozbroili w Szopienicach żołnierzy niemieckiego 64 pułku 32 Brygady Reichswehry.
 • 1920 – rozbrojenie w II powstaniu śląskim niemieckiego oddziału Sipo przez powstańców pod dowództwem Jana Emila Stanka.
 • 1921 – siedziba Wojciecha Korfantego i Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych III powstania śląskiego przy ul. Lwowskiej 2 (obecnie VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza).
 • 1930, 1 grudnia – połączenie Szopienic i Roździenia w jedną gminę Roździeń-Szopienice.
 • 1934, 14 stycznia – zmieniono nazwę gminy Roździeń-Szopienice na Szopienice.
 • 1939 – ustawą Sejmu Śląskiego z dnia 10 lipca 1939, Szopienice uzyskały z dniem 1 stycznia 1940 ustrój miejski; z powodu okupacji niemieckiej ustawę wykonano dopiero w 1947
 • 1945, 1 grudnia – 1946, 31 grudnia – siedziba wiejskiej gminy Szopienice.
 • 1947, 1 stycznia – powołanie organów miasta.
 • 1951, 1 kwietnia – zniesiono gminę miejską i utworzono powiat miejski Szopienice do którego włączono zniesione gminy Dąbrówka Mała i Janów.
 • 1959, 31 grudnia – przyłączenie miasta Szopienice do Katowic.
 • 1984, 4 maja – powstała Izba Tradycji Hutniczych Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A.
 • 2004 – powstanie stowarzyszenia, mającego na celu utworzenie Muzeum Hutnictwa Cynku.
 • Ulica księdza biskupa Herberta Bednorza w Katowicach − jedna z historycznych ulic w katowickiej dzielnicy Szopienice-Burowiec. Jest to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Szopienicach.Ulica Obrońców Westerplatte w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic, łącząca dzielnicę Szopienice-Burowiec i Roździeń z Zawodziem oraz jedna z głównych ulic w Szopienicach.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół Świętej Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach – jeden z zabytkowych kościołów w Katowicach, w województwie śląskim. Należy do dekanatu Katowice-Bogucice archidiecezji katowickiej. Mieści się w dzielnicy Szopienice.
  Andrzej Szewczyk (ur. 16 marca 1950 Szopienicach koło Katowic, zm. 29 września 2001 w Cieszynie) − polski artysta współczesny, uprawiający malarstwo, rzeźbę, rysunek i tworzący environments.
  Anton Uthemann (ur. 12 kwietnia 1862 w Monschau, zm. 9 lipca 1935 w Bad Lauterberg im Harz) − górnik z wykształcenia, niemiecki tajny radca górniczy, generalny dyrektor koncernu Georg von Giesches Erben, jeden z budowniczych Giszowca i Nikiszowca (obecnie dzielnice Katowic).
  Andrzej Gowarzewski (ur. 19 lipca 1945 w Szopienicach) – polski dziennikarz sportowy, znawca i historyk piłki nożnej.
  Stop metali (dawniej także: aliaż) – tworzywo o właściwościach metalicznych, w którego strukturze metal jest osnową, a poza nim występuje co najmniej jeden dodatkowy składnik, zwany dodatkiem stopowym. Dodatki są wprowadzane w celu poprawienia wytrzymałościowych właściwości materiału. Zwykle pogarszają plastyczność, przewodnictwo elektryczne, przewodnictwo cieplne. Często zmniejszają również odporność na korozję.
  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.
  Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.091 sek.