• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szlembark

  Przeczytaj także...
  Potok Knurowski, również Knurów, Knurowski Potok, lokalnie Rzyka – potok w województwie małopolskim, w Gorcach, lewobrzeżny dopływ Dunajca. Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.

  Szlembarkwieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Szlembark leży w Kotlinie Podhalańskiej, u południowych podnóży pasma Runka i Lubania, na lewym brzegu Dunajca. Zabudowania wsi rozciągnięte są w osi wschód-zachód na długości ok. 2 km wzdłuż lokalnej drogi, na wysokości 560–630 m n.p.m. Leżą na suchych, nasłonecznionych stokach w odległości 400–1000 m od koryta Dunajca. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Pasmo Lubania – dobrze wyodrębniony grzbiet górski w południowo-wschodniej części Gorców, między dolinami Ochotnicy, Dunajca i Krośnicy, oddzielony od głównego rozrogu Przełęczą Knurowską. Długość ok. 20 km, szerokość do 10 km. W Paśmie Lubania w kierunku od Przełęczy Knurowskiej na wschód wyróżnia się w jego grani głównej kolejno następujące, słabo wyodrębnione wzniesienia:

  Przez wieś przepływa Potok Knurowski, który wpływa do Dunajca, w okolicy Szlembarku, naprzeciwko Dębna Podhalańskiego, w miejscu o współrzędnych 49°30'2"N 20°23'55"E.

  Historia[ | edytuj kod]

  W dokumentach Szlembark występuje od roku 1540, jednak przypuszcza się, że mógł zostać założony jeszcze w XV w. Wraz z sąsiednimi Harklową i Knurowem wielokrotnie przechodził w ręce różnych rodów szlacheckich. W końcu XIX w. liczył 58 gospodarstw i 340 mieszkańców. W latach 70. XX w. wieś miała 450 mieszkańców.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Dunajec (słow. Dunajec, niem. Dunajetz lub Dohnst) – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły (rzeka II rzędu). Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ; za początkowy odcinek uważa się Czarny Dunajec. Długość 247 km (łącznie z Czarnym Dunajcem), z czego 17 km liczy odcinek graniczny między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą. Powierzchnia dorzecza wynosi 6804 km², z tego w Polsce 4854,1 km², na Słowacji 1949,9 km² (z czego 1594,1 km² przypada na dorzecze Popradu, a 355,8 km² – na zlewnię samego Dunajca).

  Osoby związane z miejscowością[ | edytuj kod]

  Szlembark rozsławił wybitny artysta grafik i rysownik, Tadeusz Kulisiewicz, który w okresie 1926–1967 spędzał tu prawie każde lato, autor cyklu czterech tek drzeworytów poświęconych wsi i jej mieszkańcom (1930–36).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Portal polskawliczbach.pl
  2. GUS: Ludność – struktura według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.. [dostęp 2018-02-28].
  3. GUS. Wyszukiwarka TERYT
  4. Rozporządzenie w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200)
  5. Ujście do Dunajca. Mapy Google. [dostęp 2019-02-22].
  6. Wykaz nazw wód płynących. GUGiK. [dostęp 2019-02-22].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Nyka Józef: Gorce. Wydanie III zmienione i uzupełnione, „Sport i Turystyka”, Warszawa 1974, b. ISBN, s.89–90.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Szlembark w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola. Warszawa 1890.
 • Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Harklowa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ, nad Dunajcem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat nowotarski – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Targ.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Runek (1005 m) – słabo wyodrębniony wierzchołek w Paśmie Lubania w Gorcach, na zachód od jego głównego wierzchołka – Lubania. Nazwa Runek jest pochodzenia wołoskiego, pochodzi od słowa runc oznaczającego polanę powstałą poprzez wypalenie lasu. Obecnie jednak na szczycie nie ma już śladu po polanie i jest on całkowicie zalesiony świerkowym lasem.
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
  Gmina Nowy Targ – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.
  Dębno – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ, nad Dunajcem. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Położona jest w południowej Małopolsce w regionie geograficznym Kotlina Nowotarska i historyczno-etnograficznym Spisz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.