• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szlarniki

  Przeczytaj także...
  Heleia – rodzaj ptaków z rodziny szlarników (Zosteropidae), obejmujący gatunki występujące endemicznie na Małych Wyspach Sundajskich.Jajo – jedna z faz rozwoju nowego osobnika u wielu gatunków zwierząt. Jajo zawiera surowce odżywcze pozwalające na rozwój zarodka bez dostępu do organizmu macierzystego i zewnętrznych źródeł pożywienia oraz stosunkowo bezpieczne środowisko, ale ze względu na swoją zawartość jest również cenionym pokarmem.
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

  Szlarniki (Zosteropidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca prawie dziewięćdziesiąt gatunków ptaków, występujących w rejonach tropikalnych i subtropikalnych Afryki, Azji i Australazji. Są one również obecne na wielu wyspach Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. Wiele gatunków szlarników to endemity poszczególnych wysp tych oceanów.

  Zosterops – rodzaj ptaków z rodziny szlarników (Zosteropidae), obejmujący gatunki występujące w Afryce, Azji, Australii i wyspach Polinezji.Australazja – to część świata rozciągająca się przestrzeni ok. 70 mln km² morskiej półkuli globu (gł. Oceanu Spokojnego). Obszar obejmujący Australię, Nową Zelandię, Nową Gwineę oraz wiele mniejszych wysp w ich okolicach, większość z których położona jest we wschodniej części Indonezji. Nazwę utworzył Charles de Brosses w Histoire des navigations aux terres australes (1756).

  Są to małe ptaki, z których większość ubarwiona jest w nierzucające się w oczy odcienie zieleni i żółci. Cechą charakterystyczną dla tej grupy jest obrączka wokół oczu, przypominająca szlarę, stąd nazwa rodziny.

  Są to ptaki bardzo towarzyskie. Poza sezonem lęgowym formują duże stada. Gniazda budują na drzewach, składają 2–4 bladoniebieskie jaja. Są w głównej mierze owadożerne, ale odżywiają się również nektarem i różnego rodzaju owocami.

  Systematyka[edytuj kod]

  Klasyfikacja rodziny nie jest ustabilizowana. Badania genetyczne przeprowadzone przez Sibley & Ahlquist (1990), Barker i in. (2002) i Cibois i in. (2003) wskazują na bliskie pokrewieństwo szlarników z rodziną tymali (Timaliidae). Wyniki tych badań sugerują, że szlarniki tworzą klad z rodzajem Yuhina (obecnie zaliczany do tymali), dlatego rozważane jest umieszczenie szlarników jako podrodziny Zosteropinae w tymalach. Dokładniejsze określenie relacji pokrewieństwa pomiędzy tymi dwiema grupami (Timaliidae i Zosteropidae) wymaga dalszych badań. Obecnie (2016) do rodziny szlarników zaliczane są następujące rodzaje:

  Ocean Spokojny, Pacyfik, Ocean Wielki – największy, najgłębszy i najstarszy, obok Atlantyku, na świecie zbiornik wodny. Z powierzchnią równą 155,6 mln km² zajmuje 30% całej powierzchni Ziemi. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Spokojny.Tymalie, tymaliowate, kurtodrozdy (Timaliidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Są to ptaki w większości tropikalne, zamieszkujące obszary Starego Świata.
 • Staphida
 • Yuhina
 • Zosterornis
 • Heleia
 • Cleptornis – jedynym przedstawicielem jest Cleptornis marchei – złotoszlarnik
 • Sterrhoptilus
 • Dasycrotapha
 • Zosterops
 • Rodzaje o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (incertae sedis):

 • Rukia
 • Megazosterops – jedynym przedstawicielem jest Megazosterops palauensis – oliwniak
 • Tephrozosterops – jedynym przedstawicielem jest Tephrozosterops stalkeri – okularowiec dwubarwny
 • Chlorocharis – jedynym przedstawicielem jest Chlorocharis emiliae – okularowiec zielony
 • Apalopteron – jedynym przedstawicielem jest Apalopteron familiare – boninka
 • Przypisy

  1. Zosteropidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Systematyka i nazwy polskie za: P. Mielczarek, M. Kuziemko: Rodzina: Zosteropidae Bonaparte, 1853 - szlarniki - White-eyes (wersja: 2016-01-25). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2016-03-19].
  3. F. Gill, D. Donsker: Sylviid babblers, parrotbills & white-eyes (ang.). IOC World Bird List: Version 6.1. [dostęp 2016-03-19].
  4. K.A. Jønsson, J. Fjeldså. A phylogenetic supertree of oscine passerine birds (Aves: Passeri).. „Zoologica Scripta”. 35, s. 149–186, 2006. DOI: 10.1111/j.1463-6409.2006.00221.x. ISSN 0300-3256. 

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • (ang.) Krótkie filmy z różnymi gatunkami szlarników
 • Endemit – takson (najczęściej gatunek) unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.Zosterornis – rodzaj ptaków z rodziny szlarników (Zosteropidae), obejmujący gatunki występujące endemicznie na Filipinach.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nektar – wydzielina miodników (nektarników) roślin. Jest to wodny roztwór cukrów, głównie fruktozy i glukozy. Nektar wabi zwierzęta zapylające kwiaty (głównie owady), przez co odgrywa kluczową rolę w procesie rozmnażania roślin. Jego skład i intensywność wydzielania są zmienne u poszczególnych gatunków, o różnej porze dnia i w zależności od warunków pogodowych. Z nektaru pszczoły wytwarzają miód, który powstaje w wyniku zagęszczenia nektaru (odparowania znacznej części wody), rozłożenia sacharozy na cukry proste i zakonserwowania powstałej substancji niewielką ilością kwasu mrówkowego.
  Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Sterrhoptilus – rodzaj ptaków z rodziny szlarników (Zosteropidae), obejmujący gatunki występujące endemicznie na Filipinach.
  Dasycrotapha – rodzaj ptaków z rodziny szlarników (Zosteropidae), obejmujący gatunki występujące na Filipinach, Mindanao, Leyte i Samar.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.