Szlaki amfiboliczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szlaki amfiboliczne, reakcje amfiboliczne, amfibolizm – grupa szlaków metabolicznych, które pełnią funkcję zarówno w anabolizmie, jak i katabolizmie. Szlakami amfibolicznymi są na przykład glikoliza, cykl Krebsa, glukoneogeneza, szlak monofosforanów heksoz. Związki powstające w tego typu przemianach mogą być rozłożone w celu pozyskania energii lub też służyć jako szkielety węglowe do kolejnych syntez.

Cytozol, cytoplazma podstawowa, matriks cytoplazmy – płynny składnik cytoplazmy w którym znajdują się organelle. W tym układzie koloidalnym znajdują się składniki odżywcze, jony, białka, enzymy oraz produkty odpadowe metabolizmu z których część jest rozpuszczona w wodzie.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

Termin został zaproponowany przez B.D. Davisa w roku 1961, uznając że klasyfikacja wyłącznie na katabolizm i anabolizm nie jest wystarczająca.

Pełnienie zróżnicowanych funkcji przez szlaki metaboliczne wymaga precyzyjnej regulacji na poziomie molekularnym. Odbywa się ona poprzez zmiany aktywności enzymów katalizujących kluczowe reakcje. Enzymy te pełnią jednocześnie funkcję receptora odbierającego sygnał, którym jest ligand. Inną formą regulacji szlaków amfibolicznych są zmiany ilości poszczególnych enzymów poprzez ich syntezę de novo. W wyniku ewolucji z jednego szlaku metabolicznego mogą powstać dwie oddzielne grupy reakcji. U roślin funkcjonuje cykl Calvina w chloroplastach, zapewniając syntezę cukrów z CO2. W cytozolu zachodzą reakcje odwrotne umożliwiające pozyskanie energii określane jako oksydacyjny szlak pentozofosforanowy. U szpinaku enzym 3-epimeraza D-rybulozo-5-fosforanu (R5P3E) (EC 5.1.3.1) jest enzymem amfibolicznym występującym wyłącznie w chloroplastach.

Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.Cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych (TCA) lub cykl Krebsa – cykliczny szereg reakcji biochemicznych. Stanowi końcowy etap metabolizmu aerobów, czyli organizmów oddychających tlenem. Mechanizm cyklu zbadał w latach 30. XX wieku sir Hans Krebs, a kluczowe elementy cyklu przedstawił w 1937, za co został nagrodzony w 1953 Nagrodą Nobla.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sanwal BD. Allosteric controls of amphilbolic pathways in bacteria. „Bacteriol Rev”. 34 (1), s. 20–39, March 1970. PMID: 4315011 (ang.). 
  2. Davis B.D.. The teleonomic significance of biosynthetic control mechanisms. „Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol.”. 26, s. 1–10, 1961. PMID: 13883873 (ang.). 
  3. Ulrich Nowitzki, Ralf Wyrich, Peter Westhoff, Katrin Henze i inni. Cloning of the amphibolic Calvin cycle/OPPP enzyme d-ribulose-5-phosphate 3-epimerase (EC 5.1.3.1) from spinach chloroplasts: functional and evolutionary aspects. „Plant Molecular Biology”. 29 (6), s. 1279–1291, 1995. DOI: 10.1007/BF00020468. ISSN 0167-4412 (ang.). 
Cykl Calvina-Bensona-Basshama (CBB), Cykl Calvina-Bensona, cykl Calvina, redukcyjny cykl węgla, cykl C-3 cykl PCR (PCR – ang. Photosynthetic Carbon Reduction), redukcyjny szlak pentozofosforanowy – cykl biochemiczny który zachodzi w stromie chloroplastów oraz cytoplazmie niektórych bakterii, jest to drugi etap fotosyntezy określany jako faza bezpośrednio niezależna od światła lub faza ciemna fotosyntezy. W cyklu Calvina zostają zużyte produkty reakcji świetlnych fotosyntezy, ATP i NADPH, określane jako siła asymilacyjna, jednocześnie z dwutlenku węgla zostają wytworzone cukry proste w postaci heksoz. Sumaryczne równanie reakcji zachodzących w cyklu Calvina jest następujące:Katabolizm – ogół reakcji chemicznych metabolizmu prowadzący do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze cząsteczki. Reakcja egzoenergetyczna, uwalniająca energię, substraty muszą być o wyższym poziomie energii, a produkty o niższym. Należą tu:
Warto wiedzieć że... beta

Szlak metaboliczny – szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej. Reakcje szlaków są zwykle katalizowane przez enzymy oraz podlegają ścisłej kontroli. W skali całego organizmu reakcje metaboliczne regulowane są przez hormony.
Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.
Chloroplast (ze starogreckiego: χλωρός (chlōrós) + πλαστός (plastós) – ciałko zieleni) – otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową organellum komórkowe występujące u roślin i glonów eukariotycznych. Są rodzajem plastydów. Zawierają zielone barwniki chlorofile pochłaniające energię światła słonecznego potrzebną do fotosyntezy. W nich zachodzi przemiana dwutlenku węgla oraz wody z wykorzystaniem energii świetlnej w glukozę oraz tlen.
Ligand - związek zdolny do swoistego wiązania się z receptorem. Ligandy, które są nośnikami informacji zawierają w cząsteczce fragmenty odpowiadające za:
DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

Reklama