• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szlak rowerowy

  Przeczytaj także...
  Symbol (z gr. σύμβολον) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i nieskończoną liczbę znaczeń ukrytych. Odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia - to odróżnia symbol od jednoznacznej alegorii. Znaczenia szczególne to między innymi:Międzynarodowy Szlak Rowerowy Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń (Kraków-Morava-Wien) – szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Główną jego osią jest 780-kilometrowa trasa rowerowa, która łączy zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie.
  Znaki dodatkowe – takie znaki drogowe, które przeznaczone są dla określonych grup pojazdów lub znajdują się przed przejazdami kolejowymi, wyrażające ustalenia organizacji ruchu lub pełniące funkcję informacyjną.
  Nadwiślański Szlak Rowerowy – wzdłuż brzegu Wisły, docelowo ma prowadzić na trasie Łomianki – Konstancin Jeziorna
  Niebieski szlak rowerowy w Bieszczadach
  Szlak rowerowy w mieście, Toruń
  Szlak rowerowy w Belgii, Diepenbeek

  Szlak rowerowytrasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (szlaki lokalne), lub pomarańczowymi znakami (szlaki pozostałe). Można jednak spotkać w terenie oznaczenia nie trzymające się tych norm (zwłaszcza starsze szlaki) np. biały kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku. Ze względu na częstsze niż w przypadku szlaków pieszych umieszczanie oznakowania na drogach publicznych, znaki szlaków rowerowych uznane zostały za dodatkowe znaki drogowe, uzyskując symbole R-1, R-1a, R-1b, R-3, R-4, R-4a, R-4b, R-4c, R-4d i R-4e.

  Znak drogowy – znak obowiązujący w ruchu drogowym, którego znaczenie i zakres obowiązywania określone jest w przepisach prawa – na terytorium Polski znaki drogowe normowane są zapisami rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.Rower – jedno- lub wielośladowy pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami.

  Znakowanie szlaków[ | edytuj kod]

  szlak rowerowy zielony – szlak rowerowy zielony szlak rowerowy niebieski – szlak rowerowy niebieski szlak rowerowy żółty – szlak rowerowy żółty szlak rowerowy czerwony – szlak rowerowy czerwony szlak rowerowy czarny – szlak rowerowy czarny

  Zobacz też[ | edytuj kod]

   Zobacz też kategorie: Szlaki rowerowe, Szlaki rowerowe w Polsce.
 • Droga rowerowa
 • EuroVelo
 • VeloMazovia
 • Karpacki Szlak Rowerowy
 • Wielkopolski System Szlaków Rowerowych
 • Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd
 • Międzynarodowy Szlak Rowerowy Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń
 • Szlak turystyczny
 • Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo
 • Odrzańska Trasa Rowerowa "Blue Velo"
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nowe znaki dla rowerzystów, wRower.pl, 19 września 2013 [dostęp 2017-07-15].
  2. Nowe znaki drogowskazowe dla rowerzystów, miastadlarowerow.pl, 7 sierpnia 2013 [dostęp 2017-07-15].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Mapa szlaków rowerowych online na bazie danych OSM
 • Normy znakowania szlaków rowerowych PTTK
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) – stowarzyszenie powstałe z połączenia w 1950 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, grupujące turystów i krajoznawców. Towarzystwo stawia sobie za zadanie upowszechnianie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.Wielkopolski System Szlaków Rowerowych - sieć szlaków rowerowych w województwie wielkopolskim ujednolicona i oznakowana przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zawiera szlaki o randze regionalnej, z których każdy przekracza 100 km długości. Część ze szlaków ma swój początek na Poznańskim Węźle Rowerowym u zbiegu ulic abpa. Baraniaki i Jana Pawła II.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szlak rowerowy — trasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe), lub literą R i numerem szlaku (szlaki międzynarodowe). Można jednak spotkać w terenie oznaczenia nie trzymające się tych norm (zwłaszcza starsze szlaki) np. biały kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku. Ze względu na częstsze niż w przypadku szlaków pieszych umieszczanie oznakowania na drogach publicznych, znaki szlaków rowerowych uznane zostały za dodatkowe znaki drogowe, uzyskując symbole R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a i R-3.
  Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, ścieżka rowerowa, trasa rowerowa) — wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych:
  Diepenbeek – miejscowość i gmina w Belgii, w Flandrii, w prowincji Limburgia, koło Hasselt. W 2008 liczyło 18 000 mieszkańców.
  Blue Velo – Odrzańska Trasa Rowerowa – częściowo istniejący szlak rowerowy, biegnący wzdłuż Odry. Ma liczyć ok. 750–1000 km i przebiegać przez obszar 5 województw zachodniej i południowej Polski.
  Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo − szlak rowerowy prowadzący przez pięć województw we wschodniej Polsce, tj. województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Karpacki Szlak Rowerowy – projekt realizowany przez Sądecką Organizację Turystyczną i 35 gmin w Małopolsce. Wszystkie trasy mają łącznie długość ok. 800 km. Karpacki Szlak Rowerowy dzieli się na szlak główny i kilka szlaków łącznikowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.