• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szlak Rekowski

  Przeczytaj także...
  Płonia (niem. Plöne) – rzeka w północno-zachodniej Polsce o długości 72,6 km; powierzchnia dorzecza wynosi 1171,2 km². Źródła na wysokości ok. 48 m n.p.m. na Pojezierzu Myśliborskim, uchodzi do jeziora Dąbie na wysokości 1 m n.p.m. Średni spadek 0,6‰, średni przepływ przy ujściu 4,5 m³/s. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu rzeki wynosi ok. 1,5 m.Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Jezierzyce" –– zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Szczecinie (Jezierzyce, Prawobrzeże) o powierzchni 108 ha. W jego skład wchodzą m.in. meandry Płoni oraz stawy Klasztorny i Cysterski.
  Szczecin Zdunowo to kolejowy przystanek osobowy na styku szczecińskich osiedli Zdunowo i Wielgowo (stąd jej niemiecka nazwa). Położona jest przy ul. Sokołowskiego.

  szlak turystyczny czerwony Szlak Rekowski - czerwony znakowany szlak turystyczny, na południowo-wschodnich obrzeżach Szczecina, częściowo w gminach Goleniów i Kobylanka, długość szlaku 16,7 km.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Szlak o charakterze podmiejskim, prowadzi południowym skrajem Puszczy Goleniowskiej, doliną Płoni, przypominając o bogatej kulturze średniowiecznych cystersów z Kołbacza. Poprzez śródleśne osiedla szczecińskiego Prawobrzeża, Załom i Wielgowo natrafimy na pamiątki okrucieństwa II wojny światowej. Na trasie pomniki przyrody i zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Jezierzyce" (pow. 108,0 ha). W Rekowie interesująca zabudowa okolnicowa.

  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.Prawobrzeże – dzielnica obejmująca południowo-wschodnią część miasta Szczecina, która grupuje 11 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 84 200 osób. Jako jedyna leży na prawym, wschodnim brzegu rzeki Regalicy.

  Przebieg szlaku[ | edytuj kod]

  Kilometraż w skróconym przebiegu szlaku podano dla obu kierunków marszu:

 • 0,0 km — 16,7 km - Szczecin Załom (stacja kolejowa)
 • 4,3 km — 12,4 km - Szczecin-Wielgowo (cmentarz)
 • 6,6 km — 10,1 km - Szczecin Zdunowo (przystanek kolejowy)
 • 12,7 km — 4,0 km - Szczecin Jezierzyce (cmentarz)
 • 16,7 km — 0,0 km - Rekowo
 • Przebieg szlaku został zweryfikowany według stanu z 2007.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Okolnica zwana też niekiedy okólnicą – rodzaj wsi, w której zagrody są ustawione zwarcie w krąg lub podkowę wokół środkowego placu (majdanu). Okolnice były zakładane najczęściej na wykarczowanych polanach leśnych. Do wsi prowadziła jedna , czasami dwie, drogi. Pierwotnie majdan był zamykany i służył do gromadzenia spędzanych na noc zwierząt gospodarskich, zapewniając im ochronę przed drapieżnikami. Ustawione ciasno w kręgu zabudowania ułatwiały także mieszkańcom obronę przed atakującymi nieprzyjaciółmi.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Równina Goleniowska
 • Równina Pyrzycko-Stargardzka
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Antoni Adamczak: Szlaki turystyczne województwa szczecińskiego. Informator. Szczecin: COIT, 1994, s. 21.
  2. Szczecin, Police, plany miast w skali 1:25 000, wyd. 5. Warszawa: PPWK S.A., 2007. ISBN 83-7329-890-8.
  Jezierzyce (do 1945 niem. Jeseritz) – część miasta Szczecina na osiedlu Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, w odległości ok. 20 km od centrum Szczecina.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rekowo (dawniej:niem. Reckow) – wieś okolnica w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Kobylanka.
  Załom-Kasztanowe (do 2012 roku Załom) – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta. Położone na północno-wschodnim krańcu dzielnicy Prawobrzeże, na północ i zachód od drogi krajowej nr 3 łączącej Szczecin i osiedle Dąbie z Goleniowem i Świnoujściem, przy stacji kolejowej Szczecin Załom. Graniczy ze wsią Załom (gmina Goleniów).
  Gmina Goleniów – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowo-zachodniej części powiatu goleniowskiego. Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa szczecińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Goleniów. Jest to największa ze wszystkich gmin powiatu, zarówno pod względem liczby ludności jak i pod względem powierzchni. Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 5., ludność 8.
  Równina Pyrzycka lub Równina Pyrzycko Stargardzka (313.31) – mezoregion fizycznogeograficzny położony w południowo-wschodniej części Pobrzeża Szczecińskiego, między Wzgórzami Bukowymi i Równiną Wełtyńską na zachodzie, równinami: Goleniowską i Nowogardzką na północy a Pojezierzem Zachodniopomorskim na południu i wschodzie.
  Równina Goleniowska (313.25) - mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, będący częścią Pobrzeża Szczecińskiego, w województwie zachodniopomorskim.
  Pikietaż (kilometraż, kilometracja) – określenie miejsca na drodze lub linii kolejowej poprzez podanie odległości od jej początku. Odległość tę na ogół podaje się z dokładnością do 1 metra w formacie (km) xx+yyy lub xx,yyy (km), gdzie:
  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.