• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szlak Bursztynowy w Kaliszu

  Przeczytaj także...
  Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I wieku n.e.Przejście dla pieszych – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Pionowym znakiem jest znak D-6 (pokazany po prawej stronie), natomiast poziomym - znak P-10 - w postaci równoległych do drogi, białych pasów tworzących ciąg ustawiony poprzecznie względem tej drogi, potocznie zwany zebrą. W tak specjalnie oznaczonym miejscu pieszy, który rozpoczął przechodzenie przez drogę, ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze, o ile przejście to nie jest kierowane przez upoważnioną do tego osobę lub sygnalizację świetlną. Warto również nadmienić, iż zabronione jest przejeżdżanie rowerem lub motorowerem przez przejście dla pieszych - do tego służy przejazd dla rowerzystów. Dopuszczalne jest natomiast jego przeprowadzenie - można przejść, trzymając go obok siebie. Wyjątkiem od tego zakazu jest niepełnosprawny, poruszający się na wózku inwalidzkim, osoba pchająca wózek inwalidzki bądź wózek dziecięcy, lub osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką pełnoletniego - taka osoba jest również uznawana za pieszego i może w pełni swobodnie korzystać z przejścia dla pieszych.
  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)

  Szlak Bursztynowy (ul. Szlak Bursztynowy, Trasa Bursztynowa) – śródmiejska obwodnica Kalisza o długości 3,25 km, łącząca ulicę Łódzką z ulicą Górnośląską. Przechodzi przez rzekę Prosnę i łączy osiedla Rajsków i Rypinek. Oba brzegi spina ze sobą most św. Wojciecha. Zrealizowano już wszystkie trzy etapy:

  Rondo (skrzyżowanie z ruchem okrężnym) – jest skrzyżowaniem z przeszkodą w postaci wyspy środkowej i jezdnią wokół wyspy, na którym pojazdy zobowiązane są objeżdżać wyspę środkową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w krajach o ruchu prawostronnym lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w krajach o ruchu lewostronnym. Są odstępstwa dotyczące minirond, gdzie długie pojazdy mogą przejeżdżać przez przejezdną wyspę.Zatoka autobusowa – element drogi w postaci wyznaczonego miejsca zatrzymania pojazdów transportu zbiorowego (autobusów, trolejbusów). Zatoka autobusowa jest zlokalizowana w poszerzeniu jezdni, ma na celu zatrzymanie się autobusu poza pasem ruchu. Celem budowy zatoki jest zwiększenie płynności ruchu pozostałych pojazdów. Skutkuje to jednak negatywnymi konsekwencjami dla sprawności i bezpieczeństwa transportu zbiorowego.
 • I etap o dł. 1,35 km od ul. Łódzkiej do Częstochowskiej z dwoma mostami
 • II etap o dł. 200 metrów, który miał na celu wybudowanie jednego z największych skrzyżowań w Kaliszu z ulicą Górnośląską i mniejszego skrzyżowania z ul. Dworcową
 • III etap o dł. 1,7 km od ul. Częstochowskiej do Dworcowej z trzema rondami
 • Ulica Częstochowska – ulica w Kaliszu przebiegająca przez dzielnice Śródmieście, Czaszki, Rypinek i Zagorzynek. Pod względem długości mieści się na czwartym miejscu najdłuższych ulic miasta. Jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 450.Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).

  Poszczególne etapy budowy trasy[]

  Etap I (2004–2005)[]

  Budowa I odcinka Szlaku Bursztynowego o długości 1,3 km łączącego ulice Łódzką i Częstochowską wraz z najdłuższym mostem drogowym w Kaliszuśw. Wojciecha. Jego otwarcie odbyło się 16 września 2005. Przy wjazdach na trasę ustawiono tablice pamiątkowe, które przypominają, że przez Kalisz przechodził kiedyś ważny szlak handlowy o nazwie szlak bursztynowy.

  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Chodnik (trotuar) - utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi. Najczęściej wyłożony płytami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym brukiem.

  Etap II (2007–2008)[]

  Etap II budowy trasy rozpoczął się w listopadzie 2007. Polegał on na wybudowaniu dużego skrzyżowania z ulicą Górnośląską, mniejszego z ul. Dworcową i na wyburzeniu starych budynków przy ul. Dworcowej i garaży przy ul. Konopnickiej. Etap ten zakończył się 31 sierpnia 2008.

  Prosna – rzeka w środkowej Polsce, w dorzeczu Odry, lewy dopływ Warty; długość: 216,8 km, powierzchnia dorzecza: 4 924,7 km², różnica wysokości między źródłem a ujściem: ~190 m.Rypinek – lewobrzeżna dzielnica Kalisza, położona na południowy wschód od Śródmieścia, włączona do miasta w 1934; pełni funkcje mieszkaniowe i przemysłowe.

  Etap III (2009–2010)[]

  Etap III rozpoczął się na początku grudnia 2009 poprzez wyburzenie budynków i garaży stających na drodze Szlaku Bursztynowego, a także niwelowanie terenu. Właściwa budowa trasy zaczęła się w lutym 2010. Szlak Bursztynowy w tym etapie poprowadzony był od ulicy Częstochowskiej do ul. Dworcowej. Odcinek ten jest dwujezdniowy. Powstały wtedy:

  Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, ścieżka rowerowa, trasa rowerowa) — wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych:
 • chodniki i ścieżki rowerowe
 • przejście dla pieszych do Parku Przyjaźni
 • kanalizacja deszczowa
 • zatoki autobusowe
 • ronda z ulicami Częstochowską, Polną i Kresową
 • Etap ten zakończył się 13 listopada 2010 poprzez uroczyste oddanie drogi do użytku.

  Komunikacja miejska[]

  Szlakiem Bursztynowym kursują linie 7 (Sawickiej – Romańska), 9 (Sawickiej – Leśna) i S2 (Kampus PWSZ – Leśna) Kaliskich Linii Autobusowych.

  Przypisy

  1. Uchwała nr LV/734/2010 Rady Miejskiej Kalisza. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, 2010-09-30. [dostęp 2011-03-27].
  2. TB oficjalnie otwarta. www.rc.fm, 2010-11-14. [dostęp 2016-05-18].

  Linki zewnętrzne[]

 • Projekt skrzyżowania z ul. Górnośląską
 • Projekt skrzyżowania z ul. Dworcową
 • Rajsków – to dawna wieś położona poniżej dzielnicy Tyniec, między rzekami Prosną i Swędrnią. Powstanie wsi, którą osadzono na prawie niemieckim datuje się na XIII wiek. W 1827 roku liczył 221 mieszkańców , a w końcu XIX wieku 280. Obecnie tę dzielnicę Kalisza zamieszkuje około 1 800 mieszkańców. Dzielnica ma charakter jednorodzinny i rekreacyjny.Kanalizacja burzowa (kanalizacja deszczowa) – kanalizacja służąca do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (ścieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenów zurbanizowanych – dachów, dróg, chodników, podjazdów, parkingów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obwodnica – droga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego.
  Ulica Górnośląska – jedna z głównych i ruchliwszych ulic centrum Kalisza przechodząca przez dzielnice Rogatka, Czaszki, Kaliniec i osiedle Adama Asnyka. Ma około 1,8 km długości. Jest to główna trasa wylotowa ze ścisłego Śródmieścia miasta na Ostrów Wielkopolski.
  Most św. Wojciecha – most drogowy na Prośnie w Kaliszu w ciągu Szlaku Bursztynowego (Trasy Bursztynowej) i drogi wojewódzkiej nr 450. Łączy on dzielnice Czaszki i Rajsków. Wybudowany został w latach 2002–2003, a oddany do użytku 16 września 2005 wraz z pierwszym odcinkiem Szlaku Bursztynowego.
  Ulica Łódzka – jedna z najważniejszych i najruchliwszych ulic Kalisza. Ma około 4,7 km długości dzięki czemu plasuje się na trzecim miejscu pod względem najdłuższych ulic miasta. Jest częścią drogi krajowej nr 12. W pobliżu fabryki Winiary znajduje się podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  Garaż – samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, przeznaczony do przechowywania i niezawodowej obsługi pojazdów mechanicznych.
  Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o (KLA) – przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Kaliszu powstałe 1 czerwca 1994. Do września 2010 spółka joint venture z udziałem miasta Kalisza i angielskiego przedsiębiorstwa Southern Vectis.
  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.