• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Instytut Psychologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Jaracza 1.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Działalność studencka[]

  Obecnie na Uniwersytecie SWPS studiuje ponad 15 000 osób. W uczelni działa wiele organizacji studenckich, w tym koła naukowe czy Studencka Poradnia Prawna, Akademicki Związek Sportowy SWPS oraz Chór SWPS.

  Koła naukowe organizują cykliczne spotkania, projekcje, seminaria naukowe, rozmowy z praktykami i wybitnymi naukowcami. W uczelni działają m.in.: Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Sanitas, Studenckie Koło Neuronauki, Koło Naukowe Psychologii Lotniczej i Kosmicznej, Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej, Koło Naukowe Psychotraumatologii, Koło Naukowe Badań Okulograficznych, Koło Naukowe Empiria, Koło Naukowe Integra, Koło Psychologii Sportu, Koło Psychologii Reklamy, Koło Naukowe Studiów Azjatyckich, Studenckie Koło Filmowe Kinematograf, Koło Naukowe Psychologii Sądowej, Koło Naukowe Psychologii Śledczej, Koło Naukowe Crimen Imperfecta, Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Chór SWPS powstał w 2001 roku. W skład zespołu wchodzą studenci i absolwenci SWPS, a także miłośnicy muzyki spoza uczelni. W jego repertuarze znajdują się utwory z różnych epok: dzieła mistrzów renesansu i baroku, opracowania melodii ludowych, muzyka cerkiewna, dzieła symfoniczne i operowe, utwory kompozytorów współczesnych.

  Iberystyka - dział nauki zajmujący się literaturą, kulturą, historią Hiszpanii i Portugalii oraz językami: hiszpańskim i portugalskim. Iberystyka jako nauka na uniwersytecie podzielona jest na dwie sekcje:Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

  Studencka Poradnia Prawna pozwala studentom prawa rozwijać umiejętności i kompetencje w udzielaniu pomocy prawnej w konkretnych sprawach, przy merytorycznym wsparciu pracowników Wydziału Prawa.

  Studencka Sesja Naukowa ma na celu promowanie badań prowadzonych przez studentów oraz wyróżnienie studentów i ich opiekunów naukowych za wkład w rozwój nauki. Podczas konkursu studenci i doktoranci SWPS prezentują swoje badania naukowe. Sesja odbywa się od początku istnienia SWPS – pierwotnie na Wydziale Psychologii w Warszawie. Obecnie stanowi forum ogólnouczelniane.

  Robert Beno Cialdini (ur. 27 kwietnia 1945) – profesor psychologii Uniwersytetu Stanowego w Arizonie zajmujący się psychologią społeczną.Szewach Weiss (hebr. שבח וייס; ur. 5 lipca 1935 w Borysławiu) – izraelski polityk, profesor nauk politycznych, przewodniczący Knesetu (1992–1996) i ambasador Izraela w Polsce (2001–2003).

  Festiwal SWPS został przygotowany z myślą o społeczności SWPS, ale także osób niezwiązanych z uczelnią. Odbywa się pod hasłem „Nauka – Sztuka – Pasja" i łączy to, co najlepsze w życiu uczelni: miłość do wiedzy i sztuki oraz chęć realizowania własnych pasji. Podczas festiwalu odbywają się targi edukacyjne połączone z prezentacją kierunków i kół naukowych oraz liczne wydarzenia o charakterze naukowym i artystycznym.

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie Konferencję tworzy 105 rektorów szkół wyższych. Drugą obok KRASP przewidzianą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie zawodowe.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Strefa Młodzieży SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym, a także pomoc rodzicom i nauczycielom w budowaniu codziennych relacji z podopiecznymi. Jego program obejmuje cykl bezpłatnych spotkań i warsztatów ogólnorozwojowych, a także tych dotyczących tematów trudnych, związanych z wiekiem dorastania.

  Janusz Reykowski (ur. 29 listopada 1929 w Warszawie) – psycholog, profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Warszawskim. Działacz społeczno-polityczny, absolwent V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego.Philip George Zimbardo (ur. 23 marca 1933) – amerykański psycholog, od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda, obecnie na emeryturze.

  Strefa Psyche SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie, pokazujący praktyczne zastosowania psychologii w różnych obszarach działalności człowieka. Projekt obejmuje blog naukowy pisany przez wykładowców uczelni oraz bezpłatne wykłady i warsztaty, skierowane przede wszystkim do osób dorosłych, zainteresowanych samorozwojem oraz poprawą jakości swojego życia.

  Piotr Zenon Voelkel (ur. 31 października 1951 w Olesnie) – polski przedsiębiorca, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.

  Strefa Rodzica SWPS to projekt, który ma przybliżyć rodzicom wiedzę przydatną w wychowaniu dzieci, rozwiać ich wątpliwości, zaproponować rozwiązania i pomóc w trudnych sytuacjach, z jakimi niejednokrotnie muszą się zmierzyć. Podczas cyklicznych wykładów i warsztatów naukowcy i eksperci poruszają problemy związane z psychologią dziecka, psychodietetyką, seksualnością, wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży.

  Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.

  Przypisy

  1. Uniwersytet SWPS (pol.). swps.pl. [dostęp 1 czerwca 2015].
  2. Historia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (pol.). swps.pl. [dostęp 18 sierpnia 2014].
  3. Ocena wyróżniająca PKA dla kulturoznawstwa (pol.). swps.pl. [dostęp 18 sierpnia 2014].
  4. Władze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (pol.). swps.pl. [dostęp 14 sierpnia 2014].
  5. Kierownictwo Wydziału Psychologii (pol.). swps.pl. [dostęp 14 sierpnia 2014].
  6. Kierownictwo Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (pol.). swps.pl. [dostęp 14 sierpnia 2014].
  7. Kierownictwo Wydziału Prawa i Nauk Społecznych (pol.). swps.pl. [dostęp 14 sierpnia 2014].
  8. Kierownictwo Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu (pol.). swps.pl. [dostęp 14 sierpnia 2014].
  9. Kierownictwo Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu (pol.). swps.pl. [dostęp 14 sierpnia 2014].
  10. Kierownictwo Wydziału Zamiejscowego w Katowicach (pol.). swps.pl. [dostęp 14 sierpnia 2014].
  11. Kierownictwo Wydziału Zamiejscowego w Sopocie (pol.). swps.pl. [dostęp 14 sierpnia 2014].
  12. Strefa młodzieży - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (pol.). swps.pl. [dostęp 18 sierpnia 2014].

  Linki zewnętrzne[]

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Galeria Zdjęć na Flick
 • Kanał SWPS na YouTube
 • Blog SWPS
 • Zbigniew Pietrasiński (ur. 24 września 1924 w Wieluniu, zm. 30 lipca 2010 w Warszawie) – profesor psychologii, naukowiec i popularyzator nauki, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów. Główne zainteresowania naukowe: optymalizacja działalności i rozwoju człowieka na podstawie dorobku psychologii, prakseologii, teorii organizacji i pedagogiki. Badacz procesów twórczych, entuzjasta teorii rozwoju człowieka w ciągu życia, autor książek o twórczości i mądrości. I sekretarz POP PZPR w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, członek PZPR w latach 1950–1981. Współzałożyciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (1996) i prorektor ds. studenckich.Jednolite studia magisterskie – studia zawodowe realizowane w szkole wyższej, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego (np. lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii).


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie – jeden z 3 warszawskich wydziałów SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Prowadzi studia magisterskie na kierunku prawo oraz posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna, Human Resource Management lub Managing People in Organizations) – strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi.
  Andrzej Marian Eliasz (ur. 1941) – polski psycholog, profesor, rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Uczelnia niepubliczna – uczelnia założona przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.