• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkoła Partyjna przy KC PZPR

  Przeczytaj także...
  Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPR – instytucja naukowa w PRL, istniejąca w latach 1954-1957 przy Komitecie Centralnym PZPR, była placówką, gdzie kształcono przyszłe kadry partyjne. Jego twórcą i długoletnim kierownikiem był Adam Schaff.Akademia Nauk Społecznych (ANS) – szkoła wyższa istniejąca w latach 1984–1990 powstała z połączenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR i działającego od 1974 Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu.
  Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.

  Szkoła Partyjna przy KC PZPR – dwuletnia szkoła wyższa przy Komitecie Centralnym PZPR, działająca w latach 1948-1957. Jej absolwenci obejmowali wysokie stanowiska w partii, rządzie, dyplomacji, nauce i kulturze PRL.

  Aleksander Kochański (ur. 1928) - polski historyk, badacz dziejów najnowszych. Doktorat (Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1907-1910. Jej założenia ideologiczne i programowe) pod kierunkiem Tadeusza Daniszewskiego.Tadeusz Daniszewski (właśc. Dawid Kirszbraun) (ur. 10 czerwca 1904 w Warszawie, zm. 9 sierpnia 1969 w Warszawie) – działacz komunistyczny, wieloletni dyrektor Szkoły Partyjnej KC PPR i PZPR oraz kierownik Zakładu Historii Partii.

  Dyrektorzy Szkoły[]

 • 1948-1950 - Tadeusz Daniszewski
 • 1950-1957 - Romana Granas
 • Bibliografia[]

 • Czesław Kozłowski, Namiestnik Stalina, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW" Warszawa 1993
 • Włodzimierz Janowski, Aleksander Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR, 1948-1990, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000, s. 166, ISBN 83-88490-03-6
 • Bartosz Cichocki, Krzysztof Jóźwiak, Najważniejsze są kadry: Centralna Szkoła Partyjna PPR/PZPR, Trio, Warszawa 2006, ISBN 8374360410
 • Zobacz też[]

 • Centralna Szkoła Partyjna PZPR
 • Centralna Szkoła Partyjna przy KC PZPR 1968-1971
 • Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPR
 • Instytut Kształcenia Kadr Naukowych
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR
 • Akademia Nauk Społecznych
 • Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Centralna Szkoła Partyjna przy KC PZPR 1968-1971 – szkoła partyjna istniejąca w latach 1968-1971. Powstała w miejsce zlikwidowanej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR. Nazwą nawiązywała do placówki istniejącej w latach 1950-1957 (Centralna Szkoła Partyjna PZPR). Szkoła nie miała charakteru szkoły wyższej, nie prowadziła studiów magisterskich. Prowadziła jedynie kursy dla działaczy partyjnych. W 1970 w jej ramach utworzono Instytut Badań Społecznych. W 1971 placówka została zlikwidowana. Jej pracownicy wraz z pracownikami również zlikwidowanego Zakładu Historii Partii przy KC PZPR weszli w skład reaktywowanej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR (od 1985 Akademii Nauk Społecznych PZPR).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Romana Granas pseud. Bronka, Julia, Maria, Stacha, Stanisława Orlińska (ur. 7 września 1906 w Łodzi, zm. 19 sierpnia 1987) – działaczka komunistyczna, dziennikarka, dyrektorka Szkoły Partyjnej przy KC PZPR (1950-1957), zastępca członka KC PZPR.
  Instytut Kształcenia Kadr Naukowych – wyższa szkoła partyjna i marksistowska placówka badawcza, powołana w 1950 przez Adama Schaffa przy Komitecie Centralnym PZPR. W 1954 Instytut przekształcono w Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPR.
  Centralna Szkoła Partyjna PZPR im. Juliana Marchlewskiego (CSP) – była placówką kształcącą przyszłe kadry partyjne PPR a od 1948 PZPR. Działała w Łodzi w latach 1944-1952, następnie w Warszawie (1952-1957). Imieniem Juliana Marchlewskiego stała się w 1950. Jej dyrektorką była Celina Budzyńska (1948-1957).
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR – instytucja naukowa w PRL istniejąca w latach 1957–1984 przy Komitecie Centralnym PZPR. Jej twórcą i długoletnim kierownikiem był Adam Schaff. Szkoła mieściła się w obecnym gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.