• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkoła Handlowa w Krakowie

  Przeczytaj także...
  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - izba gospodarcza, powstała pierwotnie w zaborze austriackim w dniu 14 listopada 1850 roku, jako Izba Handlowa i Przemysłowa w Krakowie. Działała na podstawie przepisów austriackich, zrzeszając przedsiębiorców i rzemieślników. W latach 1927 - 1929 została przeorganizowana na podstawie rozporządzenia z dnia 15 lipca 1927 roku o izbach przemysłowo-handlowych. Jej zakres terytorialny obejmował województwo krakowskie oraz zachodnią część województwa lwowskiego.Krakowska Kongregacja Kupiecka – zrzeszenie funkcjonujące na mocy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie gospodarczym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.). Historia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej sięga 1410 roku, kiedy to powstała "Krakowska Kongregacja Kupiecka Stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa".
  Zabór austriacki – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez monarchię Habsburgów, potocznie określaną jako Austrię.

  Szkoła Handlowa w Krakowie (zwana również Miejska Szkoła Handlowa w Krakowie) – szkoła średnia powstała w Krakowie w 1882 roku. Szkoła zapisała się w historii Krakowa dwoma faktami. Z jednej strony jej kontynuatorem jest Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie, z drugiej zaś w 1925 r. z wyodrębnienia się jej części powstał dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

  Jan Zawiejski, właśc. Jan Baptysta Feintuch (ur. 20 czerwca 1854 w Krakowie, zm. 9 września 1922 tamże) – polski architekt żydowskiego pochodzenia, przedstawiciel historyzmu.Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – szkoła wyższa powstała w Krakowie w 1925 roku w wyniku wyodrębnienia się ze Szkoły Handlowej w Krakowie. Współtwórcami szkoły byli prof. Arnold Bolland (docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lwowskiej) oraz prof. Albin Żabiński. Szkoła ta dała początek dzisiejszemu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Przez cały czas funkcjonowania szkoły pod ta nazwą (1925-1938) dyrekotrem szkoły był prof. Arnold Bolland.

  Początki działalności szkoły[]

  Na przełomie XIX i XX wieku Kraków przeżywał okres rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Pod zaborem austriackim można było prowadzić szkoły polskie, stąd w 1882 roku staraniem Izby Handlowo-Przemysłowej i Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej powstała prywatna Szkoła Handlowa przygotowująca młodzież do zawodu kupieckiego. Szkoła ta rozwijała się bardzo dynamicznie na początku XX wieku, oferując różne kursy o profilu ekonomicznym.

  Zabór rosyjski – część terytorium państwowego I Rzeczypospolitej zajęta przez Imperium Rosyjskie w wyniku rozbiorów Polski (1772–1795); obejmował Ziemie Zabrane i Królestwo Polskie.Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) – państwowa szkoła wyższa, trzecia co do wielkości uczelnia w Krakowie, druga najstarsza w Polsce państwowa uczelnia ekonomiczna (1906 Warszawa, 1925 Kraków, 1926 Poznań, 1937 Katowice, 1947 Wrocław), największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów.

  Od 1896 r. szkoła przeznaczona była dla absolwentów czwartej klasy ówczesnego gimnazjum. Od 1906 r. szkoła posiadała własny okazały budynek zlokalizowany na ulicy Kapucyńskiej 2 (u zbiegu ulic Kapucyńskiej i Podwala), który zaprojektowany został przez znanego architekta Jana Zawiejskiego (twórcę między innymi Teatru Słowackiego). Na początku XX wieku do szkoły uczęszczało kilkuset uczniów, nawet spoza granic monarchii, gdyż wysoki poziom nauczania przyciągał także młodzież polską z zaboru rosyjskiego.

  Od 1908 roku szkoła otrzymała nazwę Akademia Handlowa w Krakowie. Zgodnie z ustawodawstwem byłego zaboru austriackiego nazwa taka przysługiwała szkole średniej, która prowadziła kursy o profilu ekonomicznym dla absolwentów szkół średnich ogólnokształcących.

  Okres dwudziestolecia międzywojennego[]

  Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego Akademia Handlowa w Krakowie rozwijała się dynamicznie. W 1918 r. powstał nowy wydział szkoły – Akademia handlowa dla Dziewcząt. W 1925 r. w wyniku zarządzenia ministerialnego rządu Wolnej Polski szkoła zmieniła na Szkoła Ekonomiczno-Handlowa w Krakowie. W 1935 r. została przekształcona w Gimnazjum Kupieckie.

  Zalążki i wyodrębnienie się szkoły wyższej[]

  Od 1908 r. przy szkole (Akademii Handlowej w Krakowie) prowadzono kursy dla abiturientów szkół średnich. W 1924 roku przy szkole powstał Instytut Towaroznawczy, który prowadził 2-letnie Studium Towaroznawcze. W 1925 roku ze szkoły wyodrębniono Instytut oraz kursy dla abiturientów i przekształcono w Wyższe Studium Handlowe w Krakowie, dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

  II wojna światowa[]

  W latach 1939-1945 szkoła była przenoszona z miejsca na miejsce, jednak funkcjonowała przez cały czas okupacji pod nazwą Szkoła handlowa Wyższego Stopnia.

  Okres powojenny[]

  W 1950 r. szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Technikum Finansowe. W 1957 r. ponownie zmieniono jej nazwę, tym razem na Technikum Ekonomiczne. Od 1970 r. szkoła funkcjonuje pod swoja obecną nazwą Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.

  Zobacz też[]

 • Wyższe Studium Handlowe w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.