• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkoła Główna Handlowa  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Montreal (fr. Montréal) – miasto w Kanadzie, nad Rzeką Świętego Wawrzyńca w prowincji Quebec. W latach 1844-1849 Montreal był stolicą Prowincji Kanady.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Rektorzy SGH[]
  Bolesław Miklaszewski
  Marek Rocki
  Tomasz Szapiro
  1. Bolesław Miklaszewski – dyrektor Wyższych Kursów Handlowych im. Augusta Zielińskiego (1912–1916), dyrektor Wyższej Szkoły Handlowej (1916–1925), rektor WSH (1925–1928, 1932–1933) i Szkoły Głównej Handlowej (1933–1937)
  2. Jan Dmochowski – rektor WSH (1928)
  3. Bolesław Markowski – rektor WSH (1928–1929)
  4. Antoni Sujkowski – rektor WSH (1929–1931)
  5. Aleksander Jackowski – rektor WSH (1931–1932)
  6. Julian Makowski – rektor SGH (1937–1940)
  7. Edward Lipiński – rektor Miejskiej Szkoły Handlowej (1941–1944)
  8. Jerzy Loth – rektor SGH (1945–1946)
  9. Aleksy Wakar – rektor SGH (1946–1947)
  10. Andrzej Grodek – rektor SGH (1947–1949), rektor Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1955–1959)
  11. Czesław Nowiński – rektor SGPiS (1949–1952)
  12. Oskar Lange – rektor SGPiS (1952–1955)
  13. Kazimierz Romaniuk – rektor SGPiS (1959–1965)
  14. Wiesław Sadowski – rektor SGPiS (1965–1978)
  15. Stanisław Nowacki – rektor SGPiS (1978–1983)
  16. Zygmunt Bosiakowski – rektor SGPiS (1983–1990)
  17. Aleksander Müller – rektor SGPiS (1990–1991), rektor SGH (1991–1993)
  18. Janina Jóźwiak – rektor SGH (1993–1999)
  19. Marek Rocki – rektor SGH (1999–2005)
  20. Adam Budnikowski – rektor SGH (2005-2012)
  21. Tomasz Szapiro – rektor SGH (od 2012–2016)
  22. Marek Rocki – rektor SGH (2016–)
   Z tym tematem związana jest kategoria: Rektorzy Szkoły Głównej Handlowej.

  Galeria zdjęć[]

 • Świetlik – piramida ponad dziedzińcem budynku głównego, proj. Jan Witkiewicz Koszczyc realiz. Stefan Putowski (G)

  Mokotów – lewobrzeżna dzielnica Warszawy na południu miasta, leżąca po obu stronach skarpy wiślanej (Górny i Dolny Mokotów).A10 Pole Mokotowskie – stacja pierwszej linii metra w Warszawie zlokalizowana u zbiegu al. Niepodległości i ul. Rakowieckiej.
 • Świetlik – piramida ponad dziedzińcem budynku głównego (G)

 • Świetlik – piramida ponad dziedzińcem budynku głównego (G)

 • Pilaster na słupie w dziedzińcu budynku głównego (G)

 • Fasada biblioteki (B) od strony ulicy Stefana Batorego, proj. Jan Witkiewicz Koszczyc

 • Fasada biblioteki (B) od strony ulicy Stefana Batorego

  Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany.Aleksander Müller (ur. 11 stycznia 1931, zm. 2 marca 2012) – polski ekonomista, profesor, rektor SGPiS w latach 1990-1991 i rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (po zmianie nazwy z SGPiS) w latach 1991–1993.
 • Biblioteka (B) od strony dziedzińca-ogrodu

 • Czytelnia Biblioteki (B)

 • Czytelnia Biblioteki (B) widok z latarni

 • Czytelnia Biblioteki (B) detal kolumny

 • Biblioteka (B) metryka architekta

 • Zobacz też[]

 • doktorzy honoris causa Szkoły Głównej Handlowej


 • Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Adam Budnikowski (ur. 18 listopada 1948 w Więcborku) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych i były rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest największą organizacją studencką w kraju (działa jako stowarzyszenie, posiada status organizacji pożytku publicznego), skupiającą w prawie 100 radach uczelnianych (jednostka podstawowa) około 10 tys. członków. Jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.
  Julian Makowski (ur. 6 lutego 1875 w Warszawie, zm. 25 listopada 1959 w Warszawie). Prawnik, specjalista prawa międzynarodowego, rektor Szkoły Głównej Handlowej.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Jan Witkiewicz ps. Koszczyc, znany też jako Jan Koszczyc-Witkiewicz (ur. 16 marca 1881 w Urdominie, zm. 26 października 1958 w Warszawie) – polski architekt i konserwator zabytków. W okresie art déco i wczesnego modernizmu dążył do tworzenia nowatorskich koncepcji architektonicznych powiązanych z tradycyjnymi motywami architektury polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.13 sek.