• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

  Przeczytaj także...
  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.Starszy brygadier − stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej, odpowiednik stopnia pułkownika w SZ RP, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Odpowiednikiem tego stopnia w Policji jest inspektor Policji.
  Kapitan straży − stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Jest to odpowiednik stopnia porucznika w Wojsku Polskim, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Odpowiednikiem tego stopnia w policji jest stopień komisarza Policji.

  Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej powstała jako Wojewódzki Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego w roku 1951 z inicjatywy komendanta Zawodowej Straży Pożarnej miasta Poznania mjr. poż. Władysława Pilawskiego. Ośrodek rozpoczął działalność 30 listopada 1951 roku prowadząc szkolenie na potrzeby województwa poznańskiego.

  Lech Sternal (ur. 17 marca 1919 w Grodzisku Wielkopolskim, zm. 26 września 2009 w Poznaniu) – polski architekt związany zawodowo z Poznaniem. Laureat medalu wojewody wielkopolskiego Ad Perpetuam Rei Memoriam (2004) oraz Nagrody Honorowej Oddziału Poznańskiego SARP (2004).Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Major wchodzi w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik a w policji podinspektor Policji.

  Historia[]

 • Wojewódzki Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego (1951-1952)
 • Szkoła Polityczno-Wychowawcza Pożarnictwa (1952-1954)
 • Oficerskie Technikum Pożarnicze (1954-1958)
 • Szkoła Podoficerów Pożarnictwa (1958-1971)
 • Szkoła Chorążych Pożarnictwa (1971-1992)
 • Szkoła Aspirantów PSP (1992-nadal)
 • W 1963 roku Komendant Główny SP nadał Szkole Sztandar.

  Młodszy kapitan - pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej, odpowiednik stopnia podporucznika w Wojsku Polskim, Straży Granicznej lub podkomisarza Policji. Na stopień młodszego kapitana mianuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Oznaczeniem stopnia są dwie gwiazdki, analogicznie do podporucznika w Wojsku Polskim. Stopień młodszego kapitana otrzymuje się po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.Modernizm − ogólne określenie prądów w architekturze światowej rozwijających się w latach ok. 1918-1975, zakładających całkowite odejście nie tylko od stylów historycznych, ale również od wszelkiej stylizacji. Architektura modernistyczna opierała się w założeniu na nowej metodzie twórczej, wywodzącej formę, funkcję i konstrukcję budynku niemal wyłącznie z istniejących uwarunkowań materialnych.

  Architektura[]

  Kompleks szkolny składa się z dwóch części: starszej, zrealizowanej w latach 1950-1953 (projektant E. Tyc) i nowszej z około 1975 (projektanci Lech Sternal i Zygmunt Skupniewicz). Pierwsza z tych części nawiązuje do ducha przedwojennego modernizmu (remiza, wspinalnia i sale noclegowe), a nowsza jest owocem powojennych dokonań tego nurtu (budynek socjalny, sala gimnastyczna i koszary). Kompleks został uzupełniony budynkiem z mieszkaniami służbowymi z 1999.

  Aspirant − stopień strażacki w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Jest on odpowiednikiem stopnia chorążego w Wojsku Polskim. W hierarchii jest stopniem wyższym od młodszego aspiranta oraz niższym od starszego aspiranta.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.

  Komendanci[]

 • 1951-1952 – kpt. poż. Jerzy Grześkowiak
 • 1952-1954 – asp. Andrzej Włodarczak
 • styczeń-sierpień 1954 – kpt. sztab. Antoni Michalak
 • 1 września 1954 – czerwiec 1958 – mł. kpt. poż. Józef Dobosz.
 • lipiec 1958 – październik 1959 – kpt. poż. inż. Marian Gola
 • listopad 1959 – grudzień 1959 – kpt. poż. Adam Jackowski
 • 1960 – sierpień 1961 – kpt. poż. Stanisław Nosek
 • wrzesień 1961-1986 – płk poż. Józef Dobosz
 • 1986-1993 – płk. mgr. Juliusz Skrobisz
 • 1 stycznia 1993 – 1 kwietnia 1993 roku – st. bryg. mgr Witold Gołębowski
 • 1 kwietnia 1993 – 17 sierpnia 2006 – st. bryg. mgr inż. Jerzy Bronowicz
 • 17 sierpnia 2006 – st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz
 • Przypisy

  1. Praca zbiorowa, Atlas architektury Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, 2008, s.98, ISBN 978-83-7503-058-7

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa szkoły
 • Państwowa Straż Pożarna (PSP) – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych.Województwo poznańskie – dawna jednostka podziału administracyjnego Polski najwyższego szczebla, której stolicą był Poznań, formalnie przywrócona 22 sierpnia 1994. Faktycznie jednostka została zorganizowana po przejściu linii frontu. 25 września 1945 została powiększona o część Ziem Odzyskanych. Województwo kilkakrotnie zmieniało swoje granice. W latach 1946-1950 był największym województwem Polski. W związku z reformą administracyjną w 1975 województwo zostało zlikwidowane a jego teren został podzielony w większości pomiędzy tzw. małe województwo poznańskie, województwo kaliskie, województwo konińskie, województwo leszczyńskie i województwo pilskie. Obecnie w większości teren województwa należy do województwa wielkopolskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Remiza strażacka – rodzaj budynku służący do magazynowania sprzętu przeciwpożarowego (pompy, samochody pożarnicze i inne), osobistego sprzętu ochronny, węży pożarniczych, gaśnice i inny sprzęt gaśniczy. Mogą tu też znajdować się pomieszczenia mieszkalne i biurowe jak świetlica, warsztat czy pralnia.
  Zygmunt Skupniewicz (ur. 1927, Poznań), architekt poznański doby modernizmu, głównie projektujący budynki szkolne i akademickie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.