• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkiełko podstawowe

  Przeczytaj także...
  Stolik przedmiotowy - element mikroskopu - stolik służący do położenia na nim szkiełka podstawowego wraz z obiektem przeznaczonym do obserwacji. Posiada zwykle dwa sprężynujące "zaczepy" uniemożliwiające przypadkowe przemieszczanie się na nim szkiełka podstawowego. Jest czworoboczny lub okrągły z otworem w środku (na światło), nieruchomy lub przesuwany za pomocą dwóch śrub osadzonych poziomo. Istnieją też stoliki grzejne, które umożliwiają kontrolowanie temperatury analizowanego obiektu, dzięki czemu można zaobserwować wpływ zmian temperatury na dany organizm.Hemocytometr jest przyrządem służącym do liczenia małych elementów w preparacie mikroskopowym. Pierwotnie służył do liczenia komórek krwi, stąd nazwa (hemo- krew, cyto- komórka, -metr przyrząd do mierzenia).
  Mikroskop (stgr. μικρός mikros – "mały" i σκοπέω skopeo – "patrzę, obserwuję") – urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem, albo przyjrzenia się subtelnym detalom obiektów małych, aczkolwiek widocznych nieuzbrojonym okiem. Mikroskop pozwala spojrzeć w głąb mikroświata.
  Szkiełko podstawowe (na górze) i nakrywkowe (na dole)

  Szkiełko podstawowe, zwane też przedmiotowym – prostokątna płytka szklana, która służy do umieszczenia na niej materiału obserwowanego za pomocą mikroskopu (biologiczny preparat mikroskopowy). Szkiełko podstawowe umieszcza się na stoliku przedmiotowym mikroskopu.

  Biologiczny preparat mikroskopowy jest to część tkanki organicznej przygotowana do obserwacji mikroskopowej. Sposób preparowania próbki zależy od rodzaju mikroskopu i celu badań.Szkło − według amerykańskiej normy ASTM-162 (1983) szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.

  Może to być zwykły, fragment szkła, lub też specjalnie przygotowany do określonych celów, jak np. hemocytometr, służący do liczenia komórek. Powierzchnia może być cała gładka lub posiadać matowe pole umożliwiające podpisanie preparatu. Brzegi mogą być cięte lub szlifowane. Szkiełko podstawowe mają zwykle wymiary 76 x 26 x 1 mm lub zbliżone np.:25,4 x 76,2 x 1,2 mm

  Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Jest podstawową jednostką morfologiczno−czynnościową ustroju.Szkiełko nakrywkowe - kwadratowa, cienka płytka szklana lub plastikowa, służąca do przykrywania preparatu mikroskopowego na szkiełku podstawowym. Szkiełko nakrywkowe ma zwykle ściśle określone wymiary. Niewielka jego grubość zapewnia możliwość wystarczającego zbliżenia obiektywu mikroskopu do preparatu podczas obserwacji, jeśli więc szkiełko będzie zbyt grube, ustawienie ostrości będzie niemożliwe.

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama