• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkółka sadownicza

  Przeczytaj także...
  Zraz – w ogrodnictwie i leśnictwie jest to tzw. komponent szczepienia, czyli część rośliny, którą naszczepia się na podkładce. W wyniku szczepienia, polegającego na sztucznym połączeniu dwóch odrębnych organizmów roślinnych, powstaje nowy organizm roślinny łączący cechy obu tych organizmów.Nieruchomość gruntowa (grunt) – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (art. 46 KC, zob. też art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Grunt jest rodzajem nieruchomości i zarazem rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ((ang.) Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection) – państwowa osoba prawna działająca w formie agencji wykonawczej. PIORIN powstał w dniu 1 maja 2004 roku ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w wyniku przekształcenia Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. IORIN natomiast powstał 1 kwietnia 2002 roku z połączenia dwóch inspekcji istniejącej od 1945 roku Inspekcji Ochrony Roślin i od 1962 roku Inspekcji Nasiennej.
  Drzewka owocowe w szkółce we Francji

  Szkółka sadownicza – obszar gruntu, na którym produkuje się drzewa i krzewy owocowych oraz sadzonek truskawek przeznaczone do zakładania sadów i plantacji roślin jagodowych.

  Obejmuje wszystkie etapy produkcji drzewek owocowych i krzewów jagodowych w pierwszym okresie ich życia, od zbioru nasion poprzez produkcję podkładek, zrazów i sadzonek, aż do wyprodukowania gotowych drzewek i krzewów.

  Sadzonka, odnóżka – fragment rośliny (część pędu, korzenia, liść lub jego część), zdolny do rozrostu w nową, w pełni funkcjonalną roślinę. Stosowanie sadzonek jest jednym ze sposobów rozmnażania wegetatywnego. Sadzonkowanie jest stosowane głównie w sadownictwie i innych działach ogrodnictwa. Czasem mianem sadzonek określa się także wyjęte z gleby i przygotowane do przesadzenia w inne miejsce siewki roślin.Poziomka truskawka (Fragaria ×ananassa Duchesne) – roślina mieszaniec dwóch gatunków poziomki z rodziny różowatych (Rosaceae Juss.). Ma wiele nazw zwyczajowych: poziomka ananasowa, poziomka wielkoowocowa, najczęściej jednak nazywana jest po prostu truskawką. Mieszaniec ten został uzyskany w Europie przez skrzyżowanie pochodzącej ze wschodniej Ameryki Północnej poziomki wirginijskiej (F. virginiana Mill.) z chilijską (F. chiloensis (L.) Mill.), którego dokonano w 1712 roku. Uprawiana ze względu na jadalne owoce, w warunkach Europy Środkowej wyjątkowo i przejściowo dziczeje (efemerofit).

  Działy szkółkarstwa sadowniczego[edytuj kod]

  Szkółkarstwo sadownicze, ze względu na specyficzny i różnorodny sposób rozmnażania i produkcji roślin sadowniczych, stosuje odmienne i różne technologie uprawowe, które wyodrębniają w tej działalności kilka tzw. rodzajów produkcji szkółkarskiej. I tak, wyodrębnia się:

  Roślina sadownicza – roślina trwała, (wieloletnia) uprawiana ze względu na jadalne owoce. Rośliny sadownicze uprawia się na dużą skalę w sadach i na plantacjach. Roślinami sadowniczymi mogą być drzewa i krzewy a także krzewinki i byliny.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
 • szkółki drzewek;
 • sady do pozyskiwania nasion- służących do produkcji podkładek generatywnych;
 • plantacje podkładek generatywnych;
 • plantacje podkładek wegetatywnych;
 • plantacje drzew (odmian) do pozyskiwania zrazów (zraźnik);
 • plantacje mateczne krzewów, bylin do pozyskiwania sadzonek;
 • szkółki krzewów.
 • Ocena materiału szkółkarskiego[edytuj kod]

  W Polsce dobry materiał szkółkarski podlega kwalifikacji (ocenie) przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Materiał szkółkarski podlega kilkuetapowej ocenie w czasie (art. 38.3 ustawy o nasiennictwie). Kwalifikację otrzymują rośliny poddane:

  Sad – obszar użytkowany rolniczo, na którym rosną drzewa owocowe. Gałęzią nauki zajmującą się czynnościami związanymi uprawą sadu jest sadownictwo.Podkładka, podkład – ukorzeniona roślina, na której okulizuje się lub szczepi odmianę szlachetną innej rośliny. Najczęściej podkładką jest drzewo lub krzew owocowy lub ozdobny. Podkładka ma zapewnić roślinie szlachetnej dobrze rozwinięty system korzeniowy, zdolny do pobierania z gleby soli mineralnych i wody, wolny od chorób i patogenów.
 • ocenie polowej,
 • ocenie cech zewnętrznych,
 • ocenie laboratoryjnej - w zależności od gatunku i kategorii
 • ocenie tożsamości odmianowej - wyłącznie materiał kategorii elitarny
 • Przypisy

  Bibliografia[edytuj kod]

  1. Praca zbiorowa: Sadownictwo i szkólkarstwo. Warszawa: PWRiL, 1985. ISBN 83-09-00437-0.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.