Szereg aktynolitu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Oszlifowany ferroaktynolit

Szereg izomorficzny aktynolituroztwór stały Ca-amfiboli obejmujący następujące minerały:

Twardość – cecha ciał stałych świadcząca o odporności na działanie sił punktowych (skupionych). Efektami oddziaływania sił skupionych mogą być odkształcenia powierzchni, zgniecenie jej lub zarysowanie. Definicja twardości jest dość ogólna, stąd mnogość metod i skal pomiarowych.Diadochia – zdolność wzajemnego zastępowania się atomów, jonów lub cząsteczek w obrębie sieci krystalicznych mieszanin ciał stałych o podobnej budowie.
 • tremolit – Ca2Mg5[Si8O22](OH)2
 • ferroaktynolit – Ca2Fe5[Si8O22](OH)2
 • Nazwa „aktynolit” w odniesieniu do minerału nie jest aktualna.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  W minerałach tych, podobnie jak w oliwinach wzajemne diadochowe zastępowanie się żelaza i magnezu jest nieograniczone. Przyjmuje się, że człon tremolitowy zawiera od 0 do 10% członu ferroaktynolitowego, a czysty ferroaktynolit od 90 do 100%.

  Minerały szeregu aktynolitu zawierają niewielkie ilości domieszkowych MnO, TiO2, Al2O3, Fe2O3 oraz Na2O. Aktynolity tworzą również nieciągłe szeregi izomorficzne z amfibolami takimi jak: tschermakit Ca2Mg3(Al,Fe)2[Al2Si6)22](OH,F)2, bądź z szeregiem hornblendy Ca2(Mg,Fe)4Al[AlSi7O22](OH,F)2.

  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.Barwa minerału jest podstawowym pojęciem określającym właściwości barwne minerału, natomiast ocena minerału w postaci litej skały – zarówno w naturalnej postaci jak i w postaci jego przełamu – nosi nazwę zabarwienia minerału. Jest pierwszą cechą, którą dostrzegamy przy rozpoznawaniu minerału. Jest to zjawisko fizyczne zachodzące na granicy dwóch ośrodków minerał-otoczenie i odbierane przez receptory ludzkiego oka.

  Własności[ | edytuj kod]

 • Układ krystalograficzny: jednoskośny
 • barwa: jasnozielona, biała do ciemnozielonej
 • twardość: 5–6 w skali Mohsa
 • rysa: biała
 • pleochroizm: słaby
 • łupliwość: typowa dla amfiboli pod kątem 124°
 • przełam: nierówny, łuskowaty
 • połysk: szklisty, jedwabisty
 • Występowanie[ | edytuj kod]

  Tworzy się w warunkach przeobrażeń regionalnych i kontaktowych. Występuje w zieleńcach (skała metamorficzna), amfibolitach, łupkach aktynolitowych, wapieniach i dolomitach. Stanowi główny składnik nefrytu.

  Wirginia (ang. Virginia) – stan w Stanach Zjednoczonych na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Prawie dwie trzecie Wirginii jest zalesione, a branże związane z lasami zapewniają 17 mld dolarów rocznego przychodu dla gospodarki Wirginii (2% PKB), oraz ponad 100 tys. miejsc pracy. Zillertal – dolina rzeki Ziller, dopływu rzeki Inn. Położona jest w sercu Tyrolu, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Innsbrucka w pobliżu granicy z Włochami. Rozciąga się na długości kilkudziesięciu kilometrów pomiędzy miejscowościami Strass i Mayrhofen, gdzie rozdziela się na kilka mniejszych dolin, m.in. Tuxertal.
  Miejsca występowania

  Świat: USA (Alaska, Kalifornia, Wyoming, Pensylwania, Wirginia), Kanada (Kolumbia Brytyjska), Austria (Zillertal), Włochy (Valmalenco, Valle Germanasca), Madagaskar, Tanzania,

  Polska: znany z łupków aktynolitowych z okolic Ząbkowic Śląskich, Kłodzka, Srebrnej Góry, Dzierżoniowa.


  Ferroaktynolit - jest to minerał, należący do amfiboli wapniowych z szeregu izomorficznego aktynolitu. Jest to człon skrajnie bogaty w żelazo (od 80 do 100%) o wzorze chemicznym Ca2Fe5[Si8O22](OH)2. Makroskopowo od tremolitu i aktynolitu odróżnia się ciemno zieloną do czarnej barwą oraz wysokimi współczynnikami załamania światła. Występuje w skarnach wysokożelazowych.Amfibole (z stgr. ἀμφίβολος amphibolos – "nieokreślony", ze względu na różnorodność koloru i formy) – duża grupa minerałów skałotwórczych, krzemianów, czasami też glinokrzemianów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przełam − w mineralogii, zdolność minerału do dzielenia się wzdłuż powierzchni nierównych, przypadkowych nie związanych z wewnętrzną strukturą kryształu.
  Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc "metal z wapna") – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.
  Srebrna Góra (niem. Silberberg, dial. Selberbarg) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Stoszowice.
  Kłodzko (tuż po wojnie Kładzko, łac. Glacium, Glacensis urbs, Glocium, niem. Glatz, dial. Glooz, czes. Kladsko) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, będące siedzibą powiatu kłodzkiego, wiejskiej gminy Kłodzko. Leży w Kotlinie Kłodzkiej nad rzeką Nysą Kłodzką.
  Roztwór stały – ciało stałe, które jest jednorodną pod względem fizycznym fazą krystaliczną, zawierającą dwa lub więcej składników, np. dwa lub więcej rodzajów jonów metali w sieci krystalicznej. Taką fazę nazywa się roztworem stałym, jeżeli po dodaniu substancji rozpuszczonych do dominującego składnika (rozpuszczalnika) typ struktury krystalicznej nie zmienia się, a parametry sieci zmieniają się stopniowo, wraz ze wzrostem stężenia substancji rozpuszczonych.
  Hornblenda - z niem. die Hornblende (A.G.Werner 1789 r.) - minerał z grupy amfiboli, ważny składnik skał magmowych (zasadowych i melanokratycznych - ultrazasadowych) oraz skał metamorficznych. Ma wiele odmian polimorficznych, w których występują wszystkie kationy zawarte we wzorze:
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.

  Reklama