• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szembekowie

  Przeczytaj także...
  Etnografia – dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne, bądź też jedną z tych nauk.Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.
  Krzysztof Andrzej Jan Szembek, Krzysztof Jan na Słupowie Szembek (ur. 16 maja 1680; zm. 16 marca 1740 w Lidzbarku Warmińskim) – syn Franciszka brat prymasa Krzysztofa Antoniego Szembka. Biskup chełmski w latach 1713-1719, biskup przemyski w latach 1719-1724 oraz biskup warmiński w latach 1724-1740, sekretarz wielki koronny od 1710 roku, kanonik krakowski.
  POL COA Szembek.svg

  Szembekowie – polski hrabiowski ród szlachecki herbu własnego.

  Leon Józef Maria hr. Szeptycki (ur. 1877, zm. 27 września 1939 w Przyłbicach) – polski arystokrata, ziemianin i społecznik, szambelan papieski. Paula Anna Szembek, ks. herbu własnego Szembek, (chrzest, 13 lutego 1737 w Minodze k. Olkusza, zm. 20 stycznia 1798 w Guzowie) pochodziła z spolonizowanej w XVI w. tyrolskiej rodziny Schönbachów. Była córką Marka (generała koronnego) i Jadwigi z Rudnickich. Miała trzy związki, będąc dwukrotnie owdowiałą we wczesnym wieku, a wdową trzeci raz w 1787 r. Kolejnie była: Paula Łubieńska, Paula Potocka, starościna guzowska i Paula Ogińska. Starościną guzowską była od momentu drugiego małżeństwa, praktycznie do śmierci.

  Do najbardziej znanych przedstawicieli rodu należeli (chronologicznie według daty urodzin):

  Jan Włodzimierz Józef Cezary Stanisław Piotr Klemens ZygmuntSzembek (ur. 11 lipca 1881 w Porębie Żegoty koło Alwerni, zm. 9 lipca 1945 w Estoril koło Lizbony) – polski dyplomata.Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").
 • Franciszek Szembek (zm. 1693) – starosta krakowski
 • Stanisław Szembek (1650–1721) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski (1706–1721)
 • Jan Szembek (?–1731) – podkanclerzy koronny, kanclerz wielki koronny, marszałek Sejmu I Rzeczypospolitej.
 • Józef Szembek (?–1765) – chorąży ostrzeszowski
 • Krzysztof Antoni Szembek (1667–1748) – biskup inflancki (od 1711), biskup poznański (1717–1719), kujawski (1719–1739), arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski i Litwy (1739–1748).
 • Krzysztof Andrzej Jan Szembek (1680–1740) – biskup chełmski (1713–1719), przemyski (1719–1724) oraz warmiński (1724–1740). 8 września 1717 r. dokonał koronacji obrazu MB Częstochowskiej na Jasnej Górze
 • Paula Szembek (1737–1798) – matka trzech wybitnych synów: Feliks Łubieński, Antoni Protazy Potocki, oraz Michał Kleofas Ogiński
 • Józef Ignacy Szembek (1740–1835) – cześnik ostrzeszowski, starosta ostrzeszowski, odznaczony Orderem Orła Białego (1792 r.), ojciec Piotra Szembeka
 • Piotr Szembek (1788–1866) – generał dywizji wojsk polskich w 1831. W powstaniu listopadowym (1830–1831) gubernator Warszawy, członek Rady Wojennej. Wsławił się obroną Grochowa.
 • Aleksander Szembek (1815–1884) – syn gen. Piotra Szembeka
 • Piotr Szembek syn Aleksandra (1843–1896) – poseł do parlamentu niemieckiego
 • Jan Szembek (1881–1945) – polski dyplomata, poseł RP w Budapeszcie (1919), poseł w Brukseli (1925–1927), poseł w Bukareszcie (1927–1932), wiceminister spraw zagranicznych (1932–1939).
 • Jadwiga Szembek (1883–1939) – etnografka, archeolog, poetka, malarka. Zginęła dobrowolnie stając przy mężu (Leon Józef Szeptycki) przed plutonem egzekucyjnym we wrześniu 1939 r. w Przyłbicach.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • historia rodziny Szembeków
 • Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem. Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Szembek ze Słupowa herbu Szembek (ur. w XVIII wieku – zm. 16 stycznia 1765 roku w Krakowie) – chorąży ostrzeszowski. Syn Aleksandra Szembeka łowczego łęczyckiego. Z żoną Marianną Czerny miał dwóch synów Aleksandra i Józefa Ignacego.
  Podkanclerzy koronny (łac. subcancellarius, vicecancellarius regni Poloniae) – urzędnik centralny w I Rzeczypospolitej, odpowiedzialny za mniejszą kancelarię państwa. Wchodził w skład senatu jako jeden z ministrów.
  Piotr Szembek syn Aleksandra (ur. 16 kwietnia 1843, zm. 15 maja 1896 w Siemianicach) – hrabia, właściciel dóbr Słupia, poseł do parlamentu niemieckiego. Syn Aleksandra Szembeka i Felicji Niemojewskiej. Z żoną Marią Fredrówną, wnuczką Aleksandra Fredro, poślubioną 2 czerwca 1881 roku we Lwowie, miał dwie córki : Jadwigę (1883–1939) i Zofię (1884–1974) oraz syna Aleksandra (1886–1928).
  Grochów – część Warszawy położona na prawym brzegu Wisły. Urzędowo (oraz w rejestrze TERYT) ma status "części miasta", równocześnie ma status osiedla rozumianego jako jednostka pomocnicza niższego rzędu z własnym samorządem pod względem administracyjnym stanowiącego część Pragi Południe.
  Prymas Polski – tytuł przysługujący urzędującym arcybiskupom gnieźnieńskim od 1417, podkreślający ich pierwszeństwo w polskim episkopacie.
  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.
  Piotr Szembek herbu Szembek (ur. 14 grudnia 1788 w Warszawie, zm. 21 czerwca 1866 w Siemianicach) – hrabia, generał dywizji Wojska Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.