• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szczytno Wielkie

  Przeczytaj także...
  Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.Szczytno Małe (Szczycienko) (kaszb. Jezoro Szczëtno Môłé) - przepływowe jezioro rynnowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego ("Obszar Chrononego Krajobrazu Jezior Krępsko i Szczytno"), na obszarze gminy Przechlewo, powiat człuchowski, województwo pomorskie, o ogólnej powierzchni 32 ha. Przez jezioro przepływa rzeka Brda stanowiąca szlak kajakowy i łącząca zarazem akwen jeziora z innymi jeziorami tzw. zespołu Szczycieńskiego - Szczytnem Wielkim i Końskim.
  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².

  Szczytno Wielkie (kaszb. Jezoro Szczëtno) – jezioro rynnowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego ("Obszar Chrononego Krajobrazu Jezior Krępsko i Szczytno"), na obszarze gminy Przechlewo, powiat człuchowski, województwo pomorskie, o ogólnej powierzchni 615,77 ha i rozwiniętej linii brzegowej z kilkoma wyspami (m.in. Wyspa Zamkowa ze średniowiecznym grodem obronnym Szczytno). W pobliżu jeziora znajduje się rezerwat Osiedle Kormoranów. Przez jezioro przepływa rzeka Brda stanowiąca szlak kajakowy. Akwen jeziora jest połączony Brdą i mniejszymi ciekami z jeziorami Końskim, Krępsko (przesmykiem lądowym przebiega trasa drogi krajowej nr 25) i Szczytno Małe stanowiąc tzw. zespół jezior Szczycieńskich.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Pojezierze Krajeńskie (314.69) – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, część Pojezierza Południowopomorskiego, położone jest pomiędzy dolinami Gwdy, Brdy i środkowej Noteci. Zajmuje powierzchnię 4380 km.
  Krępsko (kaszb. Jezoro Krãpskò) – przepływowe jezioro rynnowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego ("Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Krępsko i Szczytno"), na obszarze gminy Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie, o ogólnej powierzchni 377,3 ha i silnie rozwiniętej linii brzegowej z dwiema zatokami rozdzielonymi dużym półwyspem (m.in. pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku). Akwen jeziora jest połączony ciekami wodnymi z jeziorami Orzechowo i Szczytno Wielkie (przesmykiem lądowym przebiega trasa drogi krajowej nr 25) stanowiąc tzw. zespół jezior Szczycieńskich.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Szczytno (kasz. Szczëtno) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Przechlewo między jeziorami Szczytno Małe i Końskim. Wieś jest siedzibą sołectwa Szczytno w którego skład wchodzą również miejscowości Zawada, Dobrzyń i Kleśnik.
  Gmina Przechlewo – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.
  Rezerwat przyrody Osiedle Kormoranów – ornitologiczny rezerwat na obszarze gminy Przechlewo (utworzony w 1956 r., o powierzchni 20,46 ha). Ochronie rezerwatu podlega jedna z największych w Polsce kolonii kormoranów. Lasy bukowo-dębowe rezerwatu są również miejscem lęgowym czapli siwej i sokoła wędrownego. Najbliższe miejscowości to Przechlewo i Pakotulsko.
  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.
  Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie – w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego. Często przyjmowane jest stanowisko pośrednie, unika się określania jej jako „język” lub „dialekt” albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce językiem regionalnym. Kaszubskim posługuje się w Polsce na co dzień 108 tys. Kaszubów. Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu językowi polskiemu, z wpływami języka połabskiego, dolnoniemieckiego i staropruskiego.
  Powiat człuchowski (kasz. Człëchòwsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Człuchów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.