Szczelina czasowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szczelina czasowa (ang. time slot) jest pojęciem używanym w opisie mechanizmu przesyłania głosu lub danych z kilku cyfrowo kodowanych transmisji we wspólnym kanale transmisyjnym (TDM).

UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System, pol. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji.Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.

Zakładając, że przepustowość kanału pozwala na współużytkowanie go przez n transmisji, czas związany z przesyłaniem danych jest dzielony na n szczelin czasowych. Każda z transmisji będzie miała przypisaną swoją szczelinę czasową, w której będzie mogła przesłać kolejną porcję informacji.

TETRA (ang. TErrestrial Trunked Radio (dawniej TransEuropean Trunked Radio)) – stworzony przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) otwarty standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej (trankingowej), powstały z przeznaczeniem zwłaszcza dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.Multipleksowanie (multipleksacja, pol. zwielokrotnianie, ang. multiplexing) – w telekomunikacji metody realizacji dwóch lub większej liczby kanałów komunikacyjnych (np. telefonicznych) w jednym medium transmisyjnym (np. para przewodów światłowód, powietrze itp.). Użytkownicy tych kanałów nie powinni odczuwać, że współdzielą medium transmisyjne. Multipleksowanie pozwala ograniczyć liczbę stosowanych mediów transmisyjnych, zwłaszcza kabli. Multipleksowanie jako pierwsze zostało wprowadzone w 1910 roku do przesyłania sygnałów telefonicznych.
Idea szczeliny czasowej na przykładzie 4 transmisji we wspólnym kanale telekomunikacyjnym.

Przykłady:

 • W systemie GSM z jedną częstotliwością, na której odbywa się transmisją pomiędzy telefonem komórkowym, a stacją bazową związanych jest 8 szczelin czasowych.
 • Technologia TD-CDMA (jedna z technologii użytych w standardzie UMTS) oparta jest na idei 15 szczelin czasowych związanych z jedną częstotliwością.
 • W podstawowym standardzie przesyłania głosu pomiędzy centralami cyfrowymi w Europie (link E1) występuje koncepcja 32 szczelin czasowych w jednym kanale transmisyjnym.
 • W podstawowym standardzie przesyłania głosu pomiędzy centralami cyfrowymi w USA, Kanadzie i Japonii (link T1) występuje koncepcja 24 szczelin czasowych w jednym kanale transmisyjnym.
 • System radiowy TETRA wykorzystuje wielodostęp z podziałem czasowym TDMA który pozwala udostępnić w jednym kanale radiowym 4 niezależne szczeliny czasowe umożliwiające korzystanie z 4 niezależnych kanałów komunikacyjnych.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • E1
 • T1
 • kodek GSM
 • Multipleksowanie
 • TDMA
 • TDMA (ang. Time Division Multiple Access - wielodostęp z podziałem czasowym) – to technika pozwalająca na dostęp więcej niż jednego użytkownika do medium transmisyjnego.Przepustowość (pojemność kanału, ang. throughput) w telekomunikacji i informatyce – maksymalna ilość informacji (mierzonej w bitach), jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach).
  Warto wiedzieć że... beta

  T1 (Digital Signal 1, DS-1) – jest to podstawowy system zwielokrotnienia kanałów cyfrowych (64 kb/s) w telekomunikacji w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Ma 24 kanały (liczone od 0 do 23).
  Stacja przekaźnikowa, stacja bazowa, BTS (ang. Base Transceiver Station) – w systemach łączności bezprzewodowej (np. popularnym GSM) urządzenie (często z wysokim masztem), wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchomy (telefon komórkowy, pager) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej.

  Reklama