• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa"  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Gryfino, (niem. Greifenhagen) – miasto w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, siedziba władz powiatu gryfińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Gryfino. Leży nad Odrą Wschodnią na Równinie Wełtyńskiej. Pomiędzy rzeką a granicą z Niemcami (Odrą Zachodnią) znajduje się Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.Puszcza Bukowa (Knieja Bukowa; do 1945 niem. Buchheide) – kompleks leśny położony przy południowo-wschodnich dzielnicach Szczecina na Wzgórzach Bukowych. Wchodzi w skład Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", utworzonego w 1981 r. oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie", utworzonego w 1996 r. Wyróżnia się dominacją dobrze zachowanych żyznych lasów liściastych, zwłaszcza buczyn, które występują tu w wielu postaciach siedliskowych (buczyny kwaśne, żyzne, źródliskowe). Występują tu poza tym lasy łęgowe (w tym rzadki na niżu podgórski łęg jesionowy), olsy, dąbrowy, bory sosnowe i grądy. Czynnikiem sprzyjającym zróżnicowaniu lasów i zachowaniu ich walorów naturalnych jest bogata rzeźba Wzgórz Bukowych i dominacja żyznych siedlisk świeżych i wilgotnych.

  Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" - utworzony 4 listopada 1981, o powierzchni 20 938 ha (w tym otulina 11 842 ha), w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w większości w gminie Stare Czarnowo, częściowo w granicach miasta Szczecina i gminy Gryfino. Położony w lasach Puszczy Bukowej na Wzgórzach Bukowych. Administracja parku mieści się w Gryfinie.

  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Jezierzyce" –– zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Szczecinie (Jezierzyce, Prawobrzeże) o powierzchni 108 ha. W jego skład wchodzą m.in. meandry Płoni oraz stawy Klasztorny i Cysterski.Głaz narzutowy, eratyk, narzutniak (z łac. errare – błądzić) – fragment skały litej, przyniesiony przez lądolód.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Rezerwaty przyrody
 • 3 Inne walory przyrodnicze
 • 4 Administracja Szczecińskiego PK "Puszcza Bukowa"
 • 5 Galeria
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

 • 1889 r. - powstanie w Szczecinie Towarzystwa Miłośników Puszczy Bukowej Buchheide Verein, na którego czele stanął Friedrich Meyer.
 • 1940 r. - objęcie Puszczy Bukowej ochroną krajobrazową jako Landschaftsschutzgebiet.
 • 1956 r. - ustanowienie rezerwatów przyrody: "Bukowe Zdroje", "Buczynowe Wąwozy", "Kołowskie Parowy", "Trawiasta Buczyna", "Źródliskowa Buczyna", "Bukowski Wąwóz" (zlikwidowany w 1964 r.), "Nad Wałeckim Stawem" (zlikwidowany w 1964 r.).
 • 1959 r. - ustanowienie rezerwatu przyrody "Zdroje".
 • 1971 r. - zatwierdzenie przez Państwową Radę Ochrony Przyrody koncepcji ustanowienia parku krajobrazowego.
 • 1977 r. - przyjęcie przez władze wojewódzkie projektu uchwały powołującej Szczeciński PK, Iński PK i Cedyński PK.
 • 4.11.1981 r. - ustanowienie Zespołu Parków Krajobrazowych Ińskiego i Szczecińskiego.
 • 1991 r. - powołanie Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych w Ustowie.
 • 1994 r. - powołanie Dyrekcji Ińskiego i Szczecińskiego Parku Krajobrazowego w Szczecinie
 • 1994 r. - ustanowienie użytku ekologicznego "Klucki Ostrów" oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych "Jezierzyce" i "Park Leśny w Strudze".
 • 1995 r. - ustanowienie użytku ekologicznego "Zgniły Grzyb".
 • 2000 r. - powołanie Dyrekcji Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry w Gryfinie (później Zespół Parków Krajobrazowych DDO).
 • 2007 r. - zatwierdzenie przez Komisję Europejską SOO Natura 2000 "Wzgórza Bukowe" (PLH320020).
 • 2008 r. - ustanowienie rezerwatu przyrody "Osetno".
 • 2008 r. - powołanie Wydziału Spraw Terenowych w Gryfinie dla RDOŚ w Szczecinie.
 • Binowo (do 1945 (niem.) Binow) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo.Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Arboretum, Ogród dendrologiczny w Glinnej – arboretum znajdujące się w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo.
  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
  Rezerwat przyrody "Trawiasta Buczyna im. prof. Stefana Kownasa" - leśny, o powierzchni 78,52 ha, utworzony 30 maja 1956, w województwie zachodniopomorskim, w gminie Stare Czarnowo, na południowo-wschodnim skraju Puszczy Bukowej na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", zajmuje zachodnią połowę równinnego Lasu Budy nad Krzekną, około 2,5 km na zachód od Starego Czarnowa, północną granicą przylega do drogi wojewódzkiej nr 120.
  Glinna Wielka (niem. Glien See, Gliesee, Grosser Gliensee) – jezioro położone w zachodniej części Pobrzeża Szczecińskiego w obrębie mezoregionu Wzgórz Bukowych. Powierzchnia 65,6 ha.
  Mescherin (pol. hist. Moskorzyn) – gmina w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark, wchodzi w skład urzędu Gartz (Oder). Miejscowość leży nad zachodnim brzegu Odry Zachodniej, 20 km na południe od Szczecina, naprzeciwko leżącego po drugiej stronie Międzyodrza, Gryfina.
  Stokłosa gałęzista (Bromus ramosus Huds.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Występuje naturalnie w Europie, wschodniej Syberii, Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej. W Polsce rośnie w rozproszeniu w zachodniej części kraju.
  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.