• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szar-kali-szarri

  Przeczytaj także...
  Gutejowie (Gutejczycy, Gutowie) – starożytny lud wywodzący się z gór Zagros (dzisiejszy zachodni Iran), o nieznanej bliżej przynależności etnicznej. Pod koniec III tysiąclecia p.n.e. doprowadził on do upadku imperium akadyjskiego przejmując na ponad stulecie kontrolę nad terenami środkowej i południowej Mezopotamii.Zagros – góry w Iranie, od pd.-zach. obrzeżają Wyżynę Irańską. Długość ok. 1600 km, szerokość 200-300 km. Najwyższy szczyt Zard Kuh, 4548 m n.p.m. Obejmują kilkanaście grzbietów górskich (biegnących równolegle z pn.-zach. na pd.-wsch.) rozdzielonych podłużnymi obniżeniami pochodzenia tektonicznego i krasowego. Grzbiety z płaskimi wierzchołkami i stromo opadającymi stokami.
  Imperium akadyjskie – semickie państwo założone przez Sargona Wielkiego, istniejące w latach panowania dynastii akadyjskiej: 2334-2193 p.n.e., na terenie środkowej Mezopotamii, którego stolicą było miasto Akad (Agade). W czasach największego rozkwitu zasięg imperium akadyjskiego wykraczał poza tereny Mezopotamii, obejmując cały jej obszar oraz tereny przyległe.

  Szar-kali-szarri (akad. Šar-kali-šarrī, tłum. „król wszystkich królów”) − król z dynastii akadyjskiej, syn i następca Naram-Sina, panował w latach ok. 2217–2193 p.n.e.

  Szar-kali-szarri objął władzę nad Imperium Akadyjskim po trwającym 37 lat panowaniu jego ojca – Naram-Sina. W tym czasie lud jego był nękany przez nieustanne najazdy Gutejów, którzy wyspecjalizowali się w wojnie podjazdowej. Ten rodzaj walki był podyktowany geograficznym położeniem miejsca osiedlenia Gutejów, Góry Zagros. Ich głównym celem były dorodne stada bydła Akadyjczyków. Szar-kali-szarri w czasie 25-letniego panowania, do roku 2193 p.n.e. nie uporał się z najazdami Gutejów.

  Naram-Sin (akad. Narām-Sîn, tłum. "ukochany przez boga Sina") – władca imperium akadyjskiego, przedstawiciel semickiej dynastii rządzącej w Mezopotamii z ośrodkiem w Akadzie, panował w latach ok. 2254-2218 p.n.e. Był wnukiem Sargona Wielkiego z Akadu i podobnie jak on tytułował się dumnie "Królem czterech stron świata".Akadyjczycy, Akadowie – odłam ludów semickich, które osiedliły się w III tysiącleciu p.n.e. we wschodniej Mezopotamii, tj. na obszarze, znajdującym się pod wpływem kultury Sumerów.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Laessøe J., Ludy..., s. 58.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J.Laessoe „Ludy Asyrii”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1972
 • M.Bielecki „Zapomniany świat Sumerów”, PIW, W-wa 1996
 • G.Bibby „Cztery tysiące lat temu”

 • Język akadyjski, dawniej też: chaldejski (akad. lišānum akkadītum, Kod ISO 639: akk) – język z grupy semickiej, używany w Mezopotamii od połowy III tysiąclecia p.n.e. do początków I tysiąclecia n.e. Nazwa języka pochodzi od miasta Akad w środkowej Mezopotamii, stolicy imperium akadyjskiego, założonego około 2350 roku p.n.e. przez Sargona.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.703 sek.