• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szambelan

  Przeczytaj także...
  Tytuł przyznawany przez władcę danego państwa, łączył się z nadaniem ziemi lub przywilejów dla obdarowanego na zasadzie dziedziczenia (primogenituralnie, secundogenituralnie lub dla wszystkich potomków), lub bez prawa dziedziczenia (szlachectwo osobiste), jako wyraz wdzięczności za działalność na rzecz państwa lub samego panującego.Józef Frankowski herbu Prus I – podstarości mielnicki w 1784 roku, szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, sędzia ziemski mielnicki w 1795 roku, poseł ziemi mielnickiej na sejm grodzieński (1793), członek konfederacji grodzieńskiej w 1793 roku.
  Stanisław Mokronowski herbu Bogoria (ur. 10 stycznia 1761 roku w Bogucinie koło Włocławka, zm. 19 października 1821 roku w Warszawie) – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, poseł na Sejm Czteroletni, generał lejtnant wojsk koronnych, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792 i insurekcji kościuszkowskiej 1794, bratanek Andrzeja Mokronowskiego.

  Szambelan (fr. chambellan) – początkowo wysoko usytuowany urzędnik na dworze francuskim, następnie pozycja ta przyjęła się również na wielu innych dworach europejskich. Tytuł szambelana był nadawany także w monarchii austro-węgierskiej jako jeden z tytułów arystokratycznych, w celu zjednania arystokracji monarchii.

  Królestwo Francji (fr. Royaume de France) do 1204 Królestwo Franków (łac. Regnum Francorum) – państwo historyczne w Europie, na terenie obecnej Francji, jedno z jej prawno-historycznych poprzedników. Istniało w latach 987-1791.Florian Cieszkowski herbu Dołęga – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1774 roku, starosta kleszczelowski w 1777 roku, poseł ziemi liwskiej na Sejm Czteroletni w 1790 roku.

  Szambelani w Polsce[ | edytuj kod]

  Do Rzeczypospolitej Obojga Narodów przeniesiony w czasach panowania Jana III Sobieskiego, a upowszechniony został przez Stanisława Augusta Poniatowskiego jako tytuł przede wszystkim honorowy. Tytuł szambelana w Rzeczypospolitej przysługiwał ok. 19 osobom.

  Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.

  Za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego szambelanami byli m.in.:

 • Karl Friedrich von Conradi
 • Kazimierz Mieczkowski
 • Tomasz Adam Ostrowski
 • Krzysztof Niemirowicz-Szczytt
 • Józef Niemirowicz-Szczytt
 • Adrian Górkiewicz
 • Feliks Niemirowicz-Szczytt
 • Michał Niemirowicz-Szczytt
 • Teodor Dyzma Szymanowski
 • Franciszek Twarowski
 • Tadeusz Włodek
 • Antoni Buthner-Zawadzki
 • Mikołaj Wolski
 • Józef Wybicki
 • Józef Bonawentura Koczorowski
 • Jan Kazimierz Makowiecki
 • Mikołaj Sabba Mrozowicki
 • Michał Kuszell
 • Michał Chełkowski
 • Mikołaj Piaskowski
 • Józef Frankowski
 • Florian Cieszkowski
 • Franciszek Osipowicz
 • Jerzy von Knabenau
 • Antoni Mierosławski
 • Jan Bogatko
 • Andrzej Pilarski
 • Józef Leliwa Piechowski
 • Franciszek Dunin Wąsowicz
 • Stanisław Mokronowski
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kamerling
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. A. Haratym, Józef Szczytt Niemirowicz [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 47, 2011, s. 561-563.
  2. Polski Słownik Biograficzny, „Feliks Szymon Szymanowski, (1791-1867)”, Małgorzata Osiecka, Tom L/1. zeszyt 204, Warszawa-Kraków. Polska Akademia Nauk, 2014, ​ISBN 978-83-63352-36-3​. s. 58.
  3. Błażejewski Stanisław, Kutta Janusz, Romaniuk Marek: Bydgoski Słownik Biograficzny. Tom VII. Bydgoszcz 2006. ​ISBN 83-85327-70-3​, s. 110-111.
  4. Просмотр документа – dlib.rsl.ru, dlib.rsl.ru [dostęp 2017-11-26] (ros.).
  5. Kalendarzyk narodowy y obcy: na rok pański ... 1792, 2, 1792 [dostęp 2016-09-12] (pol.).1 stycznia
  6. Marian Żychowski: Ludwig Mierosławski 1814 – 1878. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963, s. 31.
  Józef Rufin Wybicki herbu Rogala (ur. 29 września 1747 w Będominie, zm. 10 marca 1822 w Manieczkach) – polski pisarz i polityk, autor słów polskiego hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego.Urzędnik – w potocznym znaczeniu osoba pracująca lub pełniąca funkcję w administracji publicznej. Stanowisko urzędnicze może przybrać formę pracownika służby cywilnej, urzędnika służby cywilnej, pracownika samorządowego lub inną.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Szczytt Niemirowicz (zm. między 1808 a 1817) – kasztelan brzeskolitewski w latach 1783-1790, konsyliarz Rady Nieustającej, członek sądu sejmowego w latach 1784-1786. Właściciel Ciachcina i fundator kościoła.
  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.
  Michał Niemirowicz Szczytt (Szczytt Niemirowicz / Szczytt) h. Jastrzębiec (zm. w lub po 1800) – szambelan JKM Stanisława Augusta (1780), sędzia grodzki połocki
  Tadeusz Włodek – szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jurgieltnik Jakoba Sieversa i Osipa Igelströma, cenzor sztuk teatralnych.
  Bonawentura Koczorowski - właśc. Józef Bonawentura Piotr Koczorowski herbu Rogala (ur. 7 lipca 1768 w Swadzimiu koło Poznania – zm. 22 lutego 1821 w Mikoszkach koło Kościana) – szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego od 1781, komisarz cywilno-wojskowy województwa poznańskiego, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej.
  Franciszek Twarowski (ur. 1752 – zm. 1824 w Bydgoszczy) – major wojsk polskich, szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, organizator administracji terytorialnej Księstwa Warszawskiego, podprefekt toruński, radca prefektury departamentu bydgoskiego Księstwa Warszawskiego, pruski radca kameralny.
  Franciszek Dunin Wąsowicz herbu Łabędź – rotmistrz chorągwi 6. Brygady Kawalerii Narodowej w latach 1789-1792, szambelan króla.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.