• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szakłakowate

  Przeczytaj także...
  Kruszyna (Frangula Mill.) – rodzaj krzewu należący do rodziny szakłakowatych (Rhamnaceae). W Polsce, pospolicie na całym niżu i w niższych położeniach górskich, występuje jeden gatunek: kruszyna pospolita. Gatunkiem typowym jest Frangula alnus L..Szakłak (Rhamnus L.) – rodzaj roślin należący do rodziny szakłakowatych. Liczy ok. 125–150 gatunków. Występują głównie na półkuli północnej, osiągając największe zróżnicowanie we wschodniej Azji i Ameryce Północnej, tylko kilka gatunków rośnie w Europie i Afryce, we florze Polski występuje tylko jeden gatunek – szakłak pospolity.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.

  Szakłakowate (Rhamnaceae L.) – rodzina roślin należąca do rzędu szakłakowców. Rosną głównie w klimacie zwrotnikowym i międzyzwrotnikowym, nieliczne tylko gatunki w klimacie umiarkowanym. We florze Polski występują dwa rodzaje tej rodziny – kruszyna (Frangula) i szakłak (Rhamnus).

  Różowe – grupa roślin w zależności od ujęcia systematycznego stanowiąca takson określonej rangi systematycznej lub klad spokrewnionych (pochodzących od wspólnego przodka) roślin w kladogramie taksonomii filogenetycznej. W pierwszym wypadku grupa ta umieszczana była w randze podklasy (Rosidae Takht.) m.in. w systemie Cronquista (1981), Takhtajana (1997) i Reveala (1999 i 2007). W systemie APG I (1998) mianem różowych (rosids) określony został klad, który w miarę poznawania powiązań filogenetycznych był później precyzowany przez system APG II i na Angiosperm Phylogeny Website. Współcześnie za różowe uważa się rośliny mające wspólnego przodka, którego najbliższymi krewnymi (kladem siostrzanym) są winoroślowce (Vitales). Synapomorficzne cechy tej grupy to: wydłużony zalążek, zduplikowany genom, dysunkcyjny gen infA w DNA chloroplastydowym oraz brak mitochondrialnego intronu coxII.i3. Należą tu rośliny o zdrewniałych łodygach (drzewa i krzewy), rośliny zielne. Należy do niej 16 rzędów roślin okrytonasiennych.System Reveala – nowoczesny system klasyfikacji roślin okrytonasiennych. Został opracowany przez amerykańskiego botanika Jamesa L. Reveala (ur. 1941), profesora Uniwersytetu w Maryland (USA). Po 1992 roku, kiedy to swój system opublikował Robert F. Thorne, Reveal zajął się jego korektą nomenklatoryczną. W tym też czasie zaproponował kilka nowych rozwiązań klasyfikacyjnych, początkowo na poziomie rzędów i podklas. W 1994 r. zaproponował wyróżnienie wśród okrytonasiennych 5 klas, co zaowocowało całkowicie oryginalnym ujęciem systematycznym tej grupy roślin. System ten Reveal publikował na swoich stronach internetowych i aktualizował do roku 1999. W następnych latach autor systemu wszedł w skład Angiosperm Phylogeny Group i brał udział w tworzeniu systemu APG II.

  Systematyka[]

  Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (2001...) Pozycja w systemie Reveala (1993–1999)

  Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa różowe (Rosidae Takht.), nadrząd Rhamnanae Takht. ex Reveal, rząd szakłakowce (Rhamnales Dumort.), rodzina szakłakowate (Rhamnaceae Juss.).

  Adolphia – rodzaj roślin z rodziny szakłakowatych (Rhamnaceae). Obejmuje dwa gatunki występujące w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej.Okrytonasienne, okrytozalążkowe (Magnoliophyta; syn. Angiospermae) – grupa (klad) roślin naczyniowych pochodzących od wspólnego przodka żyjącego prawdopodobnie w okresie karbonu (350-275 mln lat temu) i stanowiących siostrzaną linię rozwojową w stosunku do nagonasiennych. Okrytonasienne charakteryzują się zredukowanym gametofitem oraz brakiem rodni i plemni. Sporofity są pokaźne, a kwiat jest często obupłciowy. Części wytwarzające gamety to słupki i pręciki. Słupki powstają ze zrośniętych owocolistków. Pręciki zbudowane są z nitki i główki. W główce występują najczęściej 2 pylniki. W pylnikach powstają mikrospory, z których następnie rozwijają się ziarna pyłku, które wytwarzają tzw. jądra plemnikowe (nieruchome plemniki).
  Wykaz rodzajów
 • Adolphia Meisn.
 • Alphitonia Reissek ex Endl.
 • Alvimiantha Grey-Wilson
 • Ampelozizyphus Ducke
 • Auerodendron Urb.
 • Bathiorhamnus Capuron
 • Berchemia Neck. ex DC.
 • Berchemiella Nakai
 • Blackallia C.A.Gardner
 • Ceanothus L. – prusznik
 • Chaydaia Pit.
 • Colletia Comm. ex Juss.
 • Colubrina Rich. ex Brongn.
 • Condalia Cav.
 • Crumenaria Mart.
 • Cryptandra Sm.
 • Discaria Hook.
 • Doerpfeldia Urb.
 • Emmenosperma F.Muell.
 • Frangula Mill. – kruszyna (rodzaj czasem włączany do Rhamnus – szakłak)
 • Gouania Jacq.
 • Helinus E.Mey. ex Endl.
 • Hovenia Thunb. – howenia
 • Hybosperma Urb.
 • Karwinskia Zucc.
 • Kentrothamnus Suess. & Overkott
 • Krugiodendron Urb.
 • Lasiodiscus Hook.f.
 • Maesopsis Engl.
 • Nesiota Hook.f.
 • Noltea Rchb.
 • Paliurus Mill. – dwukolczak
 • Phylica L.
 • Pleuranthodes Weberb.
 • Pomaderris Labill.
 • Reissekia Endl.
 • Retanilla (DC.) Brongn.
 • Reynosia Griseb.
 • Rhamnella Miq.
 • Rhamnidium Reissek
 • Rhamnus L. – szakłak
 • Sageretia Brongn.
 • Schistocarpaea F.Muell.
 • Scutia (DC.) Brongn.
 • Siegfriedia C.A.Gardner
 • Smythea Seem.
 • Spyridium Fenzl
 • Talguenea Miers ex Endl.
 • Trevoa Miers ex Hook.
 • Trymalium Fenzl
 • Ventilago Gaertn.
 • Ziziphus Mill. – głożyna
 • Przypisy

  1. Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-01-23].
  2. Crescent Bloom: Rhamnaceae (ang.). The Compleat Botanica. [dostęp 2010-01-23].
  3. List of genera in family Rhamnaceae (ang.). Vascular Plant Families and Genera, Kew Gardens. [dostęp 2010-01-23].
  4. Genera of Rhamnaceae (ang.). Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-01-23].
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.Howenia (Hovenia Thunberg) – rodzaj roślin należący do rodziny szakłakowatych. Obejmuje 3 gatunki występujące w lasach Azji południowej i wschodniej (od Indii po Japonię). Mięsiste szypułki owoców, po dojrzeniu czerwone, są jadalne, a po przymrozkach – słodkie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Głożyna (Ziziphus Mill.) – rodzaj roślin należący do rodziny szakłakowatych. Obejmuje około 100 gatunków występujących głównie w tropikalnej i subtropikalnej Azji oraz na kontynentach amerykańskich. Nieliczne gatunki rosną także w Afryce i w strefie klimatu umiarkowanego.
  Angiosperm Phylogeny Website (lub APWeb, APW) – strona internetowa stanowiąca popularne źródło aktualnych informacji taksonomicznych dotyczących roślin okrytonasiennych. Strona umieszczona jest na serwerze Missouri Botanical Garden i jest redagowana przez Petera F. Stevensa, członka Angiosperm Phylogeny Group (jednego z autorów systemu APG II z 2003 i systemu APG III z 2009). Taksonomia prezentowana na stronie bazuje na systemie APG III, ale jest uaktualniana odpowiednio do rozwoju wiedzy w zakresie filogenezy okrytonasiennych. Strona jest źródłem danych systematycznych także dla niektórych wersji językowych Wikipedii (np. angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.